Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 23 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)

Öz:
IŞİD ile niteliği değişen yabancı savaşçılar ulus devletlerin ortaya çıkışından itibaren fedakarca savaşan gönüllüler şeklinde savaş alanlarında görülmekteydi. Bu makalede günümüzde Birleşmiş Milletlerce yabancı terörist savaşçı şeklinde tanımlanarak yasa dışı ilan edilen yabancı savaşçıların çatışma alanından geri döndüklerinde şiddeti başka coğrafyalara bulaştırdığı öne sürülmektedir. Bu kapsamda makalede yabancı savaşçılara dair kavramsal yaklaşımlar ele alınmış ve makalenin hipotezini sınamak için 2014-2016 arasında Türkiye'de IŞİD bağlantılı terörist eylemlerden oluşan veri seti incelenmiştir. Türkiye örneğine dair bulgular IŞİD'in yabancı savaşçılarının şiddeti yaymaya başladığının ilk göstergesini teşkil etmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

Foreign Fighters of ISIS and their Security Threat: Turkey’s Experience (2014-2016)

Öz:
Foreign fighters have been on battlefields as devoted fighting volunteers since the emergence of nation states, but their nature has changed with ISIS. The article suggests that foreign fighters, defined as illegal by the United Nations with the designation of “foreign terrorist fighters”, spread violence to other geographies when they return from conflict zones. In this respect, the article discusses conceptual approaches for foreign fighters and examines the hypothesis by analyzing a dataset encompassing ISIS-linked terrorist attacks in Turkey between 2014 and 2016. The findings related to the Turkish case are accepted as the first indicator that ISIS’s foreign fighters cause violence to start spreading
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Azzam, Abdullah. Join the Caravan, (Eng. Version, 1987) http://archive.org/stream/JoinTheCaravan/ JoinTheCaravan_djvu.txt (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2016).
 • Bakke, Kristin M. Copying and Learning from Outsiders? Assessing Diffusion from Transnational Insurgents in the Chechen Wars, PRIO Working Paper, 9 Kasım 2010.
 • Barrett, Richard et.al. Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, The Soufan Group, Aralık 2015.
 • BM Güvenlik Konseyi 2178 sayılı kararı, paragraf 8. http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%20 2178_2014_EN.pdf (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2016).
 • Bryan, Ian. “Sovereignty and the Foreign Fighter Problem”, Orbis, Cilt 54, Sayı 1, Kış 2010, s.115–129.
 • Byman, Daniel L.. “Comparing Al Qaeda and ISIS: Different Goals, Different Targets”, Brookings Institution, 29 Nisan 2015 https://www.brookings.edu/testimonies/comparing-al-qaeda-and-isis-different-goalsdifferent-targets/ (Erişim Tarihi 30 Ocak 2016).
 • Ciluffo, Frank Cozzens, A. Jeffrey ve Magnus Ranstorp. Foreign Fighters: Trends, Trajectories, and Conflict Zones, Homeland Security Policy Institute, Washington, DC , 1 Ekim 2010.
 • Carter, Joseph A., Shiraz Mayer ve Peter R. Neumann. #Greenbirds: Measauring Importance and Influence in Syrian Foreign Fighter Networks, the International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), King’s College, Londra, 2014.
 • Demir, Hilmi. “Selefiler Kimdir, Selefilik Nedir?,” 21.yy Türkiye Enstitüsü, Teostrateji Araştırma Merkezi Yayını, 30 Haziran 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/30/7681/ selefiler-kimdir-selefilik-nedir (Erişim Tarihi 30 Ocak 2016).
 • Felter, Joseph ve Brian Fishman. Al-Qaida’s Foreign Fighters in Iraq: a First Look at Sinjar Records, Combating Terrorism Center at West Point, 2007.
 • Fishman, Brian. “After Zarqawi: the Dilemmas and Future of Al Qaeda in Iraq”, The Washington Quarterly, Cilt. 29, Sayı. 4, 2006, s.19-32.
 • Fishman, Brian et.al.Bombers, Bank Accounts, & Bleedout; Al-Qa’da’s Road in and out of Iraq, Combating Terrorism Center at West Point, New York, 2008.
 • Hegghammer, Thomas. “Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting”, American Political Science Review, Cilt 107, Sayı 1, Şubat 2013, s.1–15.
 • Hegghammer, Thomas. “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”, International Security, Cilt 35, Sayı 3, Kış 2010, s.53-94.
 • Hegghammer, Thomas and Petter Nesser. “Assessing the Islamic State’s Commitment to Attacking the West”, Perspectives on Terrorism, (çevrimiçi dergi) Cilt 9, Sayı 4, 2015, http://www.terrorismanalysts.com/pt/ index.php/pot/article/view/440/html
 • Kutlu, Mehmet Necati. “Yeni Bilgiler Işığında ‘Rafael de Nogales Mendez’”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 16, 2004, s.191-213.
