Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 3 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yaşayan iki önemli azınlık grubuna (Kürt ve Ermeni) yönelik dışgrup tutumları ve çokkültürlülüğü yordayan faktörleri incelemektir. Bu bağlamda, her iki grup için de gruplararası tehdit ve kaygının, algılanan çatışma ve gruplararası temas ile dışgrup tutumlar ve çokkültürlülüğe destek değişkenleri arasındaki ilişkilerde aracı rolü araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul'da yaşayan ve kendini Türk olarak tanımlayan toplam 356 üniversite öğrencisinin Kürt ve Ermeni grup üyelerine yönelik düşünce ve tutumlarına ilişkin psikolojik mekanizmalar incelenmiştir. Sonuçlar her iki gruba yönelik tutumların eşit olumlulukta olduğunu göstermiş, ancak Kürtler bağlamında hem çokkültürlülüğe desteğin hem de algılanan çatışma ve temasın Ermenilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Uygulanan yapısal eşitlik modelleri ise hem kaygı hem de tehdit değişkenlerinin tutumlar ve çokkültürlülükle ilişkili olduğunu, ancak aracı değişkenlerin etkilerinin iki azınlık grubu bağlamında farklılaştığını göstermiştir. Kürtlere yönelik modelde, tehdit, temas ve çatışmanın her iki bağımlı değişkende etkilerini açıklarken, Ermenilere yönelik modelde etkili bir aracı değildir. Beklenenin aksine, Kürtlere dair grup kaygısı temasın tutumlar üzerinde etkisine aracılık etmemekte, ancak Ermenilere dair grup kaygısı temasın her iki bağımlı değişkende etkilerini açıklamaktadır. Bulgular, Türkiye'de süregelen Türk-Kürt ve Türk-Ermeni gruplararası ilişkileri ışığında değerlendirilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon

-

Öz:
The current study examined relationships between intergroup contact and conflict, attitudes, and support for multiculturalism towards two critical minority groups in Turkey (Kurdish and Armenian) and explored the potential mediating roles of perceived threat and intergroup anxiety in these relationships. The sample was composed of 356 Turkish university students in Istanbul, Turkey. Findings demonstrated that outgroup attitudes towards the two outgroups were equally positive, yet support for multiculturalism, perceived conflict, and intergroup contact with the Kurdish outgroup was higher compared to the Armenian outgroup. The results of structural equation models indicated that both anxiety and threat were related to dependent variables, yet significant group differences in mediational models emerged. Threat significantly mediated the effects of contact and conflict on both outcome variables regarding the Kurdish group, but was not an effective mediator on attitudes and multiculturalism towards the Armenian group. Contrary to what was suggested, anxiety towards Kurds did not mediate the effects of contact, whereas anxiety towards Armenians explained the association between contact and outcome variables. Results are discussed in the light of long-lasting Turkish-Kurdish and Turkish-Armenian intergroup relationships
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alacahan, O. ve Duman, B. (2011). Dışlanma, ayrımcılık, mezhep ve etnikler arası eşitsizlikler. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-29.
 • Altınok, E. B. (2006). Halay ve çiftetelli: Kürt göçü almış Tatar köylerinde etnik sınırlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison Wesley.
 • Arsan, E. (2013). Savaşı ve barışı çerçevelemek: Türk ve Kürt basınında “öteki acının” tanıklığı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından düzenlenen “Medyada barış mümkün mü?” başlıklı konferansta sunulmuş makale.
 • Bagci, S. C. & Çelebi, E. (2016). Cross-group friendships and outgroup attitudes among Turkish-Kurdish ethnic groups: Does perceived interethnic conflict moderate the friendship-attitude link? Journal of Applied Social Psychology. Yayım aşamasında makale.
 • Barlow, F. K., Louis, W. R. ve Hewstone, M. (2009). Rejected! Cognitions of rejection and intergroup anxiety as mediators of the impact of cross-group friendships on prejudice. British Journal of Social Psychology, 48, 389-405.
 • Bar-Tal, D. ve Teichman, Y. (2005). Stereotypes and prejudice in conflict: Representations of Arabs in Israeli Jewish society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Baysu, G., Coşkan, C. & Duman, Y. (2016). Can identification as Muslim increase support for reconciliation? The case of the Turkish-Kurdish armed conflict, International Journal of Intercultural Relations. Yayım aşamasında makale.
 • Baysu, G. & Duman, Y. (2016). Why does identity matter? A twopath model to intergroup forgiveness via in-group bias and outgroup blame. Psychological Research, 19, 43-51.
