Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 249 - 251 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report

Öz:
Sezaryen skar ektopik gebelikleri ve molar gebelikler çok nadir görülen iki ayrı obstetrik patolojidir. Her iki durumda da ciddi morbiditeler söz konusudur ve dikkatli bir yönetim gerektirmektedir. İki klinik durumun bir arada görülmesi ise çok daha nadir durumdur ve literatürde sınırlı sayıda olgu vardır. Bu olgu sunumunda 34 yaşında geçirilmiş sezaryen öyküsü olan hasta asemptomatik olarak başvurmaktadır ve yapılan ultrasonografi sonucunda sezaryen skarına yerleşmiş molar gebelik ön tanısı oluşmuştur. Ultrasonografide skar üzerinde yerleşen protrude bir kitle izlenmiş ve insan koryonik gonadotropin düzeyi 59,705 mIU/mL olarak tespit edilmiştir. Ciddi kanama riski nedeniyle hastaya operasyon seçeneği sunularak laparotomi ile sezaryen skar eksizyonu ve revizyonu yapılmıştır. Frozen patoloji sonucunda tüm trofoblastik dokunun çıkarıldığı gözlemlenmiş ve operasyon sonlandırılmıştır. Kesin patoloji sonucunun da komplet mol gebelik olarak gelmesi sonrası hasta mol gebelik takip protokollerine uygun olarak takip edilmiş ve kür sağlanmıştır. Bu tür hastalarda alternatif tedavi seçenekleri (metotreksat uygulanması, küretaj, uterin arter embolizasyonu) olmasına karşın hasta ile tüm riskler konuşularak cerrahi kararı verilmiştir. Çok nadir olarak rastlanan bu klinik durumda her iki patolojinin kanama riskleri de göz önünde bulundurularak hastalar yakından takip edilmeli ve uygun tedavi seçeneği en kısa sürede uygulanmalıdır
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Sezaryen skarında molar gebelik: Olgu sunumu

Öz:
Cesarean scar ectopic pregnancies and molar pregnancies are two very rare obstetric pathologies. In both cases, serious morbidities are involved that require careful management. The coexistence of the two clinical conditions is far less common and there are a limited number of cases in the literature. In this case report, a 34-year-old patient with previous cesarean section was diagnosed as having a molar pregnancy in a cesarean scar through ultrasonography. The patient was asymptomatic at that time. Ultrasonography revealed a protruding mass at the cesarean section and her human chorionic gonadotropin level was measured as 59.705 mIU/mL. Due to the risk of severe bleeding, cesarean section scar excision and revision were performed via laparotomy after counselling the patient. Removal of all trophoblastic tissue was observed as a result of the frozen pathology and the operation was terminated. After the definite pathology result came as a complete molar pregnancy, the patient was followed up according to molar pregnancy follow-up protocols and cured completely. Despite the alternative treatment options (methotrexate application, curettage, uterine artery embolization) in such patients, the decision for surgery was made after counselling the patient. In this very rare clinical condition, patients should be closely monitored and the appropriate treatment option should be applied as soon as possible, taking into consideration the bleeding risks of both pathologies
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gillespie AM, Lidbury EA, Tidy JA, Honcock BW. The clinical presentation, treatment and outcome of patient diagnosed with possible ectopic molar gestation. Int J Gynaecol Cancer 2004;14:366-9.
 • 2. Seow KM, Huang LW, Lin YH, Lin MY, Tsai YL, Hwang JL. Cesarean scar pregnancy: issues in management. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23:247-53.
 • 3. Yamada Y, Ohira S, Yamazaki T, Shiozawa T. Ectopic Molar Pregnancy: Diagnostic Efficacy of Magnetic Resonance Imaging and Review of the Literature. Case Rep Obstet Gynecol 2016;2016:7618631.
 • 4. Wu CF, Hsu CY, Chen CP. Ectopic molar pregnancy in a cesarean scar. Taiwan J Obstet Gynecol 2006;45:343-5.
