Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 100 - 112 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi

Öz:
Amaç: Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarını ve etkileyen faktörleri incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini Adana il sınırları içindeki üniversite ve devlet hastanelerinin acil servisleri ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü ambulans istasyonlarında çalışan sağlık ekibi oluşturmaktadır. Araştırma verileri ''Bireysel Bilgi Formu'' ve ''Ahlaki Duyarlılık Anketi'' kullanılarak elde edildi. Bulgular: Araştırmada sağlık çalışanlarının %68.7'sinin kadın, %45.3'inin evli, %54.7'sinin bekâr olduğu, %64.0'ının çocuk sahibi olmadığı; %82.3'ünün mesleğini kendisinin tercih ettiği, %89.1'inin mesleğini severek yaptığı, %79.8'inin etik eğitimi aldığı, %86.6'sının etikle ilgili bir yayın takip etmediği, %71.4'ünün çalıştığı kurumda etik kurul olmadığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının Ahlaki Duyarlılık Anketi puan ortalamalarının 83.0±16.3 olduğu saptanmıştır. Yarar sağlama alt boyutunda 40 yaş üstü sağlık çalışanlarının diğer yaş grubundaki sağlık çalışanlarına göre etik duyarlılıkları yüksek bulunmuş ve istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı fark saptanmıştır (p=0.001). Çatışma alt boyutunda evli sağlık çalışanlarının bekârlara göre; çocuk sahibi sağlık çalışanlarının çocuk sahibi olmayanlara göre etik duyarlılıkları yüksek bulunmuş ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık çalışanlarının etik duyarlılıklarının yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Tıbbi Etik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Determination of the ethical sensitivity of healthcare working in the pre-hospital area and hospital emergency service

Öz:
Aim: This study is to identify ethical awareness and associated factors in emergency health teams. Methods: Target population of the study which is descriptive in nature is the emergency services of university and state hospitals located in Adana and health teams working in ambulance stations in Adana Local Health Authority. The data were collected through "Personal Identification Form" and "Moral Sensivity Questionnaire" developed by Lutzen.Yazının geliş tarihi: 30.01.2017 Yazının Kabul tarihi: 23.06.2017 Results: Results show that 68.7% of the emergency health personnel are female, 45.3% are married, 54.7% are single, 64.0% do not have children, 82.3% preferred this occupation themselves, 89.1% love their job, 79.8% have received ethics education, 86.6% do not follow any publications regarding ethics, and 71.4% do not have ethical committee in their institution. Moral Sensivity Questionnaire mean scores of health teams were found 83.0±16.3. Benevolence sub-dimensional demonstrated statistically significant differences; moral sensivity mean scores of those over 40 were found to be significantly much higher than as compared to the other groups (p=0.001). Experiencing Moral Conflict sub-dimensional so demonstrated statistically significant differences; ethical awareness of those who are married and who have children are found to be significantly higher than those who are single and who do not have children (p<0.05). Conclusion: Emergency health teams' were found which indicates high moral sensivity.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Tıbbi Etik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Cowan RM, Trzeciak S. Clinical review: Emergency department overcrowding and the potential impact on the critically ill. Crit Care 2005;9:291-295.
 • 2. Crill MT, Hostler D. Back strength and flexibility of EMS providers in practicing prehospital providers. J Occup Rehabil 2005;15:105-111.
 • 3. Derlet RW. Overcrowding in emergency departments: effects on patients. Cal J Emerg Med 2000;1:2-3.
 • 4. Lee FC, Chong WF, Chong P, Ooi SB. The emergency medicine department system: a study of the effects of computerization on the quality of medical records. Eur J Emerg Med 2001;8:107-115.
 • 5. Sterud T, Ekeberg O, Hem E. Health status in the ambulance services: a systematic review. BMC Health Serv Res 2006;6:82.
 • 6. Weiss SJ, Derlet R, Arndahl J et al. Estimating the degree of emergency department overcrowding in academic medical centers: results of the National ED Overcrowding Study (NEDOCS). Acad Emerg Med 2004;11:38-50.
 • 7. Jonsson A, Segesten K, Mattsson B. Posttraumatic stress among Swedish ambulance personnel. Emerg Med J 2003;20:79-84.
 • 8. van der Ploeg E, Dorresteijn SM, Kleber RJ. Critical incidents and chronic stressors at work: their impact on forensic doctors. J Occup Health Psychol 2003;8:157-166.
 • 9. van der Ploeg E, Kleber RJ. Acute and chronic job stressors among ambulance personnel: predictors of health symptoms. Occup Environ Med 2003;60 (1):40-46.
 • 10. Lutzen K. Time for ethics. Nurs Ethics 2008;15:145-146.