 • Bikmen, N. (1999). National identity and ethnic prejudice in a Turkish sample. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Bikmen, N. ve Sunar, D. (2013). Difficult dialogs: Majority group members’ willingness to talk about inequality with different minority groups. International Journal of Intercultural Relations, 37, 467-476.
 • Bilali, R. (2013). National narrative and social psychological influences in Turks’ denial of the mass killings of Armenians as genocide. Journal of Social Issues, 69, 16-33.
 • Bilali, R. (2014). The downsides of national identification for minority groups in intergroup conflicts in assimilationist societies. British Journal of Social Psychology, 53, 21- 38.
 • Bilali, R., Çelik, A. B. ve Ok, E. (2014). Psychological asymmetry in minority–majority relations at different stages of ethnic conflict. International Journal of Intercultural Relations, 43, 253-264.
 • Blalock, Jr., H. M. (1967). Toward a theory of minority-group relations. New York, NY: Capricorn Books.
 • Bora, T. (2006). Medeniyet Kaybı. İstanbul: İletişim.
 • Brown, R., Maras, P., Masser, B., Vivian, J. ve Hewstone, M. (2001). Life on the ocean wave: Testing some intergroup hypotheses in a naturalistic setting. Group Processes & Intergroup Relations, 4, 81-97.
 • Canetti, D., Hall, B. J., Rapaport, C. ve Wayne, C. (2013). Exposure to political violence and political extremism: A stress-based process. European Psychologist, 18, 263- 272.
 • Correll, J., Park, B. ve Allegra Smith, J. (2008). Colorblind and multicultural prejudice reduction strategies in high-conflict situations. Group Processes and Intergroup Relations, 11, 471-491.
 • Çelebi, E., Verkuyten, M., Köse, T. ve Maliepaard, M. (2014). Out-group trust and conflict understandings: The perspective of Turks and Kurds in Turkey. International Journal of Intercultural Relations, 40, 64-75.
 • Çelebi, E., Verkuyten, M. ve Smyrnioti, N. (2016). Support for Kurdish language rights in Turkey: The roles of ethnic group, group identifications, contact, and intergroup perceptions. Ethnic and Racial Studies, 39, 1034-1051.
 • Çoymak, A. (2009). Associations of religious identification, secular identification, perceived discrimination, and political trust with ethnic and societal (national) identification. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: ODTU.
 • Davies, K., Tropp, L. R., Aron, A., Pettigrew, T. F. ve Wright, S. C. (2011). Cross-group friendships and intergroup attitudes: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 15, 332-351.
 • Dixon, J., Durrheim, K. ve Tredoux, C. (2005). Beyond the optimal contact strategy: A reality check for the contact hypothesis. American Psychologist, 60, 697-711.
 • Esses, V. M., Haddock, G. ve Zanna, M. P. (1993). Values, stereotypes, and emotions as determinants of intergroup attitudes. D. Mackie ve D. L. Hamilton (Ed.), Affect, Cognition and Stereotyping: Interactive Processes in Group Perception içinde (137-166). New York, NY: Academic Press.
 • Esses, V. M., Dovidio, J. F., Jackson, L. M. ve Armstrong, T. L. (2001). The immigration dilemma: The role of perceived group competition, ethnic prejudice, and national identity. Journal of Social Issues, 57, 389-412.
 • Feddes, A. R., Noack, P. ve Rutland, A. (2009). Direct and extended friendship effects on minority and majority children’s interethnic attitudes: A longitudinal study. Child Development, 80, 377-390.
 • Florack, A., Piontkowski, U., Rohmann, A., Balzer, T. ve Perzig, S. (2003). Perceived intergroup threat and attitudes of host community members toward immigrant acculturation. Journal of Social Psychology, 143, 633-648.
 • Gaertner, S. L. ve Dovidio, J. F. (2000). Reducing intergroup bias: The common ingroup identity model. Philadelphia: Psychology Press.
 • Gaunt, R. (2011). Effects of intergroup conflict and social contact on prejudice: The mediating role of stereotypes and evaluations. Journal of Applied Social Psychology, 41, 1340-1355.
 • González, K. V., Verkuyten, M., Weesie, J. ve Poppe, E. (2008). Prejudice towards Muslims in the Netherlands: Testing integrated threat theory. British Journal of Social Psychology, 47, 667-685.
 • Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Karasu, M. ve Göregenli, M. (2016). Ermeni Meselesinde Öznelliğin Açığa Çıkarılması: Bir Q Yöntemi Çalışması. I. Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı. 17-19 Kasım, Ankara (Basıma hazırlanıyor).
 • Jackson, J. W. (2002). Intergroup attitudes as a function of different dimensions of group identification and perceived intergroup conflict. Self and Identity, 1, 11-33.
