Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 97 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN

Öz:
Günümüzde edebiyatın ve edebi metinlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Edebiyatın en temel özelliği, kültür taşıyıcısı görevine sahip olmasıdır. Bu özelliğinin yanı sıra edebiyat, insanların duygularını ve düşüncelerini yansıtan en önemli araçlardan bir tanesidir ve bu işlevi de dil sayesinde gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla dil ve edebiyat birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Çünkü dil edebiyat sayesinde kendisini ifade etme olanağı bulur; edebiyat da hedef dilin ve o dilin kültürünün öğrenilmesine olanak sağlar. Öyle ki yabancı dil öğretiminde edebiyatı veya edebi metinleri kullanarak hedef dili ve o dilin kültürünü öğretmek mümkündür. Bu yüzden yabancı dil sınıfında farklı edebi türleri birer eğitim materyali olarak kullanabiliriz ve bu bağlamda şiiri de edebi tür olarak yabancı dil öğretiminde farklı şekillerde kullanılabilecek otantik dokümanlardan bir tanesi olarak kabul edebiliriz. Bu çalışmanın amacı, çocuklara yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde, eğitsel bir materyal olarak şiirden faydalanmanın avantajlı yönlerini ortaya koymaktır. Diğer bir amacımız da yabancı dil öğretiminde şiirin yerine ve önemine vurgu yapmaktır. Sonuç olarak çalışmamız üç genel nokta üzerine eğilim göstermektedir. Öncelikle edebi bir tür olan şiirin genel özellikleri ve edebiyattaki yeri ele alınacak, daha sonra erken yaşta yabancı dil öğretiminde şiire yönelik ilgiden bahsedilecek; son olarak ta çocuk şiirlerinin genel özellikleri üzerinde durulacaktır
Anahtar Kelime:

ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ŞİİR

Öz:
Today, it is accepted the importance of literature or literary text in foreign language teaching. Literature is one of the unique vehicles that reflect the feelings and thoughts of people as well as the bearer of culture. Language and literature are inseparable from each other. Because the language can function in the literature and the literature can give the possibility of learning-teaching the culture and the target language. Indeed using literature in teaching a foreign language, it can be taught the culture of the target language. In language class, it is possible to benefit from different literary genres as a teaching material and the poetry is one of the authentic documents used in different ways in teaching French as a foreign language. The aim of this study is to show the educational benefits of using poetry in teaching French as a foreign language to children. In this study, it’s mentioned about the place and the importance of using poetry in teaching French as a foreign language to children. Our study focus on three general points. First, we study the general characteristics of poetry and its place in the literature. Then we try to consider the importance of poetry for the early teaching of foreign languages. Finally we analyze the characteristics of poems for children
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANDRE, Carine (2005). Comment faire entrer la poésie à l’école maternelle?, IUFM de Bourgogne, Mémoire,
 • ARSENAULT, İmelda (2006). La Poésie, du jeu, des sons et des images, Ministère de l’Éducation et du Développement e la petite enfance. http://www.gov.pe.ca/photos/original/eecd_poesieimag.pdf, 20 Juillet 2012.
 • BIKOI, Felix Nikodème (2004). Comment Introduire La Poésie à L’école?, Dialogues et Cultures, No :49, pp.-107-112 http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/bikoi.pdf, 10 novembre 2012.
 • ERARD, Serge (2004). Pourquoi et Comment Introduire la Poésie à l’école ?, Dialogues et Cultures, No : 49, pp.-113-120. http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/erard.pdf,02 Novembre 2012.
 • GHOSN, Irma K. (2002). Four Good Reasons to Use Literature in Primary Scholl ELT, ELT Journal, 56/2 April, Oxford Universty Press. http://eltj.oxfordjournals.org/content/62/1/47.full.pdf+html , 05 Aout 2012.
 • KAHNAMOUIPOUR, Jaleh (2004). L’enseignement de la Poesie : L’espace d’un Echange Interculturel, Dialogues et Cultures, No : 49, pp.-125-131. http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/kahnamouipour.pdf , 10 Aout 2012.
 • KHANSIR, Ali Akbar (2012). Teaching Poetry in the ELT Classroom, International Review of Social Sciences and Humanities, Vol.3 No: 1, pp-241-245. (online)
 • KHATATTE, Nasrine (2004). Le Parcours de la Poésie dans L’enseignement du Français, Dialogues et Cultures, No : 49, pp-133-136. http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/khattate.pdf, 10 Aout 2012.
 • KIRMIZI, Bülent (2007). Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şiirin İşlevi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • KORKUT, Ece (2007). L’analyse Poétique en Classe de FLE, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, pp.-179-186.
 • LENTIN, Laurence ve Diğerleri (1977). Du Parler Au Lire, Paris, Les Editions ESF.
 • ÖGEYIK Muhlise Coşkun (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Şiir, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • SHRIVASTAVA, Geetanjali (2009). La Littérature en Didactique du Français Langue Etrangere, Université Stendhal Grenoble 3, Thèse de Master.
 • SORIANO, Marc (1975). Guide de Littérature Pour La Jeunesse, France, Flammaron. TAILHEFER, Camille (2005). Variations Poétiques au CE2, IUFM Academie de Montpellier, Mémoire.
 • YAVUZ, Aysun (2010). Enhancing Creativity in The Communicative Language Classroom Through Poetry As a Litterary Genre, Ankara Üniversitesi Dil Dergisi Sayı : 149, ss.-64- 79
APA AYDIN SUDABATMAZ E, ATMACA H (2013). THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. , 97 - 103.
Chicago AYDIN SUDABATMAZ ESRA,ATMACA HASAN THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. (2013): 97 - 103.
MLA AYDIN SUDABATMAZ ESRA,ATMACA HASAN THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. , 2013, ss.97 - 103.
AMA AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. . 2013; 97 - 103.
Vancouver AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. . 2013; 97 - 103.
IEEE AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H "THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN." , ss.97 - 103, 2013.
ISNAD AYDIN SUDABATMAZ, ESRA - ATMACA, HASAN. "THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN". (2013), 97-103.
APA AYDIN SUDABATMAZ E, ATMACA H (2013). THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 97 - 103.
Chicago AYDIN SUDABATMAZ ESRA,ATMACA HASAN THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 97 - 103.
MLA AYDIN SUDABATMAZ ESRA,ATMACA HASAN THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.97 - 103.
AMA AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 97 - 103.
Vancouver AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 97 - 103.
IEEE AYDIN SUDABATMAZ E,ATMACA H "THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.97 - 103, 2013.
ISNAD AYDIN SUDABATMAZ, ESRA - ATMACA, HASAN. "THE POETRY IN FRENCH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 97-103.