Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 151 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, Van Gölü ve Çevresi önemli patates ekiliş alanlarından Erciş ve Ahlat"ta topraktaki yabancı ot tohumlarının yoğunlukları, rastlanma sıklıkları ve bunların floraya yansıması araştırılmıştır. Erciş ve Ahlat patates ekiliş alanlarında 0-25 cm"lik toprak derinliğinde Amaranthus retroflexus L. ve Portulaca oleracea L. tohumlarının en yoğun türler olduğu saptanmıştır. Topraktaki tohum rezervinin floraya yansıma oranının Erciş"te sadece 2007 yılında %1.2; bunun dışında %1"dendüşük olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi

Determining of Relationship Between Weed Seedbank in Soil and Weed Flora in Potato Areas

Öz:
at Ercis and Ahlat. The most common weed species were determined as to Amaranthus retroflexus L. and Portulaca oleracea L. in dept 0-25 cm of soil reservoir at Ercis and Ahlat fields. The ratio of reflection to flora of seed reservoirs in soil is determined lower than 1% as well. But this ratio in Ercis is found 1.2% in 2007
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonymous, 2006. DGE, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer).
 • Arslan, N. 2002. Patatesin kullanım amaçlarına uygun çeGit seçimi ve önemi III.Ulusal Patates Kongresi, Bornova, Gzmir. s:107-116.
 • Dechkov, Z. 1974. Weed seed in some soils, Rast. Nauki, 11(9):115-122.
 • Hanf, M. 1983. The Arable Weeds of Europe. BASF, UK., 494 p.
 • Kadıoğlu G., G. ÜremiG ve A. Uludağ. 2004. Relationships between seedbank and weed flora in cotton areas in the Cukurova Region of Turkey. Bulletin of Pure and Applied Science. Vol. 23 (1): 61-69.
 • Kaya, G. ve Y. Nemli, 2003. Aydın ve Gzmir Pamuk Alanlarındaki Yabancı Ot Yoğunluklarının, Kritik Periyodun ve Önemli Türlerin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 115 s.
 • Kırsoy, N. ve Y. Nemli, 2001. ÖdemiG Glçesi patates ekiliG alanlarında yabancı ot sorunun saptanması. Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, s:19 (Bildiri Özetleri).
 • Lübenov, Y. 1987. Integrirani Sistemi Za Borba SreGtu Plevelite. Zemizdat 291 s.
 • Roberts, H. A. 1981. Seed banks in soils. Advances in Applied Biology, 6:1-55.
 • Roberts, H.A. and M.E. Ricketts, 1979. Quantitative relationships between the weed flora after cultivation and the seed population in the soil. Weed Research, 19: 269-275.
 • TaGtan, B., A. Yıldırım ve A. Demirci, 1997. Topraktaki tohum rezervlerinden yabancı ot florasının tahmin edilmesi üzerinde araGtırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül Gzmir&Ayvalık, s:341-348.
 • Topuz, M. ve Y. Nemli, 2001. Manyas (Balıkesir) Glçesi hububat tarlalarında topraktaki önemli ve yabancı ot tohumlarının yoğunluğunun tespiti ve topraktaki tohum populasyonu ile yabancı ot florası arasındaki iliGkinin belirlenmesi üzerinde ön çalıGmalar. Türkiye III. Herboloji Kongresi, Ankara, s: 6 (Bildiri Özetleri).
 • Uludağ, A., G. ÜremiG, E. Aksoy, O. Gönen ve G. Kadıoğlu, 2004. Relations between seedbank and weed flora in cotton areas. Journal of Plant Diseases and Protection. Sonderheft XIX: 57-64.
 • Uygur, F.N. ve H. Mennan, 1995. Buğday ekim alanlarında topraktaki tohum rezervi ile yabancı otlanma arasındaki iliGkinin saptanması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana. s:436-441.
 • ÜremiG, G. 1999. Çukurova Bölgesi Ekim Alanlarında Topraktaki Tohum Rezervi ve Bunun Yabancı Otlanma ile Arasındaki GliGkinin Saptanması. Doktora Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 185 s.
 • ÜremiG, G. ve F. N. Uygur, 2002a. Çukurova Bölgesi"ndeki farklı toprak bünyesine sahip tarlalarda bulunan yabancı ot türleri topraktaki tohum miktarı ve bitki oluGturma oranları, Türkiye Herboloji Dergisi, 5:1, 12-22.
 • ÜremiG, G. ve F.N. Uygur, 2002b. Effects of crop rotation systems on the relationship between seed bank and weed flora. 12th EWRS (European Weed Research Society) Symposium 2002, Wageningen. pp:44.
 • Warwick, A.M. 1984. Buried seeds in arable soils in Scotland, Weed Research, 24:261- 268.
 • Zengin, H. ve A. Güncan, 1993. Erzurum ve Yöresi patates dikim alanlarında sorun oluGturan yabancı otlar ve önemlilerin topluluk oluGturma durumları üzerinde araGtırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi, Adana, s:193-201
APA KAYA İ, TUNÇTÜRK M, ÖZKAN O, ANAÇ E (2010). Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. , 151 - 158.
Chicago KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O U,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. (2010): 151 - 158.
MLA KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O U,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. , 2010, ss.151 - 158.
AMA KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. . 2010; 151 - 158.
Vancouver KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. . 2010; 151 - 158.
IEEE KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E "Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi." , ss.151 - 158, 2010.
ISNAD KAYA, İ vd. "Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi". (2010), 151-158.
APA KAYA İ, TUNÇTÜRK M, ÖZKAN O, ANAÇ E (2010). Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 151 - 158.
Chicago KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O U,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7, no.2 (2010): 151 - 158.
MLA KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O U,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, 2010, ss.151 - 158.
AMA KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 7(2): 151 - 158.
Vancouver KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 7(2): 151 - 158.
IEEE KAYA İ,TUNÇTÜRK M,ÖZKAN O,ANAÇ E "Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi." Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, ss.151 - 158, 2010.
ISNAD KAYA, İ vd. "Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7/2 (2010), 151-158.