An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?

Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 531 - 542 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?

Öz:
Çalışmanın amacı: Heidemann tarafından 1910 yılında Kuzey Amerika'da ilk kez tanımlanan Leptoglossus occidentalis İkinci Dünya Savaşından sonra hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış, Avrupa'da ilk kez 1999 yılında görülmesine rağmen on yıl içerisinde tüm kıtayı sarmıştır. Tohumu yenen değerli bir tür olması itibarıyla Ülkemizdeki ilk zarar gözlemleri İzmir-Kozak Havzasında fıstıkçamlarında görülmüş, 2005 yılında başlayan tohum verimindeki azalma, 2009 yılında zirve noktasına ulaşmıştır. İlk dönemde görülen erken dökülmeler ve kozalaklardaki dolu tohum oranları bazen % 90'lara varan oranlara ulaşmıştır. Erken dönem kozalak dökümüne neden olması ve olgunlaşan kozalakların endosperm kısımlarına zarar vermesi nedeniyle tohum oluşumunu ve tohumun çimlenmesini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ormancılık çalışmaları açısında irdelendiğinde; böcek zararı nedeniyle tohum kaynağındaki azalmalar ormanlarımızdaki doğal gençleştirme çalışmalarını olumsuz etkileyecek, çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilecektir. Çalışmada, ülkemizdeki fıstıkçamı meşcerelerinden kozalak örnekleri alınarak böceğin meydana getirdiği zarar şiddetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı: Türkiye'de fıstıkçamı alanlarından doğal ya da plantasyon ayrımı yapılmaksızın, yükselti ve bakı farkı gözetilmeksizin 42 lokaliteden olgun fıstıkçamı kozalakları toplanmıştır. Materyal ve Yöntem: Kozalakların ağırlık ve en-boy ölçüleri alınmış, iklim dolabında 55 0C'de tohumlar çıkarılarak L. occidentalis'in fıstıkçamı tohumlarında meydana getirdiği zararlar ve iç fıstık randımanları belirlenmiştir. Sonuçlar: Fıstıkçamı kozalaklarında boş tohum oluşumu yörelere göre % 14 ile % 98 arasında değişmektedir. Boş tohum oluşumu bakımından doğal veya plantasyon ormanlarında arasında fark görülmemektedir. Araştırma vurguları: Ormancılık faaliyetlerimizi teknik ve mali olarak etkileme potansiyeli yüksek olan bu böceğe karşı acilen mücadele stratejileri geliştirilmelidir
Anahtar Kelime:

Konular: Orman Mühendisliği

İstilacı bir tür: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) ormancılık faaliyetlerini nasıl etkiler?

Öz:
Aim of study: Leptoglossus occidentalis which is first identified by Heidemann at North America in 1910 spread quickly after WW II. Although it was first seen in 1999 in Europe has swept the continent in 10 years. First damage observation in Turkey reported in Kozak Basin of Bergama on cones of stone pine trees which has valuable edible seeds. The seed yield loss started in 2005 and reached to a peak in 2009. In addition to high early age conelet loss, rate of emptiness of cones has sometimes reached to 90 %. The bug causes decrement in seed formation and seed germination ability significantly by causing early stage conelet loss and destroying endosperm parts of mature cones. In respect of forestry activities decrement of seed resources caused due to bug damage will have negative impact on natural regeneration activities in Turkey and probably will end in failure. In this study, it was aimed to determine the severity of damage caused by the collecting of cone samples from the stone pine forests in our country. Area of study: Without making any discrimination either planted or natural or any altitude or any aspect, stone pine cones have been collected from 42 localities which are distributed all around Turkey. Material and Methods: Weight and size of cones have been measured and seeds extracted by holding at 55 C in climate cabinet, then damage on seeds of L. occidentalis and unshelled seed yield determined. Main results: Empty seed formation in stone pine cones varies between %14 and 98%, depending on the region. There is no difference between natural or plantation forests in terms of empty seed formation. Research highlights: All necessary control strategies should be developed against this bug which has high potential as technic and cost for affecting forestry
Anahtar Kelime:

Konular: Orman Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahn SJ, et al. (2013). The first record on Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) in Korea, a potential pest of the pinaceous tree species. J Asia Pacific Entomol 16(3):281–284. Doi:10.1016/j.aspen.2013.04.001.
