Yıl: 2003 Cilt: 36 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 37 - 49 Metin Dili: Türkçe

Okullarda Krize Müdahale Planlaması

Öz:
Bu çalışmada, kriz kavramının farklı kurumlar açısından ele alınmasının ortaya çıkardığı farklılıktan hareketle ve alanyazından yararlanarak, okullar açısından kriz kavramı ve temel özellikleri, krizlere etkili müdahale için okullarda gerçekleştirilmesi gereken hazırlık çalışmaları üzerinde durulmuştur. Çalışmada Türkiye’de eğitim kurumlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan örnekler aracılığıyla da krize yol açan nedenler üzerinde saptamalar yapılmıştır. Okul yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıklar arasında bir krize müdahale takımı kurmak ve yetiştirmek, müdahale planı hazırlamak ve uygulamak için de hazırlıklı olmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu hazırlıkların kurumlara özgü boyutları olduğu denli, genel ve tüm kurumlarca paylaşabilecek ortak boyutları da bulunmaktadır. Yine okulların krizlere müdahale planlaması ve uygulaması sırasında, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan eşgüdümlü bir çalışma göstermeleri de etkili bir kriz müdahalesi için zorunludur.
Anahtar Kelime: kriz müdahale planlaması okullar kriz yönetimi

Öz:
In this study, the concept of crisis and its basic characterisics for schools, preperation and effective intervention to crises that schools may face were discussed. In the study, the causes of crisis were defined by giving examples of crisis occurred in schools and published in media in Turkey. It was emphasized that establishing a Crisis Intervention Team (CRT) and training them, preparing Crisis Intervention Plan and being ready to implementing the plan are among the preperations of school administrators’ to crisis. There are common aspects of the preperations for crisis that can be shared by different organizations as well as unique aspects for organizations. During the intervention and implementation of crisis plans by school administrations, it is a necessity to communicate and coordinate with the plans and implementations of local, regional and national level.
Anahtar Kelime: schools crisis intervention planning crisis management

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Âdem, Mahmut. Eğitim Planlaması Kavramlar, Yöntemler, Teknikler. (Genişletilerek Yeniden Düzenlenmiş İkinci Bası). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Araştırmaları Merkezi (EFAM) Yayın No.1, Ankara, 1981.
 • Can, Halil. Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi. Ankara, 1999.
 • Cogito. Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygın.Yapı Kredi Yayınları Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı 27, Yaz 2001.
 • Demirtaş, Hasan. “Kriz Yönetimi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Yıl 6, Sayı, 23, Yaz 2000, ss. 353-373.
 • Everett, Susan M. Crisis Management in Schools. Colorado State Unversity, Fort Collins, Colorado, March 1991. Master of Education Theses. ERIC Dökümanı No: ED 334 491
 • Gullatt, David E. ve Douglas Long. “What are the Attributes and Duties of the School Crisis Intervention Team. Research Brief” NASSP Bulletin. May 1996. Pp. 104-113.
 • Herman, Jerry J. Crisis Management. A Guide to School Crisis and Action Taken. Corwin Press, Inc. , California. 1994.
 • Hürriyet. “Geç Karar Rezilliği”. 20 Şubat 1999.
 • _______. “Kolejin Parası Bitti”. 29 Mart 1999.
 • _______. “Yoklama Korkusu”. 11 Ekim 1999.
 • Jones, Melinda ve Lisa Paterson. Preventing Chaos in Times of Crisis. A Guide for School Administrators. South West Regional Laboratory. Los Alamitos, California. 1992. ERIC Dokümanı No. ED 350 700.
 • Lichtenstein, Robert; David J. Schonfeld ve Marsha Kline. “School Crises Response: Expecting the Unexpected” . Educational Leadership. Vol.52. Issue 3. Nov.1994, pp.79-83.
 • Milliyet. “Kız Lisesinde Korkutan Yangın”. 26 Mart 2002
 • _______. “Rezalet”. 2 Mayıs 1999.
 • _______. “Samsun İmam Hatipte Gerginlik”. 12 Haziran 1999.
 • Poland, Scott. “The Rule of School Crisis Intervention Teams to Prevent and Reduce School Violence and Trauma”. School Pschology Review. Vol. 23, No:2, 1994. pp.175-189.
 • Sabah. “İlkokulda İntihar”. 16 Ocak 2001
 • _______. “Karne Korkusu Ölüm Getirdi”. 29 Ocak 2000.
 • Sayıl, Işık. “Kriz Kavramı, Krize Müdahale ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Yeri”. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi. Kriz ve Krize Müdahale. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:6, Ankara 2000.
 • Sonneck, Gernot; H. Goll; H.Herzog; M. Klejna; S. Kuess; E. Pröpsting ve Diğerleri. Krize Müdahale ve İntiharı Önleme. (Çeviren: Dr. Yasemin Sözer). Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:4, Ankara 2000.
 • The Idaho Department of Education. Safe Schools and Crisis Management. Guidelines, Strategies and Tools. Boise, ID. 1999. Online:http://www.sde.state.id.us/safe/crisismanagement/safe%20schools.doc
 • Yılmaz, Levent. “Umberto Eco ile Kriz Üzerine (11 Nisan 2001, Bologna).” Cogito. Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygın.Yapı Kredi Yayınları Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı 27, Yaz 2001.ss.10-31.
APA AKSOY H, AKSOY N (2003). Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 37 - 49.
Chicago AKSOY Hasan Hüseyin,AKSOY NACİYE Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 36, no.1-2 (2003): 37 - 49.
MLA AKSOY Hasan Hüseyin,AKSOY NACİYE Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1-2, 2003, ss.37 - 49.
AMA AKSOY H,AKSOY N Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2003; 36(1-2): 37 - 49.
Vancouver AKSOY H,AKSOY N Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2003; 36(1-2): 37 - 49.
IEEE AKSOY H,AKSOY N "Okullarda Krize Müdahale Planlaması." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36, ss.37 - 49, 2003.
ISNAD AKSOY, Hasan Hüseyin - AKSOY, NACİYE. "Okullarda Krize Müdahale Planlaması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 36/1-2 (2003), 37-49.