Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 77 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Öz:
Doğum ağrısı, anneyi mekanik olarak yoran, stres ve anksiyeteye neden olan hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını arttıran bir olaydır. Ağrı ile mücadelede başarısız olunması; annenin tükenmesine sebep olarak, anne bebek etkileşimini zorlaştırmakta, doğum eyleminden alınacak mutluluğu engellemekte, doğum sonu konforu azaltmakta ve annenin diğer doğumlara yönelik tepkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum, doğum ağrısının kabul edilebilir veya gerekli olduğu düşüncelerini ortadan kaldırmış ve doğum ağrısının varlığı tedavi için bir endikasyon olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle doğumu ağrıdan bağımsız kılmak amacıyla çok fazla yol denenmiştir. Fakat doğum ağrısının azaltılmasındaki ilerlemelere karşın, ağrı kadınların tamamında belirgin olarak yönetilememiştir. Bu durum hem kadınları hem de bakım verenleri ağrının yönetiminde farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tamamlayıcı Tedavi yöntemleri kadınların ve sağlık profesyonellerinin son zamanlarda doğum ağrısıyla baş etmelerinde çok fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu derlemede konu ile ilgili kaynaklar taranarak doğum ağrısını hafifletmek amacıyla en sık kullanılan Tamamlayıcı Tedavi yöntemlerine yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm bireylere bakış sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik

Complementary Treatment Methods Used for Labor Pain

Öz:
Labor pain is an event that tires the mother mechanically, causes stress and anxiety, and increases the need for oxygen by hyperventilation. Failure at the competition with pain could complicate the mother-infant interaction, decrease or prevent the pleasure generated by giving birth, and decrease comfort levels after the labor and delivery. Labor pain can exhaust the mother and make her fear future labors. Thus, labor pain needs to be addressed, and many treatment methods have been tried.However, labor pain is not managed to a significant degree in all women.Thus, many mothers and health care workers have sought alternative medicine approaches for labor pain management, and many women and health care workers prefer such Complementary Treatment methods. This review was prepared to provide especially healthcare workers to all individuals a description of the most frequently used Complementary Medicine treatment methods by making a literature review about complementary treatment methods that are used for the management of labor pain.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Borggren CL. Pregnancy and Chiropractic: A Narrative Review of the Literature. Journal of Chiropractic Medicine2007;6(2):70-74.
 • Brown TS, Douglas C, Flood PL. Women's Evaluation of Intrapartum Nonpharmacological Pain Relief Methods Used During Labor. The Journal of Perinatal Education 2001;10(3):1-8.
 • Bulduklu Y. Hedef Kitle Bağlamında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2015;37:607-27.
 • Camann W, Alexander KJ. Kolay Doğum. Günaydın B, editör. 1. Baskı. Ankara: İlke Yayınevi; 2008.p.203-10.
 • Chang M, Wang S, Chen C. Effects of Massage on Pain and Anxiety During Labour: A Randomized Controlled Trial in Taiwan. Journal of Advanced Nursing 2002;38(1):68-73.
 • Curtis K, Weinrib A, Katz J. Systematic Review of Yoga for Pregnant Women: Current Status and Future Directions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012;1-13.
 • Dolation M, Hasanpour A, Montazeri Sh, Heshmat R, Alavi Majd H. The Effect of Reflexology on Pain Intensity and Duration of Labor on Primiparas. Iranian Red Crescent Medical Journal 2011;13(7): 475-79.
 • Ertem G, Sevil Ü. Doğum ağrısı ve hemşirelik yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 8(2): 117-23.
 • Horasanlı E. Usta B. Yeşilay A. Medikal Akupunktur. Yeni Tıp Dergisi 2008;25(2):70-5.
 • Hsieh LL, Kuo CH, Yen MF, Chen TH. A Randomized Controlled Clinical Trial for Low Back Pain Treated by Acupressure and Physical Therapy. Preventive Medicine 2004;39(1):168-76.
 • Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, et.al. Pain Management for Women in Labour: An Overview of Systematic Reviews (Review). The Cochrane Library 2012;14(3):5-7.
 • Karabulutlu Ö. Doğum Ağrısı Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler. Caucasian Journal of Sciencetley 2014;1(1):43-50.
 • Karagülle Z. Hidroterapi, SPA, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2008;28(1):224-9.
 • Koçak Y, Öztürk Can H, Soğukpınar N. Geleneksel Doğum Uygulamaları ve Doğum Yardımcıları. e-Journal of New World Sciences Academy Life Sciences 2010;5(4):1-6.