 • Anonymous 1. Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü ile yapılan sözlü görüşme. Arslangündoğdu, Z. ve Hızal, E. (2010). The Western Conifer Seed Bug, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910), recorded in Turkey (Heteroptera: Coreidae) Zoology in the Middle East 50, s. 138- 139.
 • Bates S.L. et al. (2002a). Abortion and seed set in lodgepole and western white pine conelets following feeding by Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae).- Environmental Entomology, 31: 1023-1029.
 • Bates SL, et al. (2000). Impact of Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) on Douglas-fir seed production. J Econ Entomol 93(5):1444– 1451. doi:10.1603/0022-0493-93.5.1444).
 • Bates SL, et al. (2001). Effect of feeding by the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis, on the major storage reserves of developing seeds and on seedling vigor of Douglas-fir. Tree Physiol 21(7):481–487.
 • Bates, S. L. et al. (2002b). Measuring the impact of Lepfoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) on seed production in lodgepole pine using an antibody-based assay. J. Econ. Entomol. 95: 770-777.
 • Bates, S.L. (1997). Damage to common plumbing materials caused by overwintering Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) Department of Entomology, New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University, 630 West North Street, Geneva, New York 14456, United States of America.
 • Blatt S.E. (1994). An unusually large aggregation of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae), in a man-made structure. Journal of the Entomological Society of British Columbia,91:71-72.
 • Bracalini, M. et al. (2013). Cone and Seed Pests of Pinus pinea: Assessment and caracterization of Damage DOI: http://dx.doi.org/10.1603/EC12293 229- 234First published online: 1 February 2013
 • Bracalini, M., et al. (2014). DNA based markers to characterize insect pest damage: diagnostic trials on Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae), Entomology 2014, ESA 62ND Annual Meeting November 16-19, Portland OR.
 • Brambila, J. (2007). Heteroptera of Concern to Southern U.S S.Invasive Arthropod workshop, Southern Plant Diagnostic Network, 7 9 May 2007 - Clemson, South Carolina.
 • Campbell, B.C. and Shea, P.J. (1990). A simple staining technique for assessing Petrakis: First record of Leptoglossus occidentalis in Greece 89 feeding damage by Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Coreidae) on cones. Canadian Entomologist 122: 963–968.
 • Chun-Sik Yoon, et al. (2012). First Record of the Western Conifer Seed Bug, Leptoglossus ccidentalis Heidemann (Heteroptera: Coreidae) in Korea., Journal of the Environmental Sciences, 1009-1013.
 • Cibrian-Tovar DB, et al. (1986). Leptoglossus occidentalisHeidemann. In:Cone and Seed Insects of the Mexican Conifers, , USDA Forest Science, Southeastern Forest Experiment Station, Ashville (US), pp.55–58.
 • DeBarr, G. L. and Kormanik, P. P. (1975). Anatomical basis for conelet abortion on Pinus echinata following feeding by Leptoglossus corculus (Say). Can. Entomol. 107:81-86.
 • Dusoulier, F. et al. (2007). L’invasion orientale de Leptoglossus occidentalis en France: bilan de son extension biogéographique en 2007 (Hemiptera: Coreidae). Entomologiste (Paris) 63: 303– 308.
 • EPPO. (2010). Leptoglossus occidentalis: an invasive alien species spreading in Europe. EPPO Reporting Service 1: 8–12. feeding of Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae). The Canadian Entomologist.
 • Fent M. and Kment P. (2011). First record of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heteroptera: Coreidae) in Turkey.- The North-Western Journal of Zoology, 7: 72-80.
 • Fleischer, F. et al. (2010). Prelımınary Investıgatıon of The Effect Of PreDıspersal Seed Predatıon On The Germınatıon Of Quercus Candicans Née Acorns, Agrociencia 44: 83-92. 2010.
 • Galli, W.K. (1992). Further Eastern range extensıon and host records for leptoglossus occıdentalıs (heteroptera: coreıdae): well-documented dıspersal of a household nuısance, The great lakes entomologıst, S 159-172.
