Yıl: 2016 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 124 - 137 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?

Öz:
Bu çalışma, Türkiye için 2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda finansal risk ve finansal stres endeksine ilişkin çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Araştırma verileri Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye için 2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksinden finansal stres endeksine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

DOES FINANCIAL RISK CAUSE FINANCIAL STRESS OR DOES FINANCIAL STRESS CAUSE FINANCIAL RISK?

Öz:
This study is conducted in order to analyze the relationship between financial risk and financial stress index for Turkey in 2000Q1-2009Q4 period. Within this scope, quarter period data related to financial stress index and financial risk were used. Research data were analyzed with Granger causality analysis. As a result of the analysis, for Turkey in 2000Q1 and 2009Q4 period, uniletaral causality from financial risk to financial stress index was determined
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdymomunov, A.(2013) "Regime-Switching Measure of Systemic Financial Stress", Annals of Finance, 9(3):455-470.
 • Apostolakis, G., ve Papadopoulos, A. P.(2015) "Financial Stress Spillovers Across The Banking, Securities and Foreign Exchange Markets", Journal of Financial Stability, 19: 1-21.
 • Avcı, M. A., ve Altay, N. O.(2013) "Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere İçin Bir Analiz", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 47-58.
 • Ayaydın, H.(2014) "Uluslararası Çeşitlendirme, Finansal Bulaşma ve Küresel Finansal Kriz İlişkisi Üzerine Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3): 43-67.
 • Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., ve Tytell, I.(2011) "The Transmission of Financial Stress from Advanced to Emerging Economies", Emerging Markets Finance and Trade, 47(2), 2011, 40-68.
 • Cardarelli, R., Elekdag, S., ve Lall, S.(2011) "Financial Stress and Economic Contractions", Journal of Financial Stability, 7(2): 78-97.
 • Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kenc, T.(2013) "Measuring Financial Stress in Turkey", Journal of Policy Modeling, 35(2): 370-383.
 • Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kenc, T.(2016) "Financial Stress and Economic Activity in Some Emerging Asian Economies", Research in International Business and Finance, 36:127-139.
 • Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kutan, A. M.(2013) "Measuring Financial Stress in Transition Economies", Journal of Financial Stability, 9(4): 597-611.
 • Chau, F., ve Deesomsak, R. (2014) "Does linkage fuel the fire? The Transmission of Financial Stress Across The Markets", International Review of Financial Analysis, 36, 2014, 57-70.
 • Christensen, I., ve Li, F.(2014) "Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach", Journal of Financial Stability, 14:54-65.
 • Duca, M. L., ve Peltonen, T.(2009) “Macrofinancial Vulnerabilities and Future Financial Stress: Assessing Aystemic Risks and Predicting Systemic Events’’, Financial Stability Review, 82-88.
 • Durkaya, M., ve Ceylan, S.(2006) "Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme", Maliye Dergisi, 150:79-89.
 • Elekdağ, S., Kanlı, İ. B., Smancıoğlu, Z., ve Sarıkaya, Ç. (2010) "Finansal Stres ve İktisadi Faaliyet", Central Bank Review, 10:1-8.
 • Fink, F., ve Schüler, Y. S.(2015) "The Transmission of US Systemic Financial Stress: Evidence for Emerging Market Economies", Journal of International Money and Finance, 55: 6-26.
 • Gallagher, T., J., ve Andrew, J.D.(1997) ''Financial Management'', New Jersey: Prentice Hall Inc., Göçer, İ.(2013) "Cari Açık Ekonomi Üzerindeki Finansal Baskıyı Artırıyor Mu?", Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi , 90: 6-18.
 • Gujarati, D. (1995) ''Econometrica'', Jakarta: Dasar Penerbit Erlangga, Hakkio, C. S., ve Keeton, W. R.(2009) "Financial Stress: What is It, How Can İt be Measured, and Why Does It Matter?", Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 94(2): 5-50
 • Hippler, W. J., ve Hassan, M. K. (2015) "The Impact of Macroeconomic and Financial Stress on the US Financial Sector", Journal of Financial Stability, 21: 61-80.
 • Huotari, J.(2015) “Measuring Financial Stress-A Country Specific Stress Index for Fınland’’,Bank of Finland Research Discussion Papers,1-37.
 • Kaminsky, G. L., ve Reinhart, C. M.(2002) "Financial Markets in Times of Stress". Journal Of Development Economics, 69(2): 451-470.
 • Kulalı, İ.(2014) "Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması", Sosyoekonomi, 22(2): 154-170.
 • Illing, M., ve Liu, Y.(2003) "An Index Of Financial Stress for Canada, Ottawa, ON, Canada: Bank of Canada
 • Louzis, D. P., ve Vouldis, A. T. (2013) "A Financial Systemic Stress Index for Greece., Working Paper Series,1-45.
 • Louzis, D. P., ve Vouldis, A. T. (2012) "A Methodology for Constructing A Financial Systemic Stress Index: An Application to Greece. Economic Modelling,29(4):1228-1241.
 • Manamperi, N.(2015)"A Comparative Analysis on US Financial Stress Indicators", International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2): 613-623.
 • Nazlioglu, S., Soytas, U., ve Gupta, R.(2015) "Oil Prices and Financial Stress: A Volatility Spillover Analysis", Energy Policy, 82:278-288.
 • Öztürkler, H., ve Göksel, T.(2013) “Türkiye İçin Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması’’, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, 1-8.
 • Reboredo, J. C., ve Uddin, G. S.(2015) "Do Financial Stress and Policy Uncertainty Have an Impact On The Energy and Metals Markets? A Quantile Regression Approach", International Review of Economics & Finance, 1-25.
 • Katos, A. V.,Lawler, K. A., veSeddighi, H.(2000)Econometrics: a Practical Approach. London: Psychology Press.
 • Sims, C. A.(1980) "Macroeconomics and Reality", Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-48.
 • Tarı, R. (2015) ''Ekonometri'',İstanbul: Avcı Ofset, Uysal, D., Özer, H., ve Mucuk, M.(2009) "Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4):161–178.
 • Wan, J. Y., ve Kao, C. W.(2015) "Interactions between Oil and Financial Markets—Do Conditions of Financial Stress Matter?", Energy Economics, 52:160-175.
APA BARUT A, ÇAM A, Kaya-Guner E (2016). FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. , 124 - 137.
Chicago BARUT Abdulkadir,ÇAM Alper Veli,Kaya-Guner Emine FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. (2016): 124 - 137.
MLA BARUT Abdulkadir,ÇAM Alper Veli,Kaya-Guner Emine FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. , 2016, ss.124 - 137.
AMA BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. . 2016; 124 - 137.
Vancouver BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. . 2016; 124 - 137.
IEEE BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E "FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?." , ss.124 - 137, 2016.
ISNAD BARUT, Abdulkadir vd. "FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?". (2016), 124-137.
APA BARUT A, ÇAM A, Kaya-Guner E (2016). FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 124 - 137.
Chicago BARUT Abdulkadir,ÇAM Alper Veli,Kaya-Guner Emine FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14, no.3 (2016): 124 - 137.
MLA BARUT Abdulkadir,ÇAM Alper Veli,Kaya-Guner Emine FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.3, 2016, ss.124 - 137.
AMA BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 14(3): 124 - 137.
Vancouver BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 14(3): 124 - 137.
IEEE BARUT A,ÇAM A,Kaya-Guner E "FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14, ss.124 - 137, 2016.
ISNAD BARUT, Abdulkadir vd. "FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14/3 (2016), 124-137.