Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 323 - 342 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI

Öz:
Günümüzde seyircilerin takımlarına olan bağlılıkları gerçekleri görmeye karşı isteksiz olması gerek yetkili kurumların gerekse spor kamuoyu tarafından açıkça gözlenmektedir. Sporun çoğunlukla saldırganlığı ortadan kaldırma ve öfke patlamalarının hafifletme imkanı sağladığından söz edilir. Ancak sporun toplumsal hayatta seyirci ve seyircilerin davranışlarında görülen değişiklikler son yıllarda müsabakaların yapıldığı yerlerde birçok problemler yaşanmış, seyircilerin ve taraftarların davranışlarında istenmeyen yönde değişiklikler olmuştur. Bu çalışma da üniversite öğrencilerinin sporda şiddet ve saldırganlıkla ilgili turum ve davranış algılarının incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

PERCEPTION OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS OF UNIVERSITY STUDENTS

Öz:
In the present day, it is clearly seen by official establishments and sports persons that there is a resistance by loyal team supporters towards seeing the truth. It is said that sport mostly abolishes aggression and provides an opportunity to lighten anger outbursts. However, the changes in behavior of spectators in social life that are seen have caused problems in many places where competitions have been held. This study has been prepared with the intension of investigating the attitude and behavior towards violence and aggression in sport of university students
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BAUMANN, S.; (1994), Uygulamalı Spor Psikolojisi, Çev.: İkizler, C. , Özcan, A. , Alfa Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, ss.170-172.
 • ÇAĞLAYAN, ÇETİN ve ŞİRİN; (2010), Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik- Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Konyaspor Örneği), http://www.google.com.tr/, Erişim Tarihi:22.09.2011.
 • D.P.T.; (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları, Özel ihtisas Komisyon Raporu, Devlet Planlama Yayınları, Ankara, ss.8-29.
 • FİŞEKÇİOĞLU, İ.B. (1996). Konya İlindeki Amatör ve Profesyonel Futbolcuların SosyoEkonomik ve Kültürel Profillerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • KARAGÖZLÜ, C., MUNGAN AY, S.; (1997), Futbol Seyircilerinde Saldırganlık Eğilimleri, (İstanbul Örneği), (Ed. Şefik Tiryaki), I. Uluslararası Spor Psikolojisi Bildirileri, Bağırdan Yayınevi, Ankara, ss.165-172.
 • KAYAOĞLU, A.G.; (2000), Futbol Fanatizmi, Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol Takımının Taraftarlarıyla Yapılan Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • SERARSLAN, M.Zahit,; (1990), Spor Pazarlaması: Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Pazarlama Tekniklerinden Yararlanma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • ŞAHİN, H.,M.; (2003) Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Mayıs, ss.104-113, 291-292.
 • PETER, G. ve Beyer, E.; (1997), Saldırganlık, (Çev: Zeynep Kılıç), Spor Ekin Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, s.36, Ankara.
 • TALİMCİLER, A.; (2003), Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, s.28.
 • TİRYAKİ, Ş.; (2000), Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara, s.149.
 • YETİM, A.; (2000), Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Ankara, s.110.
 • YETER, A.A.; (2006), Sosyoloji ve Spor, Marpa Kültür Yayınları, İstanbul, s.214.
APA ÖZEN Ü, Eygu H, KABAKUŞ A (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. , 323 - 342.
Chicago ÖZEN Üstün,Eygu Hakan,KABAKUŞ A Kamil ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. (2013): 323 - 342.
MLA ÖZEN Üstün,Eygu Hakan,KABAKUŞ A Kamil ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. , 2013, ss.323 - 342.
AMA ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. . 2013; 323 - 342.
Vancouver ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. . 2013; 323 - 342.
IEEE ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI." , ss.323 - 342, 2013.
ISNAD ÖZEN, Üstün vd. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI". (2013), 323-342.
APA ÖZEN Ü, Eygu H, KABAKUŞ A (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 323 - 342.
Chicago ÖZEN Üstün,Eygu Hakan,KABAKUŞ A Kamil ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, no.7 (2013): 323 - 342.
MLA ÖZEN Üstün,Eygu Hakan,KABAKUŞ A Kamil ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, 2013, ss.323 - 342.
AMA ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 4(7): 323 - 342.
Vancouver ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 4(7): 323 - 342.
IEEE ÖZEN Ü,Eygu H,KABAKUŞ A "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, ss.323 - 342, 2013.
ISNAD ÖZEN, Üstün vd. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK ALGILARI". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/7 (2013), 323-342.