 • 5. Michener C, Dickinson JE. Cesarean scar ectopic pregnancy: a single centre case series. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49:451-5.
 • 6. Ko JK, Wan HL, Ngu SF, Cheung VY, Ng EH. Cesarean scar molar pregnancy. Obstet Gynecol 2012;119:449-51.
 • 7. Jurkovic D, Hillaby K, Woelfer B, Lawrence A, Salim R, Elson CJ. First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment Cesarean section scar. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21:220-7.
 • 8. Liu G, Wu J, Cao J, Xue Y, Dai C, Xu J, et al. Comparison of three treatment strategies for cesarean scar pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2017;296:383-9.
 • 9. Özcan HÇ, Uğur MG, Balat Ö, Sucu S, Mustafa A, Bayramoğlu Tepe N, et al. Is ultrasound-guided suction curettage a reliable option for treatment of cesarean scar pregnancy? A cross-sectional retrospective study. J Matern Fetal Neonatal Med 2017:1-6.
 • 10. Özdamar Ö, Doğer E, Arlıer S, Çakıroğlu Y, Ergin RN, Köpük ŞY, et al. Exogenous cesarean scar pregnancies managed by suction curettage alone or in combination with other therapeutic procedures: A series of 33 cases and analysis of complication profile. J Obstet Gynaecol Res 2016;42:927-35.
 • 11. Calì G, Timor-Trisch IE, Palacios-Jaraquemada J, Monteaugudo A, Buca D, Forlani F, et al. Outcome of Cesarean scar pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2017.
 • 12. Polat I, Ekiz A, Acar DK, Kaya B, Ozkose B, Ozdemir C, et al. Suction curettage as first line treatment in cases with cesarean scar pregnancy: feasibility and effectiveness in early pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:1066-71.
APA DAĞDEVİREN E, DUR R, FADILOĞLU E, DEMİRDAĞ E, ÖZTÜRK Ç, Altay M (2017). Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. , 249 - 251.
Chicago DAĞDEVİREN Elif Gülşah,DUR RIZA,FADILOĞLU Erdem,DEMİRDAĞ ERHAN,ÖZTÜRK Çağatayhan,Altay Mehmet Metin Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. (2017): 249 - 251.
MLA DAĞDEVİREN Elif Gülşah,DUR RIZA,FADILOĞLU Erdem,DEMİRDAĞ ERHAN,ÖZTÜRK Çağatayhan,Altay Mehmet Metin Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. , 2017, ss.249 - 251.
AMA DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. . 2017; 249 - 251.
Vancouver DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. . 2017; 249 - 251.
IEEE DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M "Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report." , ss.249 - 251, 2017.
ISNAD DAĞDEVİREN, Elif Gülşah vd. "Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report". (2017), 249-251.
APA DAĞDEVİREN E, DUR R, FADILOĞLU E, DEMİRDAĞ E, ÖZTÜRK Ç, Altay M (2017). Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 14(4), 249 - 251.
Chicago DAĞDEVİREN Elif Gülşah,DUR RIZA,FADILOĞLU Erdem,DEMİRDAĞ ERHAN,ÖZTÜRK Çağatayhan,Altay Mehmet Metin Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology 14, no.4 (2017): 249 - 251.
MLA DAĞDEVİREN Elif Gülşah,DUR RIZA,FADILOĞLU Erdem,DEMİRDAĞ ERHAN,ÖZTÜRK Çağatayhan,Altay Mehmet Metin Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, vol.14, no.4, 2017, ss.249 - 251.
AMA DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology. 2017; 14(4): 249 - 251.
Vancouver DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology. 2017; 14(4): 249 - 251.
IEEE DAĞDEVİREN E,DUR R,FADILOĞLU E,DEMİRDAĞ E,ÖZTÜRK Ç,Altay M "Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report." Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 14, ss.249 - 251, 2017.
ISNAD DAĞDEVİREN, Elif Gülşah vd. "Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report". Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology 14/4 (2017), 249-251.