Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 80 - 101 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme problemlerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Özellikle, öğretmen adaylarının bu problemlerle ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan problemler arasında gördükleri farklılıklar incelenmiş; ayrıca, matematiksel modelleme problemlerinin öğretim ortamına yansımasına, sınıf içi potansiyeline ve kullanılabilirliğine yönelik düşünceleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma kapsamında bir dönem boyunca verilen bir modelleme dersine katılan 40 öğretmen adayının görüşleri dönem sonunda açık uçlu bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma bulguları öğretmen adaylarının matematiksel modelleme problemleri ile ilk karşılaştıklarında bunları birer matematik problemi olarak algılamadıklarını ortaya çıkarmıştır. Ders kitaplarında yer alan sorular ile karşılaştırdıklarında öğretmen adayları matematiksel modelleme problemlerinin gerek yapısal açıdan gerekse problem çözme süreci bakımından birçok farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları matematiksel modelleme problemlerinin uygulandığı bir ortamda öğretmen ve öğrencilerin rollerinin değişmesi gerektiğini ve geliştirici ölçme- değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları matematiksel modelleme problemlerinde zaman yönetimi, sınıfyönetimi gibi sorunlar nedeniyle uygulanmasının zor olduğunu düşünmekle birlikte, uygulandığı takdirde birçok matematiksel düşünme becerisi kazandıracağını belirtmişlerdir. Matematiksel modelleme problemlerinin mevcut derslere ya da seçmeli derslere entegre edilmesi önerilmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Investigating Prospective Middle-School Teachers’ Perspectives of Mathematical Modelling Problems

Öz:
The purpose of this study was to investigate prospective middle school mathematics teachers’ perspectives about mathematical modeling tasks. Specifically, prospective teachers’ views about how modeling tasks are differ from textbook problems was examined. Furthermore, what prospective teachers think about how modeling tasks would reflect classroom learning environment and whether or not they could be used in mathematics teaching were examined. A basic qualitative approach was utilized in the study. Data were gathered through open-ended questionnaires at the end of the semester from 40 prospective middle school mathematics teachers who enrolled an elective modeling course. Data were analyzed using content analysis. The findings of the study showed that prospective teachers initially did not consider modeling tasks as mathematics problems. As compared to textbook problems, prospective teachers indicated that mathematical modeling problems have many differences in terms problem structure and problem solving process. Prospective teachers stated that role of a teacher and students should be changed and formative assessment and evaluation methods should be utilized in a modeling-problem based environment. While majority of prospective teachers considered that modeling-based instruction was hard to implement because of time and classroom management, if it is accomplished it may well support many mathematical thinking skills. It is proposed that mathematical modeling problems should be integrated into formal mathematics lessons or elective courses
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YANIK H, BAĞDAT O, KOPARAN M (2017). Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. , 80 - 101.
Chicago YANIK H Bahadır,BAĞDAT OSMAN,KOPARAN MURAT Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. (2017): 80 - 101.
MLA YANIK H Bahadır,BAĞDAT OSMAN,KOPARAN MURAT Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. , 2017, ss.80 - 101.
AMA YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. . 2017; 80 - 101.
Vancouver YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. . 2017; 80 - 101.
IEEE YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M "Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi." , ss.80 - 101, 2017.
ISNAD YANIK, H Bahadır vd. "Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". (2017), 80-101.
APA YANIK H, BAĞDAT O, KOPARAN M (2017). Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(1), 80 - 101.
Chicago YANIK H Bahadır,BAĞDAT OSMAN,KOPARAN MURAT Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5, no.1 (2017): 80 - 101.
MLA YANIK H Bahadır,BAĞDAT OSMAN,KOPARAN MURAT Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, 2017, ss.80 - 101.
AMA YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2017; 5(1): 80 - 101.
Vancouver YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2017; 5(1): 80 - 101.
IEEE YANIK H,BAĞDAT O,KOPARAN M "Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5, ss.80 - 101, 2017.
ISNAD YANIK, H Bahadır vd. "Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5/1 (2017), 80-101.