 • Gapon, D. A. (2012). Izdatel'stvo Nauka, St. Petersburg, Russia Citation Ėntomologicheskoe Obozrenie, 91, 3, pp 559-568Gullan and Cranston, 2012. The Insects: An Outline of Entomology, Wiley-Blackwell; 4th Edition edition, ISBN-13: 978-1444330366, 584 p.
 • Hedlin, A.F., et al. (1981). Cone and seed insects of North American conifers. Canadian Forestry Service, Ottawa, USDA Forest Service, Washington D.C. and Secretaria de Agricultura y Recursos idraulicos, Mexico.
 • Hellrigl K. (2006). Rasche Ausbreitung eingeschleppter Neobiota (Neozoen undNeophyten)-Amerikanische Koniferenwanze Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910.- Forest Observer, 2/3: 363-365.
 • Ishikawa, T. and Kikuhara, Y. (2009). (Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Coreidae), a presumable recent invader to Japan). Japanese Journal of Entomology (New Series) 12: 115– 116. [in Japanese, English abstract].ISSN 1721-8861.
 • İktüeren, Ş. (1980). Fıstık Çamı Kozalak ve Tohumuna İlişkin Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No: 124, 40 s. Ankara.
 • Jamâa, M.L.B. et al. (2013). Detection of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) in Tunisia, African Entomology 21(1):165-167. doi: http://dx.doi.org/10.4001/003.021.0105.
 • Jucker, C. (2005). New exotic parasites and proposals for their control, Istituto di Entomologia Agraria) (Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio, Como (Italy).
 • Kılcı, M. et al. (2014). Fıstıkçamı (Pinus pineaL.) 420 p.
 • Koerber, T.W. (1963). Leptoglossus occidentalis (Hemiptera, Coreidae), a Newly Discovered Pest of Coniferous Seed. Annals of the Entomological Society of America 56: 229–234.
 • Krugman S. L. and Koerber T. W. (1969). Effect of cone feding by Leptoglossus occidentalis on ponderosa pine seed development.- Forest Science, 15: 104- 111.
 • Lesieur, V. et al. (2014). A simple staining technique for assessing feeding damage by Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Coreidae) on cones.Biological Invasions, 16, 9, pp 1833-1849 Springer, Amsterdam, Netherlands.
 • Maltese, M. et al. (2009). Primi reperti in Sicilia su diffusione e biologia di Leptoglossus occidentalis Heidemann (Heteroptera: Coreidae), cimice americana dei semi delle conifere. pp.
 • 1413-1418. In: Atti del Terzo Congresso. Mjøs, A.T. et al. (2010). The Western Conifer Seed Bug (Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910) (Hemiptera, Coreidae) found in SW Norway. Norwegian Journal of Entomology 57: 20–22.
 • Mutke, S. et al. (2015). Pine nut production from forests and agroforestry systems around the Mediterranean - a short verview, Workshop and MC Meeting Zagreb | 18. – 20. February.
 • Ogden, J. (2013). Western Conifer Seed Bug, Insectary Notes, NS Dept. of Natural Resources Forest Health, October / November p. 2-3.
 • Özçankaya, M. et al. (2010). Kozak Yöresindeki Fıstıkçamlarında (Pinus pinea L.) Biyotik Faktörler ile Besin Elementlerinin Kozalak Kayıplarına Etkileri, Teknik Bülten No 47, Bakanlık Yyaın No, 399, Müdürlük Yayın No, 62, 56 sayfa, İzmir.
 • Peverieri, S. et al. (2013). Host Egg Age of Leptoglossus occidentalis (Heteroptera, Coreidae) and Parasitism by Gryon pennsylvanicum (Hymenoptera, Platygastridae) DOI: http://dx.doi.org/10.1603/EC12344 633-640 First published online: 1 April 2013.
 • Reid, S. et al. (2009). Western Conifer Seed Bug Leptoglossus occidentalis, Plant Pest Factsheet Societá Veneziana di Scienze Naturali Lavori, 26: 3–5.storage reserves and seedling vigour in Douglas-fir. Master of Pest Management thesis, Simon Fraser University, Burnaby. Resh, W.H. and Carde, T. (2009).
