Yıl: 2016 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 129 - 139 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını

Öz:
Farmakovijilans, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, kaydedilmesi, duyurulması, gerekli önlemlerin alınması ile ilgili bilimsel çalışmadır. Farmakovijilans ilaçların güvenliği ve etkinliği; ilaç kullanımı ile ilişkili olası riskleri en aza indirmek üzerine çalışır. Önemli ölçüde gelişmiştir ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere gelişmeye de devam edecektir. Dünya genelinde bilginin hızla yayılmasıyla birlikte, sınırlar arasındaki artan iletişim, tıbbi ürünlerin çeşitliliğinin kolay kabulü ve kamunun artan güvenlik beklentisi gibi ek zorlukları karşılamak için, bütünsel bir yaklaşım benimseyen dikkatli bir stratejik planlama için ihtiyaç oluşmuştur. Bizim kamu sağlığını ve güvenliğini artırmak adına farmakovijilansın tüm yönleriyle dinamik gelişimine ve devamına ihtiyacımız olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Archives Medical Review Journal

Öz:
Pharmacovigilance,  is  a  scientific  study  related  to  follow­up  problems  in  drug  administrations  and identify, record, announce and take due precautions for these problems. Pharmacovigilance works on to  increase  safety  and  effectiveness  of  drugs  and  minimize  the  risks associated  with  drug  use.  It  is significantly  developed  and  continues  to  improve  to  satisfy  the  recent  needs.  While  information spreads like wildfire in the world, there is a need for strategic planning which adopts an integrated approach  to  go  through  difficulties  caused  by  increased  transmission  between  borders,  easy acceptance  of  medical  product  diversity  and  increased  safety  expectation  of  public.  We  will  need dynamic improvement and continuation of pharmacovigilance in all its parts to improve public health and safety.  Key words: Pharmacovigilance, past, present, future.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Kayaalp S. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. Baskı. Ankara, 2009.
 • 2. WHO  (World Health  Organisation). The  Safety  of  Medicines  in  Public  Health  Programmes: Pharmacovigilance an Essential Tool. Geneva, World Health Organization,2006.
 • 3. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis and management. Lancet.  2000;356:1255­59.
 • 4. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients.  JAMA.1998;279:1200­5.
 • 5. Abacioglu N. Farmakovijilansın ekonomi politiği. Üniversite ve Toplum 2007;7(4). Available from:  http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=345
 • 6. Pharma  Tailor  Made  Services  (PTMS).  http://www.ptms.com.tr/ptms/article/4/ (accessed  13.01.2015).
 • 7. WHO. The Importance of Pharmacovigilance. Safety Monitoring of Medicinal Products. Geneva,  World Health Organization,2002.
 • 8. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. http://www.titck.gov.tr/ (accessed 13.01.2015)
 • 9. Akan H. Klinik Aratırmalar Kitabı. Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2006.
 • 10. Uppsala Monitoring  Centre. Safety Monitoring  of Medicinal Products: Guidelines for  Setting Up  and Running A Pharmacovigilance Centre. Uppsala Monitoring Centre, 2000.
 • 11. Mellin  GW,  Katzenstein  M.  The  saga  of  thalidomide.  Neuropathy  to  embryopathy,  with  case  reports of congenital anomalies. N Engl J Med. 1962;267:1184­92
 • 12. Sarda S, Memiç M. Farmakovijilans. Türk Eczacilari Birliği 8. Türkiye Eczacilik Kongresi Sunumları,  28.10.2006, sf: 151­163.
 • 13. U.S.  Food  and  Drug  Administration (FDA).  Drugs. http://www.fda.gov/Drugs/ (accessed  27.4.2015)
 • 14. Aydınkarahaliloğlu  D.  Beeri  Tıbbi  Ürünlerin  Güvenliğinin  İzlenmesi  ve  Değerlendirilmesi  Hakkında  Yönetmelik,  Beeri  Tıbbi  Ürün  Ruhsatı  Sahipleri  İçin  Farmakovijilans  Kılavuzu  neler  getiriyor? İyi Klinik Uygulamalar Dergisi.2006;14:11­5.