 • Kaya, A. (2011). Modernism, secularism, democracy and the AKP in Turkey. South European Society and Politics, 16, 581-586.
 • Kaya, A. (2012). Transnational citizenship: German-Turks and liberalizing citizenship regimes. Citizenship Studies, 16, 153-172.
 • Konda (2011). Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler. Istanbul: İletişim Yayınları.
 • LeVine, R. A. ve Campbell, D. T. (1972). Ethnocentrism. New York, NY: John Wiley.
 • Major, B., Quinton, W. J. ve McCoy, S. K. (2002). Antecedents and consequences of attributions to discrimination: Theoretical and empirical advances. Advances in Experimental Social Psychology, 34, 251-330.
 • Mahönen, T. A., Jasinskaja‐Lahti, I. ve Liebkind, K. (2011). The impact of perceived social norms, gender, and intergroup anxiety on the relationship between intergroup contact and ethnic attitudes of adolescents. Journal of Applied Social Psychology, 41, 1877-1899.
 • Muthén, L. K. ve Muthén, B. O. (1998-2016). Mplus User’s Guide (7. ed.). Los Angeles, CA: Muthén ve Muthén.
 • Özdoğan, G. G., Üstel, F., Karakaşlı, K. ve Kentel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Cemaat, birey, yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Page-Gould, E., Mendoza-Denton, R., & Tropp, L. R. (2008). With a little help from my cross-group friend: reducing anxiety in intergroup contexts through cross-group friendship. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1080-1094.
 • Papazian, H. (2016). Between Gezi Park and Kamp Armen: the intersectional activism of leftist Armenian youths in Istanbul. Turkish Studies, 1-21.
 • Pettigrew, T. F. (1997). Generalized intergroup contact effects on prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 173-185.
 • Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, 65-85.
 • Pettigrew, T. F. (2008). Future directions for intergroup contact theory and research. International Journal of Intercultural Relations, 32, 187-199.
 • Pettigrew, T. F. ve Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751-783.
 • Pettigrew, T. F. ve Tropp, L. R. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. European Journal of Social Psychology, 38, 922-934.
 • Pettigrew, T. F., Tropp, L. R., Wagner, U. ve Christ, O. (2011). Recent advances in intergroup contact theory. International Journal of Intercultural Relations, 35, 271-280.
 • PODEM Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları (2016). 1915 ve ötesi: Türkiye’de toplumsal algı. Rapor http:// podem.org.tr/yayinlar/araraporlar/podem_1915_ve_otesi_turkiyede_toplumsal_algi_digital-pdf/ adresinden Şubat 2017’de ulaşıldı.
 • Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty‐first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30, 137-174.
 • Riek, B. M., Mania, E. W. ve Gaertner, S. L. (2006). Intergroup threat and outgroup attitudes: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 10, 336-353.
 • Rouhana, N. N., ve Fiske, S. T. (1995). Perception of power, threat, and conflict intensity in asymmetric intergroup conflict: Arab and jewish citizens of israel. The Journal of Conflict Resolution, 39, 49-81.
 • Saracoglu, C. (2009). ‘Exclusive recognition’: The new dimensions of the question of ethnicity and nationalism in Turkey. Ethnic and Racial Studies, 32, 640-658.
 • Scheepers, P., Gijsberts, M. ve Coenders, M. (2002). Ethnic exclusionism in European countries:
 • Public opposition to civil rights for legal migrants as a response to perceived ethnic threat. European Sociological Review, 18, 17-34.
 • Schmid, K., Hewstone, M., Tausch, N., Cairns, E. ve Hughes, J. (2009). Antecedents and consequences of social identity complexity: Intergroup contact, distinctiveness threat, and outgroup attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1085-1098.
 • Schmitt, M. T. ve Branscombe, N. R. (2002). The meaning and consequences of perceived discrimination in disadvantaged and privileged social groups. W. Stroebe ve M. Hewstone (Ed.), European Review of Social Psychology içinde (167-199). Chichester, England: Wiley.
 • Schmitt, T. M., Postmes, T., Branscombe, R. N. ve Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140, 921-948.
 • Schlueter, E. ve Scheepers, P. (2010). The relationship between outgroup size and anti-outgroup attitudes: A theoretical synthesis and empirical test of group threat- and intergroup contact theory. Social Science Research, 39, 285-295.
 • Schuman, H. ve Scott, J. (1989). Generations and collective memories. American Sociological Review, 54, 513-536.
 • Seta/Pollmark. (2009). Public perception ofthe Kurdish question in Turkey. http://www.setadc.org/repor ts/281-research-report-qpublicperception-of-the-kurdish-question-in-turkey-by-seta-a-pollmark linkinden erişilmiştir.
