Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe

YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu çalışmada, Türk Yükseköğretiminin başlıca sorunları, yükseköğretimi oluşturan organların temelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırmada, yükseköğretim sistemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve üniversitenin düşünülen sorunlar temelindeki sorumlulukları Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniğiyle belirlenmiştir. Buna ilaveten, araştırmanın kapsamına alınan akademik özgürlük, yönetsel özerklik, üretkenlik, kalite, etkin kaynak kullanımı, mali özerklik, saydamlık, farklılaşma, esneklik, katılım, toplumla ilişkiler ve uluslararası ilişkiler sorunlarının önceliklendirilmesi ise, TOPSIS tekniği ile yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, yükseköğretim sorunları arasında öncelikli sorunun yönetsel özgürlük olduğu ve bunu mali özerklik, kalite, akademik özgürlük, üretkenlik, farklılaşma, saydamlık, katılım, esneklik, toplumla ilişkiler, etkin kaynak kullanımı ve uluslararası ilişkiler izlemektedir
Anahtar Kelime:

PRIORITIZATION OF FUNDAMENTAL PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION SYSTEM

Öz:
In this study, the main problems of Turkish Higher Education, higher education had been discussed on the basis of forming organs. In the study, the higher education system by the Board of Higher Education, University Council and the university thought the problems were the underlying responsibilities of the AHP technique. In addition, research from the scope of academic freedom, managerial autonomy, productivity, quality, efficient use of resources, financial autonomy, transparency, differentiation, flexibility, participation, community relations and prioritization of the problems of international relations, the TOPSIS technique is made. According to the results of the study, the higher the priority of the problem of managerial problems and that financial autonomy is the freedom, quality, academic freedom, productivity, diversification, transparency, participation he effective use of resources
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADEM, Mahmut; (1993), Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı ,A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • BROWN, J.D., (1969), The Liberal University: An Institutional Analiysis, McGraw-Hill, New York
 • ÇOBAN, Ahmet (1999), Türkiyede Yükseköğretim ve Yönetim Sorunları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • EXPERT Choice; (2000), Analytical Hierarchy Process (AHP) Software, Version 9.5, Expert Choice, Pittsburg, USA.
 • GÜÇLÜOL, Kemal; (1990), Yükseköğretimde öğretim elemanlarının Yetiştirilmesi, Yükseköğretim’de Değişmeler, TED Yayınları, Ankara
 • HWANG C.L., K. YOON; (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, A State of the Art Survey, Springer-Verlag, New York.
 • MINOGUE, K.R.; (1973), The Concept of a University, Berkeley University of California Pres.
 • PERKIN, H.; (1983), The Changing Social Function of the University: A Historical Perspective, CRE.
 • SAATY, T.L.; (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill International Book Company, USA.
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU; (2007), Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, Ankara.
 • YÜKSEL, İhsan; (2006), “Kariyer Değerlerinin Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Önceliklendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(25), ss.59-67.
 • YÜKSEL, İhsan; M. DAĞDEVİREN; (2008), İşletmelerarası Kıyaslamanın ANP ve TOPSIS Teknikleri İle Yapılması, 5. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • YÜKSEL, İhsan, M. DAĞDEVİREN; (2009), Kritik Başarı Faktörleri Temelinde Göreli Rekabet Üstünlüğünün Belirlenmesi, 6. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
APA ÇOBAN A (2014). YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1 - 13.
Chicago ÇOBAN Ahmet YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no.9 (2014): 1 - 13.
MLA ÇOBAN Ahmet YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.9, 2014, ss.1 - 13.
AMA ÇOBAN A YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 5(9): 1 - 13.
Vancouver ÇOBAN A YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 5(9): 1 - 13.
IEEE ÇOBAN A "YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss.1 - 13, 2014.
ISNAD ÇOBAN, Ahmet. "YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/9 (2014), 1-13.