 • 11. Lutzen K, Ewalds-Kvist B. Moral distress and its interconnection with moral sensitivity and moral resilience: viewed from the philosophy of Viktor E. Frankl. J Bioeth Inq 2013;10:317-324.
 • 12. Ersoy N, Gundogmus UN. A study of the ethical sensitivity of physicians in Turkey. Nurs Ethics 2003;10:472-484.
 • 13. Jeager S. Teaching Health Care Ethics: The İmportance of Moral Sensitivity for Moral Reasoning. Nursing Philosophy 2001;2: 31-42.
 • 14. Lutzen K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nurs Ethics 2010;17:213- 224.
 • 15. Lutzen K, Dahlqvist V, Eriksson S, Norberg A. Developing the concept of moral sensitivity in health care practice. Nurs Ethics 2006;13:187-196.
 • 16. Weaver K. Ethical sensitivity: state of knowledge and needs for further research. Nurs Ethics 2007;14:141-155.
 • 17. Weaver K, Morse J, Mitcham C. Ethical sensitivity in professional practice: concept analysis. J Adv Nurs 2008;62:607-618.
 • 18. Kim YS, Park JW, You MA et al. Sensitivity to ethical issues confronted by Korean hospital staff nurses. Nurs Ethics 2005;12:595-605.
 • 19. Schluter J, Winch S, Holzhauser K, Henderson A. Nurses' moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review. Nurs Ethics 2008;15:304-321.
 • 20. Lutzen K, Evertzon M, Nordin C. Moral sensitivity in psychiatric practice. Nurs Ethics 1997;4:472-482.
 • 21. Lutzen K, Cronqvist A, Magnusson A, Andersson L. Moral stress: synthesis of a concept. Nurs Ethics 2003;10:312-322.
 • 22. Tosun H. Sağlık bakımı uygulmalarında deneyimlenen etik ikilemelere karşı hekim ve hemşirelerin duyarlılıklarının belirlenmesi(doktora tezi) Kamerya Babadağ Istanbul,2005.
 • 23. Lutzen K, Johansson A, Nordstrom G. Moral sensitivity: some differences between nurses and physicians. Nurs Ethics 2000;7:520-530.
 • 24. Cobanoglu N, Algier L. A qualitative analysis of ethical problems experienced by physicians and nurses in intensive care units in Turkey. Nurs Ethics 2004;11:444-458.
 • 25. Leino-Kilpi H, Suominen T, Makela M et al. Organizational ethics in Finnish intensive care units: staff perceptions. Nurs Ethics 2002;9:126-136.
 • 26. Han SS, Ahn SH. An analysis and evaluation of student nurses' participation in ethical decision making. Nurs Ethics 2000;7:113-123.
 • 27. Park HA, Cameron ME, Han SS et al. Korean nursing students' ethical problems and ethical decision making. Nurs Ethics 2003;10:638-653.
 • 28. Jameton A. Dilemmas of moral distress: moral responsibility and nursing practice. AWHONNS Clin Issues Perinat Womens Health Nurs 1993;4:542-551.
 • 29. Comrie RW. An analysis of undergraduate and graduate student nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics 2012;19:116-127.
 • 30. Akan H. Etik kurullar. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2001;1:3-6.
 • 31. Tuncer M. Etik kurullar. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2005;11:23-25.
 • 32. İlbars H, Yazgan S, Dağıstanlı S. Türkiye'de klinik ilaç araştırmaları. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2003;7:3-12.
APA TAYLAN S, ARSLAN S (2017). Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. , 100 - 112.
Chicago TAYLAN SEÇİL,ARSLAN Sevban Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. (2017): 100 - 112.
MLA TAYLAN SEÇİL,ARSLAN Sevban Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. , 2017, ss.100 - 112.
AMA TAYLAN S,ARSLAN S Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. . 2017; 100 - 112.
Vancouver TAYLAN S,ARSLAN S Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. . 2017; 100 - 112.
IEEE TAYLAN S,ARSLAN S "Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi." , ss.100 - 112, 2017.
ISNAD TAYLAN, SEÇİL - ARSLAN, Sevban. "Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi". (2017), 100-112.
APA TAYLAN S, ARSLAN S (2017). Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 100 - 112.
Chicago TAYLAN SEÇİL,ARSLAN Sevban Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10, no.2 (2017): 100 - 112.
MLA TAYLAN SEÇİL,ARSLAN Sevban Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, 2017, ss.100 - 112.
AMA TAYLAN S,ARSLAN S Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 10(2): 100 - 112.
Vancouver TAYLAN S,ARSLAN S Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 10(2): 100 - 112.
IEEE TAYLAN S,ARSLAN S "Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi." Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, ss.100 - 112, 2017.
ISNAD TAYLAN, SEÇİL - ARSLAN, Sevban. "Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10/2 (2017), 100-112.