 • Stephan, W. G., Diaz-Loving, R. ve Duran, A. (2000). Integrated threat theory and intercultural attitudes: Mexico and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 240-249.
 • Stephan, W. G. ve Stephan, C. W. (1985). Intergroup anxiety. Journal of Social Issues, 41, 157-175.
 • Struch, N. ve Schwartz, S. H. (1989). Intergroup aggression: Its predictors and distinctness from in-group bias. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 364-373.
 • Swart, H., Hewstone, M., Christ, O. ve Voci, A. (2011). Affective mediators of intergroup contact: A three-wave longitudinal study in South Africa. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 1221-1238.
 • Tajfel, H. ve Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. W.G.Austin ve S. Worchel (Ed.), The Social Psychology of Intergroup Relations içinde (33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
 • Turner, R. N., Hewstone, M. ve Voci, A. (2007). Reducing explicit and implicit outgroup prejudice via direct and extended contact: The mediating role of self-disclosure and intergroup anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 369-388.
 • TESEV, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (2011). Türkiye Ermenilerini duymak: Sorunlar, talepler ve çözüm önerileri. Rapor http://tesev.org.tr/wp-content/ uploads/2015/11/Turkiye_Ermenilerini_Duymak_Sorunlar_Talepler_Ve_Cozum_Onerileri.pdf adresinden Şubat 2017’de ulaşıldı.
 • Verkuyten, M. (2005). Ethnic group identification and group evaluation among minority and majority groups: testing the multiculturalism hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 121-138.
 • Verkuyten, M. (2009). Support for multiculturalism and minority rights: The role of national identification and outgroup threat. Social Justice Research, 22, 31-52.
 • Verkuyten, M. ve Martinovic, B. (2006). Understanding multicultural attitudes: The role of group status, identification, friendships, and justifying ideologies. International Journal of Intercultural Relations, 30, 1-18.
 • Verkuyten, M., Thijs, J. ve Bekhuis, H. (2010). Intergroup contact and ingroup reappraisal: Examining the deprovincialization thesis. Social Psychology Quarterly, 73, 398-416.
 • Voci, A. ve Hewstone, M. (2003). Intergroup contact and prejudice toward immigrants in Italy: The mediational role of anxiety and the moderational role of group salience. Group Processes & Intergroup Relations, 6, 37-54.
 • Yumul, A. (1998). Ermeniler: Millet-i sadıka mı, beşinci kol mu, geçmişin yadigârları mı? Tarih eğitimi ve tarihte öteki sorunu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Yürek, N. (2014). Karşılaşmalar ve algılar: Lüleburgaz’da yaşayan yerli nüfus ve Kürt nüfusa yönelik betimleyici bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ward, C. ve Masgoret, A. (2006). An integrative model of attitudes toward immigrants. International Journal of Intercultural Relations, 30, 671-682.
 • Williams, D. R., Yu, Y., Jackson, J. S. ve Anderson, N. B. (1997). Racial differences in physical and mental health, socio-economic status, stress and discrimination. Journal of Health Psychology, 2, 335-351.
APA BAĞCI S, Çelebi E (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. , 3 - 23.
Chicago BAĞCI Sabahat Çiğdem,Çelebi Elif Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. (2017): 3 - 23.
MLA BAĞCI Sabahat Çiğdem,Çelebi Elif Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. , 2017, ss.3 - 23.
AMA BAĞCI S,Çelebi E Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. . 2017; 3 - 23.
Vancouver BAĞCI S,Çelebi E Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. . 2017; 3 - 23.
IEEE BAĞCI S,Çelebi E "Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü." , ss.3 - 23, 2017.
ISNAD BAĞCI, Sabahat Çiğdem - Çelebi, Elif. "Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü". (2017), 3-23.
APA BAĞCI S, Çelebi E (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20(Özel Sayı), 3 - 23.
Chicago BAĞCI Sabahat Çiğdem,Çelebi Elif Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları 20, no.Özel Sayı (2017): 3 - 23.
MLA BAĞCI Sabahat Çiğdem,Çelebi Elif Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, vol.20, no.Özel Sayı, 2017, ss.3 - 23.
AMA BAĞCI S,Çelebi E Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları. 2017; 20(Özel Sayı): 3 - 23.
Vancouver BAĞCI S,Çelebi E Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları. 2017; 20(Özel Sayı): 3 - 23.
IEEE BAĞCI S,Çelebi E "Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü." Türk Psikoloji Yazıları, 20, ss.3 - 23, 2017.
ISNAD BAĞCI, Sabahat Çiğdem - Çelebi, Elif. "Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü". Türk Psikoloji Yazıları 20/Özel Sayı (2017), 3-23.