Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 355 - 371 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Öz:
Alacaklının alacak hakkını devlet yardımı ile alabilmek amacıyla başlatmış olduğu icra takibinde takiplerin birleştirilmesi hususu uygulamada yaygın olarak kullanılmakla birlikte sıklıkla problem yaşanan konulardan biridir. Bu konuda uygulayıcı konumda bulunan icra dairelerine ve mahkemelere yol gösterebilecek kaynak son derece sınırlıdır. İcra takiplerinin birleştirilmesine ilişkin en önemli dayanak noktası ise İİK'da bu konuda açık bir düzenleme bulunmadığı için Yargıtay kararları ve HMK hükümleridir. Yargıtay, güncel kararlarında icra takiplerinin belli koşullar altında birleştirilmesine olanak sağlamakla birlikte bu koşullara ilişkin olarak ise HMK hükümlerine atıfta bulunmaktadır. Çalışmamızda öncelikle Yargıtay'ı takipleri birleştirmeye iten nedenleri tespit ettikten sonra takiplerin hangi koşullarda birleştirilebileceğini irdeleyeceğiz. Son olarak ise Yargıtay'ın da belirttiği üzere HMK hükümlerini göz önünde bulundurarak takiplerin birleştirilmesi kararının sonuçları üzerinde duracağız.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(THE COMBINATION OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN THE CONTEXT OF SUPREME COURT DECISIONS)

Öz:
Combining the pursuit of enforcement proceedings started by the creditor in order to receive the right to receive the state aid issue is one of the issues in practice widely used but often the problem occurred. resources are extremely limited which may lead to the execution offices and courts in enforcement position in this regard. The most important premise for joining the Supreme Court and enforcement proceedings are the provisions of HMK. The Supreme Court, under certain conditions, the date of the enforcement decision in relation to these conditions, but allows combining refers to the provisions of the BCC. We will examine what conditions can be combined with follow-up after our first identified the causes that push to merge following the Supreme Court of the study. Finally, we will focus on the Supreme Court, as stated in the provisions of HMK the results of the follow-up decision considering merging.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Alangoya, Yavuz: Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı, İstanbul-1999.
 • Akkaya, Tolga: Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 897-941 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ'e Armağan, (s.897-940), İzmir-2015.
 • Alangoya, Yavuz: Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, c.III, S.1969/5, (s.125-190).
 • Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul-2009.
 • Akil, Cenk: Hakimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması, AÜHFD, 2008/3,(s.1-32).
 • Akkan, Mine: Medeni Usul Hukukunda Etkin Koruma, MİHDER, S.2007/1, (s.29-68).
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: Medeni Usul Hukuku, Ankara-2016.
 • Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara-1978.
 • Ermenek, İbrahim: Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara-2014.
 • Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul-2011.
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul-2016
 • Kuru, Baki/Yılmaz, Ejder/Arslan, Ramazan: Medeni Usul Hukuku, Ankara-2014.
 • Kuru, Baki: Hukuk Usulü Muhakemeleri, C.III, İstanbul-2001, s.3412.
 • Kuru, Baki: İcra İflas Hukuku El Kitabı, Ankara-2014.
 • Özbay, İbrahim: Grup Davaları, Ankara-2009.
 • Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara-2009
 • Pekcanıtez, Hakan/Erdönmez, Güray: Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15.Bası, İstanbul-2017
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, Ankara-2013.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin, Özkan Meral/Özekes, Muhammet: İcra İflas Hukuku, İstanbul-2017.
 • Postacıoğlu, İlhan: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul-1975.
 • Rüzgaresen, Cumhur: Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara-2013.
 • Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, C.I, Ankara-2016
 • Tanrıver, Süha: Hukuk Yargısı Bağlamında Adil Yargılama Hakkı, TBB Dergisi, S.53, Ankara-2004, (s.191-215).
 • Taşpınar, Sema: Medeni Usul Hukukunda Amaç Sorunu, Faruk Erem'e Armağan, Ankara-1999, (s.759-787).
 • Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukuku, Konya-2015.
 • Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Takip Arkadaşlığı, Konya-1991.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-2012.
 • Yılmaz, Ejder: Usul Ekonomisi, AÜHFD, Y.2008, C.57, S.1, (s.243-274).
APA Arslan S (2017). YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. , 355 - 371.
Chicago Arslan Serkan YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. (2017): 355 - 371.
MLA Arslan Serkan YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. , 2017, ss.355 - 371.
AMA Arslan S YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. . 2017; 355 - 371.
Vancouver Arslan S YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. . 2017; 355 - 371.
IEEE Arslan S "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ." , ss.355 - 371, 2017.
ISNAD Arslan, Serkan. "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ". (2017), 355-371.
APA Arslan S (2017). YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 13(37), 355 - 371.
Chicago Arslan Serkan YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi 13, no.37 (2017): 355 - 371.
MLA Arslan Serkan YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.13, no.37, 2017, ss.355 - 371.
AMA Arslan S YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi. 2017; 13(37): 355 - 371.
Vancouver Arslan S YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi. 2017; 13(37): 355 - 371.
IEEE Arslan S "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ." Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 13, ss.355 - 371, 2017.
ISNAD Arslan, Serkan. "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ". Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi 13/37 (2017), 355-371.