 • Malet, David. Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts, Oxford University Press, New York, 2013.
 • Malet, David, “Foreign Fighter Mobilization and Persistence in a Global Context”, Terrorism and Political Violence, Cilt 27, Sayı 3, 2015, s.454-473.
 • Mayer, Shiraz. ICSR Insight: British Foreign Fighters in Syria, the International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), King’s College, Londra, 2014.
 • Mendelsohn, Barak. “Foreign Fighters – Recent Trends”, Orbis, Cilt 55, Sayı 2, Bahar 2011, s.189-202.
 • Moore, Cerwyn ve Paul Tumelty. “Foreign Fighters and the Case of Chechnya: A Critical Assessment”, Studies in Conflict and Terrorism, Cilt 31, Sayı 5, 2008, s.412–433.
 • Neumann, Peter. “Suspects into Collaborators: Assad and the Jihadists”, London Review of Books, Cilt 36, Sayı 7, 3 Nisan 2014, s.19-21.
 • Pape, Robert A. ve James K. Feldman. Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It, The University of Chicago Press, Chicago, 2010.
 • Sageman, Marc. Understanding Terror Networks, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004.
 • States Affected by Foreign Terrorist Fighters. “Implementation of Security Council Resolution 2178, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Raporu S/2015/338, 14 Mayıs 2015. http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/ N1514129_EN.pdf (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2016).
 • Tangör, Burak ve Yalçınkaya, Haldun. “Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler,” Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 25, Bahar 2010, s.127-135.
 • Watts, Clinton. “Let Them Rot: The Challenges and Opportunities of Containing rather than Countering the Islamic State”, Perpectives on Terrorism, Cilt 9, Sayı 4, Ağustos 2015, s.156-1.
 • Weggemans, Daan, Edwin Bakker ve Peter Grol. “Who Are They and Why Do They Go? The Radicalisation and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters,” Perspectives on Terrorism, Cilt 8, Sayı 4, Ağustos 2014, s.100-110.
 • Williams, Brian Glyn. “On the Trail of the ‘Lions of Islam’: Foreign Fighters in Afghanistan and Pakistan, 1980- 2010,” Orbis, Cilt 55, Sayı 2, Bahar 2011, ss. 216-239.
 • Yalçınkaya, Haldun. “Son Gelişmeler Işığında Terörle Mücadele Küresel Forumu ve İşlevi,” Dış Politika Analizi, 28 Eylül 2014, http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/4238?s=orsam|turkish (Erişim Tarihi 30 Ocak 2016)
 • Yalçınkaya, Haldun. “Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye Tecrübesi,” Orsam Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, No.22, Şubat 2015. http://www.orsam.org.tr/files/Degerlendirmeler/22/22tr. pdf (Erişim Tarihi 30 Ocak 2016)
 • Yeşiltaş, Murat, et.al., “Sınırdaki Düşman: Türkiye’nin DAİŞ ile Mücadelesi,” SETA Rapor, Ankara, 2016. http:// file.setav.org/Files/Pdf/20160609175520_sinirdaki-dusman-turkiyenin-dais-ile-mucadelesi-pdf.pdf (Erişim Tarihi 30 Haziran 2016).
 • Zuijdewijn, Jeanine de Roy van ve Edwin Bakker. Returning Western Foreign Fighters: The Case of Afghanistan, Bosnia and Somalia, International Centre for Counter-Terrorism Background Note, Lahey, Haziran 2014.
APA YALÇINKAYA H (2017). IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). , 23 - 43.
Chicago YALÇINKAYA Haldun IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). (2017): 23 - 43.
MLA YALÇINKAYA Haldun IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). , 2017, ss.23 - 43.
AMA YALÇINKAYA H IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). . 2017; 23 - 43.
Vancouver YALÇINKAYA H IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). . 2017; 23 - 43.
IEEE YALÇINKAYA H "IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)." , ss.23 - 43, 2017.
ISNAD YALÇINKAYA, Haldun. "IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)". (2017), 23-43.
APA YALÇINKAYA H (2017). IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler, 14(53), 23 - 43.
Chicago YALÇINKAYA Haldun IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler 14, no.53 (2017): 23 - 43.
MLA YALÇINKAYA Haldun IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler, vol.14, no.53, 2017, ss.23 - 43.
AMA YALÇINKAYA H IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler. 2017; 14(53): 23 - 43.
Vancouver YALÇINKAYA H IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler. 2017; 14(53): 23 - 43.
IEEE YALÇINKAYA H "IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)." Uluslararası İlişkiler, 14, ss.23 - 43, 2017.
ISNAD YALÇINKAYA, Haldun. "IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)". Uluslararası İlişkiler 14/53 (2017), 23-43.