Yıl: 2000 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 233 - 238 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma

Öz:
-
Anahtar Kelime: hayvan besleme istatistiksel analizler ekonomik analizler yem rasyonları

Konular: Ziraat Mühendisliği

Using goal programming in rational and economical animal nutrition

Öz:
Animal nutrition is one of the important problems of people involved in animal breeding. It is essential that animals get sufficient and well-balanced nutrition to be healthy. Especially obtaining the necessary food elements from cheaper food sources becomes a major concern when ensuring sufficient and well-balanced nutrition in animal breeding. The Goal Programming Method is an improved method for solving multi-objective problems. In solving these types of problem, it cannot be expected that all the goals can be exactly obtained. The results of multi-objective problem solutions are affected by the decision of the manager or decision maker. Therefore, when there is a concession between goals, there will be deviations according to the decisions made. The direction and extent of these deviations play important roles in this type of problem. In spite of the main problems mentioned above, preparing the ideal ration with the lowest cost from the raw materials which can be obtained or the present supply is an important goal in mix feed production. The aim of this study was to use the Goal Programming Method to achieve the goal addressed in the problems which we face. In this study, the ammount of food elements necessary for rations used for cow nutrition (the weight of the cow was 500 kg, milk yield was 25 kg per day and the milk fat ratio was 0.04) was obtained using the Goal Programming Method. The ration taken into consideration was 1 kg and the food elements, which were used in the ration, were selected at random. The QM package programme was used for applying this method. Since the ration obtained didn't have any abnormal deviation from the determined goals, we conculuded that this method can be used for preparing rations.
Anahtar Kelime: animal nutrition statistical analysis economic analysis feed rations

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Arıtürk, E.: Genel Zooteknik. Fırat Üniversitesi Veteriner FakültesiYayınları. Elazığ, 1977; No. 14.
 • 2.Kirchgessner, M. (Çeviren: Kılıç, A.): Hayvan Besleme Öğretim,Öğrenim ve Uygulama Önerileri. TÜBİTAK Veterinerlik veHayvancılık Araştırma Grubu Yayınları. Ankara, 1985.
 • 3.Şenel, S.: Hayvan Besleme. İstanbul Üniveristesi VeterinerFakültesi Yayınları. İstanbul, 1986; No. 3210.
 • 4.Kutsal, A., Hocaoğlu, G., Öznacar, R., Oktay, E.: Rasyonel veEkonomik Hayvan Beslemede Doğrusal ProgramlamadanYararlanma. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1974;Cilt. XIV; 27-37.
 • 5.Allen, D.: Rationing Beef Cattle. Chalcombe Publications, UnitedKingdom, 1992.
 • 6.Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R.: Basic Animal Nutrition andFeeding. John Wiley and Sons. Fourth Edition, 1995.
 • 7.Alpan, O.: Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 2. Basım, Ankara,1992.
 • 8.Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F.: Hayvan Besleme. SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya, 1997.
 • 9.Öztürk, A.: Yöneylem Araştırması. Uludağ Üniversitesi Yayınları,Bursa, 1987. No. 3-040-0113.
 • 10.Taha, H.A.: Operations Research An Introduction. MacmillanPublishing Co., Inc. New York, 1971.
 • 11.Reyhan, P.: Dengeli ve Yeterli Beslenme Konusunda HedefProgramlama Yöntemi ile Yaklaşım. Bilim Uzmanlığı Tezi.Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1990.
 • 12.Sucu, M.: Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ve Eniyi UzlaşıkÇözümün Bulunması İçin Bir Yaklaşım. Doktora Tezi. HacettepeÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1984.
 • 13.Render, B., Stair, R.M.: Quantitative Analysis For Management.Boston, 1987.
APA DOĞAN İ, Doğan N, AKCAN A (2000). Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. , 233 - 238.
Chicago DOĞAN İsmet,Doğan Nurhan,AKCAN Abdulkadir Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. (2000): 233 - 238.
MLA DOĞAN İsmet,Doğan Nurhan,AKCAN Abdulkadir Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. , 2000, ss.233 - 238.
AMA DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. . 2000; 233 - 238.
Vancouver DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. . 2000; 233 - 238.
IEEE DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A "Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma." , ss.233 - 238, 2000.
ISNAD DOĞAN, İsmet vd. "Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma". (2000), 233-238.
APA DOĞAN İ, Doğan N, AKCAN A (2000). Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(3), 233 - 238.
Chicago DOĞAN İsmet,Doğan Nurhan,AKCAN Abdulkadir Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24, no.3 (2000): 233 - 238.
MLA DOĞAN İsmet,Doğan Nurhan,AKCAN Abdulkadir Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.24, no.3, 2000, ss.233 - 238.
AMA DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2000; 24(3): 233 - 238.
Vancouver DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2000; 24(3): 233 - 238.
IEEE DOĞAN İ,Doğan N,AKCAN A "Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24, ss.233 - 238, 2000.
ISNAD DOĞAN, İsmet vd. "Rasyonel ve ekonomik hayvan beslemede hedef programlamadan yararlanma". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 24/3 (2000), 233-238.