Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri

Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1331 - 1357 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri

Öz:
Eğitim-öğretimin temel taşları olan öğretmenlerimiz içerisinde; en çok zaman geçirdiğimiz, temel bilgi ve becerileri öğrendiğimiz sınıf öğretmenimizin üzerimizdeki etkisi büyüktür. Sınıf öğretmenlerimizi çocukken belki objektif olarak değerlendiremeyiz; fakat yıllar sonra öğretmenimizin öğrenme-öğretme sürecindeki yeterliliklerini daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Araştırma; sınıf öğretmenliği adaylarının ilköğretimim ilk beş yılında kendi sınıf öğretmenlerinin sınıf atmosferinde öğrenme-öğretme süreci ile ilgili yeterliliklerini değerlendirmelerinin, kendi cinsiyetleri, sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti, sınıf düzeyleri ve ilköğretimin ilk beş yılını tamamladıkları yer değişkenine göre incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 20112012 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 521 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak, 33 soruluk öğretmen yeterlilikleri ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; sınıf öğretmenliği adaylarının kendi sınıf öğretmenlerini değerlendirmeleri, değişkenler dikkate alınmadan aritmetik ortalama ve standart sapma ile yorumlanmıştır. Puanların normalliğe uygunluğunu belirlemede Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi yapılmıştır. Tüm değişkenlerin test sonucunda bulunan p-değerlerinin ?=.05'den küçük olması nedeniyle normal dağılım göstermedikleri saptanmıştır. Sınıf öğretmenliği adaylarının kendi cinsiyetlerine, öğretmenlerinin cinsiyetine ve sınıf düzeylerine göre sınıf öğretmenlerinin yeterliliklerini değerlendirmelerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sınıf öğretmenliği adaylarının ilköğretimin ilk beş yılını tamamladıkları yere göre sınıf öğretmenlerini değerlendirmelerinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen yeterliliklerinin işlevselleştirilmesi gerektiği, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere önem verilmesi, öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri için yüksek lisans yapmalarınındesteklenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Preservice Primary School Teacher's Assessment of Their Primary School Teacher's Efficacy

Öz:
Among our teachers, who are the cornerstone of education, class teachers have a great influence on us as we have spent the longest period of our education with them and learned basic knowledge and skills from them. Perhaps we cannot assess their value objectively when we are children, but we can assess their effectiveness in teaching-learning process years later. The study aims to examine prospective class teachers' assessment of their own class teachers' competence in teaching-learning process in the classroom atmosphere in the first five years of their primary school education in terms of gender, their class teacher's gender, grade and the place where they completed the first five years of primary education. In this study, relational screening model was used .The study group is composed of 521 prospective teachers attending Primary School Education Department at Faculty of Education of Cumhuriyet University in 2011-2012 education year. In this study, we used 33-item teacher competencies scale. For the analysis of data obtained, prospective class teachers' assessment of their own class teachers was interpreted with arithmetic means and standard deviation without considering variables. Kolmogorov-Smirnov (K-S) test was administrated to determine suitability of scores to normality. As p-values of all variables were found to be lower than ?=.05 as a result of test, There was not found any significant difference in prospective class teachers' assessment of class teachers' competencies in terms of their own gender and their teachers' gender. Significant difference was found between assessments of prospective teachers in terms of the place where they finished the first five years. Based on the results of the study, it is suggested that teacher competencies are to be functionalized, pre-service and in-service education are to be attached importance, and teachers are to be encouraged pursuing master education to improve themselves.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DİLCİ T, DERVİŞOĞLU KALKAN G (2012). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. , 1331 - 1357.
Chicago DİLCİ Tuncay,DERVİŞOĞLU KALKAN Gökçe Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. (2012): 1331 - 1357.
MLA DİLCİ Tuncay,DERVİŞOĞLU KALKAN Gökçe Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. , 2012, ss.1331 - 1357.
AMA DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. . 2012; 1331 - 1357.
Vancouver DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. . 2012; 1331 - 1357.
IEEE DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri." , ss.1331 - 1357, 2012.
ISNAD DİLCİ, Tuncay - DERVİŞOĞLU KALKAN, Gökçe. "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri". (2012), 1331-1357.
APA DİLCİ T, DERVİŞOĞLU KALKAN G (2012). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(4), 1331 - 1357.
Chicago DİLCİ Tuncay,DERVİŞOĞLU KALKAN Gökçe Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.4 (2012): 1331 - 1357.
MLA DİLCİ Tuncay,DERVİŞOĞLU KALKAN Gökçe Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.4, 2012, ss.1331 - 1357.
AMA DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(4): 1331 - 1357.
Vancouver DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(4): 1331 - 1357.
IEEE DİLCİ T,DERVİŞOĞLU KALKAN G "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.1331 - 1357, 2012.
ISNAD DİLCİ, Tuncay - DERVİŞOĞLU KALKAN, Gökçe. "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini Değerlendirmeleri". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/4 (2012), 1331-1357.