 • Kordi M, Aghaei Meybodi F, Tara F, Nemati M, Shakeri MT. The Effect of Late-Pregnancy Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous Women. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2014;2(3): 150-6.
 • Kömürcü N, Berkiten Ergin A. Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler. Kömürcü N, Berkiten Ergin A, editörler. Doğum Ağrısı ve Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Bedray Yayıncılık; 2008.p.57-143.
 • Lee N, Coxeter P, Beckmann M, Webster J, Wright V, Smith T, et.al. A Randomised Nonİnferiority Controlled Trial of a Single Versus a Four İntradermal Sterile Water Injection Technique for Relief of Continuous Lower Back Pain During Labour. BMC Pregnancy and Childbirth 2011;11(21):1-9.
 • Mamuk R, Davas Nİ. Doğum Ağrısının Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Gevşeme ve Tensel Uyarılma Yöntemleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2010;44(3):137-44.
 • Öztürk R, Sevil Ü. Refleksolojinin Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013;8(3):87-100.
 • Roberts CL, Raynes-Greenow CH, Nassar N, Trevena L, McCaffery K. Protocol for a Randomised Controlled Trial of a Decision Aid for the Management of Pain in Labour and Childbirth. BMC Pregnancy Childbirth 2004;4(1):24.
 • Sağkal T, Eşer İ. Hemşirelikte Yeni Bir Uygulama: Reiki Dokunma Terapisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011;4(1):182-9.
 • Set T. Ağrı ile Baş Etmede Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler. Türkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics 2011;2(2):79-82.
 • Simkin P, Boldig A. Update on Nonpharmacologic Approaches to Relieve Labor Pain and Prevent Suffering. Journal Midwifery Womens Health 2004;49(6):489-504.
 • Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and Alternative Therapies for Pain Management in Labour (Review). The Cochrane Collaboration and Published in The Cochrane Library 2010;9(4):1-43.
 • Şenel AC. Geriatrik Hastalarda Postoperatif Analjezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;22(1):33-7.
 • Tiran D. Complementary Therapies in Midfery. In: Fraser DM, Cooper MA, eds. Myles Midwives, 15 th ed. New York: Elsevier Publish; 2009. p.959-97.
 • Tournaire M, Theau-Yonneau A. Complementary and Alternative Approaches to Pain Relief During Labor. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2007;4(4):409-17. Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1):94-8.
 • Valiani M, Shiran E, Kianpour M. and Hasanpour M. Reviewing the Effect of Reflexology on the Pain and Certain Features and Outcomes of the Labor on the Primiparous Women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2010;15(1):302-10.
 • Wren AA, Wright MA, Carson JW, Keefe FJ. Yoga for Persistent Pain: New Findings and Directions for an Ancient Practice. Pain 2011; 152(3):477-80.
 • Yılar Z. Doğum Eyleminde Bel Ağrısının Hafifletilmesinde İntradermal Steril Su Enjeksiyonu. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;17(3):179-86.
 • Yıldırım S, Gürkan A. Müziğin, Kemoterapi Yan Etkilerine ve Kaygı Düzeyine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007;8(1)37-45.
APA YILAR ERKEK Z, PASİNLİOĞLU T (2016). DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. , 71 - 77.
Chicago YILAR ERKEK Zümrüt,PASİNLİOĞLU Türkan DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. (2016): 71 - 77.
MLA YILAR ERKEK Zümrüt,PASİNLİOĞLU Türkan DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. , 2016, ss.71 - 77.
AMA YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. . 2016; 71 - 77.
Vancouver YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. . 2016; 71 - 77.
IEEE YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T "DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ." , ss.71 - 77, 2016.
ISNAD YILAR ERKEK, Zümrüt - PASİNLİOĞLU, Türkan. "DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ". (2016), 71-77.
APA YILAR ERKEK Z, PASİNLİOĞLU T (2016). DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1), 71 - 77.
Chicago YILAR ERKEK Zümrüt,PASİNLİOĞLU Türkan DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19, no.1 (2016): 71 - 77.
MLA YILAR ERKEK Zümrüt,PASİNLİOĞLU Türkan DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, 2016, ss.71 - 77.
AMA YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 19(1): 71 - 77.
Vancouver YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 19(1): 71 - 77.
IEEE YILAR ERKEK Z,PASİNLİOĞLU T "DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19, ss.71 - 77, 2016.
ISNAD YILAR ERKEK, Zümrüt - PASİNLİOĞLU, Türkan. "DOĞUM AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19/1 (2016), 71-77.