 • Encyclopedia of INSECTS, Second edition 2009, Copyright 2009, Elsevier, Inc. All rights reserved. ISBN: 978-0-12- 374144-8.
 • Roversi, P.F. (2009). Adattamento di specie neo-introdotte, Leptoglossus occidentalis Heidemann. In: Jucker, C., Barbagallao, S., Roversi, P.F., Colombo, M. (Eds.), Insetti esotici e tutela ambientale. Arti Grafiche Maspero Fontana & C., Cermenate, Italy, pp. 224–229.
 • Roversi, PF. et al. (2011). Introduction into Italy of Gryon pennsylvanicum (Ashmead), an egg parasitoid of the alien invasive bug Leptoglossus occidentalis Heidemann. EPPO Bull 41(1):72–75. doi:10.1111/ j.1365-2338.2011.02439.
 • Santini, L. (2009). La cimice americana delle conifere (Leptoglossus occidentalis Heidemann) (Heteroptera, Coreidae) e fruttificazione del pino domestico, in:Insetti di recente introduzione dannosi alle pinete, I Georgofili, Quaderni 2009 – IV sezione Centro-Ovest, supplement to Atti dell’Accademia dei Georgofili anno 2009 serie VIII vol. 6. Felici Pubblishing, Pisa, Italy, pp. 15–36.
 • Sousa E. et al. (2014). Iufro Joint Meeting 2014. New data about biotic factors that affect stone pine production in Portugal.Antalya/Turkey -09-14 April.
 • Sousa,E., Naves,P. (2011). The western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) in Portugal Bol. San. Veg. Plagas, 37: 65-67,2011, Entomologist 133:857–865.
 • Strong, W. B. et al. (2001). Feeding by Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae) reduces seed set in lodgepole pine (Pinaceae), The Canadian Entomologist/Volume 133/Issue 06/pp 857-865.
 • Strong, W. B. (2006). Seasonal changes in seed reduction in lodgepole pine cones caused by feeding ofLeptoglossus occidentalis (Hemiptera: Coreidae), The Canadian Entomologist/Volume 138/Issue 06/pp 888-896.
 • Tamburını, M. et al. (2012). Adaptation of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis to Trentino, an alpine region (Italy) Bulletin of Insectology 65 (2): 161-170, ISSN 1721- 8861.
 • Tescari, G. (2001). Leptoglossus occidentalis, coreidae neartino rinvenuto in Italia (Heteroptera, Coreidae). Torymidae) native and introduced to the West Palearctic region: taxonomy, host specificity and distribution. J Naturali, Lavori 26: 3-5.
 • URL 1.http://www.hurriyet.com.tr/kilosu130-lira-ama-yetistiricisi-mutsuz40044617, 24 Ocak 2016.
 • Walker, E.M. (1913). The canadian Entomoligist Volume XLV, Editor Emeritus : REV. C. J. S. Bethune. Ontario Agricultural College, Guelph, Ont. ILontion, ©ntario: The London Printing and Lithographing Company Limited.
 • Wittenberg, R. (2005). An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. Report to the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape SAEFL. CABI Bioscience Switzerland Centre, Deléont, Switzerland 417 pp.
 • Woods, J. et al. (2015). Impact of Matador on lodgepole pine filled seed production in southern interior BC seed orchards: 2014 tria
APA parlak s (2017). An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. , 531 - 542.
Chicago parlak salih An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. (2017): 531 - 542.
MLA parlak salih An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. , 2017, ss.531 - 542.
AMA parlak s An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. . 2017; 531 - 542.
Vancouver parlak s An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. . 2017; 531 - 542.
IEEE parlak s "An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?." , ss.531 - 542, 2017.
ISNAD parlak, salih. "An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?". (2017), 531-542.
APA parlak s (2017). An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(3), 531 - 542.
Chicago parlak salih An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17, no.3 (2017): 531 - 542.
MLA parlak salih An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2017, ss.531 - 542.
AMA parlak s An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 17(3): 531 - 542.
Vancouver parlak s An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 17(3): 531 - 542.
IEEE parlak s "An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?." Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17, ss.531 - 542, 2017.
ISNAD parlak, salih. "An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities?". Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17/3 (2017), 531-542.