 • 15. Akici A, Oktay S. Rational pharmacotherapy and pharmacovigilance. Curr Drug Saf. 2007;2:65­7.
 • 16. Resmi  Gazete.  Beeri  Tıbbi  Ürünlerin  Güvenliğinin  İzlenmesi  ve  Değerlendirilmesi  Hakkında  Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050322.htm.  (accessed  27.4.2015)
 • 17. Aronson JK,Ferner RE. Clarification of terminology in drug safety. Drug Saf.2005;28:851–70.
 • 18. Aronson  JE.  Meyler's  Side  Effects  of  Drugs:  The  International  Encyclopedia  of  Adverse  Drug  Reactions and Interactions, 16th edition. Baltimore, Elsevier, 2000.
 • 19. Meyboom  RHB,  Lindquist  M,  Egberts  ACG. An  ABC  of  drug­related  problems.  Drug  Saf. 2000;22:415­23.
 • 20. Farmakovijilans  Derneği.  Farmakovilinasın  tarihçesi.  available  from:  http://www.farmakovijilansdernegi.org/tarihce.php(accessed 14.5.2015)
 • 21. Soyalan  M,  Demirdamar  R,  Toklu  HZ, Gümüel  B.  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti’nde  ulusal  farmakovijilans sistemi ve mevcut uygulamalar. Marmara Pharmaceutical Journal. 2012;16:159­ 63. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi . Archives Medical Review Journal
 • 22. arda  S.  Türkiye’de  farmakovijilans  hedefine  ulaıyor.  Türk  Farmakoloji  Derneği  Klinik  Farmakoloji Çalıma Grubu Elektronik Bülteni 2011; 52: 1­4.
 • 23. WHO. Annex 2. WHO Good Manufacturing Practices for PharmaceuticalProducts: Main Principles.  Geneva, WHO Technical Report Series No. 986, 2014
 • 24. Toklu HZ, Uysal M. The knowledge and attitude of the Turkish  community pharmacists toward  pharmacovigilance in the Kadikoy district of Istanbul. Pharmacy World Sci. 2008;30:556­62.
 • 25. Kumar  V.  Challenges  and  future  consideration  for  pharmacovigilance.  J  Pharmacovigilance. 2013;1:102.
APA KAYA D, SÜRMELİOĞLU N, KARATAŞ Y (2016). Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. , 129 - 139.
Chicago KAYA Derya,SÜRMELİOĞLU Nursel,KARATAŞ Yusuf Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. (2016): 129 - 139.
MLA KAYA Derya,SÜRMELİOĞLU Nursel,KARATAŞ Yusuf Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. , 2016, ss.129 - 139.
AMA KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. . 2016; 129 - 139.
Vancouver KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. . 2016; 129 - 139.
IEEE KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y "Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını." , ss.129 - 139, 2016.
ISNAD KAYA, Derya vd. "Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını". (2016), 129-139.
APA KAYA D, SÜRMELİOĞLU N, KARATAŞ Y (2016). Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 25(2), 129 - 139.
Chicago KAYA Derya,SÜRMELİOĞLU Nursel,KARATAŞ Yusuf Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 25, no.2 (2016): 129 - 139.
MLA KAYA Derya,SÜRMELİOĞLU Nursel,KARATAŞ Yusuf Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.25, no.2, 2016, ss.129 - 139.
AMA KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2016; 25(2): 129 - 139.
Vancouver KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2016; 25(2): 129 - 139.
IEEE KAYA D,SÜRMELİOĞLU N,KARATAŞ Y "Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını." Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 25, ss.129 - 139, 2016.
ISNAD KAYA, Derya vd. "Farmakovijilansın Dünü, Bugünü ve Yarını". Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 25/2 (2016), 129-139.