Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 210 - 221 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME

Öz:
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin sonucu olarak ağ toplumuna dönüşen modern dünyada gündelik yaşamın bir parçası olan yeni medya ortamları, teknolojik yeniliklere paralel olarak konumunu sürekli tahkim etmektedir. Yeni medya ortamlarının insan yaşamının eklektik bir uzvuna dönüşmesi, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaçların başında da yeni medya eğitimi gelmektedir. Yeni medya teknolojilerini daha efektif ve verimli kullanabilen bireyler yetiştirmek amacıyla iletişim eğitiminin bir parçası olarak dünyada ve Türkiye'de yeni medya eğitimi veren lisans programlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu gerçekler göz önünde bulundurularak yazıya dökülen çalışmada, Türkiye'deki faal durumda olup lisans düzeyinde eğitim veren yeni medya bölümlerinin pedagojik yönelimlerini betimlemek ve olası sorunlara dikkat çekmek amacıyla niceliksel betimleme yöntemi kullanılarak anlamlı görüşler elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye'de yerleşik bir yeni medya eğitiminin bulunmadığı saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Film, Radyo, Televizyon

A QUANTITATIVE DESCRIPTION ON THE NEW MEDIA EDUCATION IN TURKEY

Öz:
New media environments, as part of daily life in the modern world that became the “web society” as a result of the rapid development of information and communication technologies, strengthen their positions parallel to the technological innovations. Transformation of new media environments into an eclectic part of human life led to new necessities. New media education is the most important of them. The number of undergraduate new media education programs as a part of communication education in both Turkey and the world increase day by day, in order to raise individuals who are able to use new media Technologies effectively and efficiently. Within this framework, in this study, it is aimed to identify the pedagogical tendencies of new media departments that are actively engaged in undergraduate programs in Turkey and to achieve meaningful opinions remarking possible issues by using quantitative descriptive method. In the light of the findings obtained from the research, it is found out that there is not a settled new media education in Turkey
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baudrillard, J. (2006). Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu. (3. Bs.) (O. Adanır çev). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Binark, M. (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. M. Binark Der. Yeni Medya Çalışmaları. (s. 21-45). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Buckingham, D. (2006). “Children and New Media”. Leah A. Lievrouw and Sonia Livingstone Der. The Handbook of New Media. London: Sage Publications Thounsand Oaks and New Delhi.
 • Bulunmaz, B. (2014). Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazandı ya da Kim Kazanacak? Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 22-29.
 • Castells, M. (2010). The Rise of Network Society. 2nd. Ed.With a New Preface. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publishers
 • Dilmen, N. E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları, Marmara İletişim Dergisi, Sayı Şubat 12, 113-122
 • Graham, G. (1999). The Internet: A Philosophical Inquiry, London: Routledge.
 • İspir, B. (2013). Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi, M. C. Öztürk Ed. Dijital İletişim ve Medya, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media, Massachusetts: The MIT Press, McLuhan, M. (2007). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, (2. Bs.) G. Çağalı Güven Çev. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Mutlu, E. (2000). Türkiye’de İletişim Eğitimi: Kişisel Bir Tarih Denemesi. İletişim, 8(Kış), 234- 259.
 • Özgül, G. E. (2012). Bir Görme Biçimi Olarak Yeni Medya: Kamusal Bir Alan İmkânının Araştırılması, Journal of Yasar University, 26(7), 4526 – 4547.
 • Tellan, D. (2011). Halkla İlişkiler Eğitiminin Bağlamı: İletişim, Sosyal Bilimler ya da Onay Üretimi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 15 (Haziran), 11-31.
 • Tokgöz, O. (2003). Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim, 6/1 (Kış), 9-32.
 • Tokgöz, O. (2006). Türkiye’de İletişim Fakültelerindeki Eğitim Kadrosunun Konumu, Kültür ve İletişim, 9/1 (Kış), 34-70.
 • Uzun, R. (2011). Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Değişenler ve Eğilimler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 15 (Haziran), 119-132.
 • Yengin, D. (2015). Yeni Medya Olanakları: Semantik Web, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 5(19), 44-53.
 • http://bologna.khas.edu.tr/lisans/128/plan (03.05.2016) http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU15072015. pdf (09.06.2016)
 • http://if.uskudar.edu.tr/assets/uploads/if/wp-content/uploads/YEN%C4%B0-MEDYAVE-GAZETEC%C4%B0L%C4%B0K-B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%C3%87izelge.pdf (03.05.2016)
 • http://iisbf.gelisim.edu.tr/Bolumdetey-145-1-yenimedya-.html (04.05.2016)
 • http://iletisim.omu.edu.tr/fakultemiz/genel-bilgiler (06.05.2016)
 • http://iletisim.usak.edu.tr/85/9 (01.06.2016)
 • http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/2409-yeni-medya-lisans-programi (08.05.2016)
 • http://www.beykent.edu.tr/docs/courses/940.pdf (04.05.2016)
 • http://www.nisantasi.edu.tr/fileex/IIBF/YENi-MEDYA-(TuRKcEiNGiLiZCE)/ YEN%C4%B0%20MEDYA%20YEN%C4%B0.PDF (06.05.2016)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 (11.02.2016)
 • http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/files/iletisimfakultesi/YMG%20DERS%20 PROGRAMI%202016-2017.pdf (06.05.2016)
 • https://www.okan.edu.tr/ubyo/sayfa/3347/ders-icerikleri/ (08.05.2016)
APA Akdağ M, AKGÜL M (2017). TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. , 210 - 221.
Chicago Akdağ Mustafa,AKGÜL Mahmut TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. (2017): 210 - 221.
MLA Akdağ Mustafa,AKGÜL Mahmut TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. , 2017, ss.210 - 221.
AMA Akdağ M,AKGÜL M TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. . 2017; 210 - 221.
Vancouver Akdağ M,AKGÜL M TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. . 2017; 210 - 221.
IEEE Akdağ M,AKGÜL M "TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME." , ss.210 - 221, 2017.
ISNAD Akdağ, Mustafa - AKGÜL, Mahmut. "TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME". (2017), 210-221.
APA Akdağ M, AKGÜL M (2017). TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 210 - 221.
Chicago Akdağ Mustafa,AKGÜL Mahmut TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. Erciyes İletişim Dergisi 5, no.1 (2017): 210 - 221.
MLA Akdağ Mustafa,AKGÜL Mahmut TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.1, 2017, ss.210 - 221.
AMA Akdağ M,AKGÜL M TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. Erciyes İletişim Dergisi. 2017; 5(1): 210 - 221.
Vancouver Akdağ M,AKGÜL M TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME. Erciyes İletişim Dergisi. 2017; 5(1): 210 - 221.
IEEE Akdağ M,AKGÜL M "TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME." Erciyes İletişim Dergisi, 5, ss.210 - 221, 2017.
ISNAD Akdağ, Mustafa - AKGÜL, Mahmut. "TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME". Erciyes İletişim Dergisi 5/1 (2017), 210-221.