A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)

Yıl: 2000 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 237 - 243 Metin Dili: Türkçe

A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)

Öz:
Trakya bölgesi (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) Cladocera (Crustacea) faunasının ortaya çıkarılması amacıyla 1996-1998 yılları arasında göl, gölet, akarsu ve çeşitli su birikintileri olmak üzere 47 lokaliteden toplanan örnekler incelenmiştir. Bunun sonucunda Cladocera ordosuna ait, 10’u Trakya bölgesi için yeni kayıt olmak üzere toplam 39 tür bulunmuştur. Bulunan bu türlerin lokalitelere ve illere göre dağılımlarıda verilmiştir.
Anahtar Kelime: Cladocera Trakya tatlı su Tekirdağ fauna Kırklareli Crustacea coğrafi dağılım Edirne yeni coğrafik kayıtlar

Trakya Bölgesi (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) tatlısu Cladocera (Crustacea) türleri üzerine faunistik bir araştırma

Öz:
A total of 47 different localities including lakes, ponds, streams, rivers and other bodies of water were surveyed between 1996 and 1998 in order to determine the Cladocerean (Crustacea) fauna of the Turkish Thrace region. Thirty-nine species of Cladocera were collected, out of which, 10 are new of the Thrace region of Turkey. The distribution of the species are given according to their localities and province.
Anahtar Kelime: fauna Edirne Thrace new geographic records Crustacea geographical distribution Cladocera fresh water Tekirdag Kirklareli

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Muckle, R., Türkiye Tatlısularındaki Kladoser’ler Hakkında I. (Cladoceren aus Turischen Binnengewasser I), ‹st. Üniv. Fen Fak. Mec., 16 (4), 367-387, 1951. 2. Ongan, T., Akdağ, O., Kırgız, T., Kaftancıoğlu, M., Burdur, Yarışlı, Karataş ve Beyşehir Gölleri Cladocera (Crustacea) Türleri. ‹st. Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Araş. Enst. Yayınları, Sayı 12, 1972. 3. Gündüz, E., Karamık ve Hoyran Göllerinin Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Doğa TU. Zooloji D., C. 11, S. 1, 26-36, 1987. 4. Gündüz, E., Bafra Balıkgölünün (Balıklıgöl-Uzungöl) Cladocera Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Doğa Tr. J. of Zoology, TUB‹TAK 15, 115-134, 1991. 5. Gündüz, E., Türkiye ‹çsularında Yaşayan Cladocera (Crustacea) Türlerinin Listesi. Tr. J. of Zoology 21, TÜB‹TAK, 37-45, 1997. 6. Güher, H., Kırgız, T., Edirne Bölgesi Cladocera (Crustacea) Türleri. Fırat Üniv. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi 24-27 Haziran, Elazığ, Hidrobiyoloji 89-97, 1992. 7. Geldiay, R., Çubuk Barajı ve Eymir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli ‹ncelenmesi. Ankara Üniv. Fen Fak. Mecm. 2, 146-252, 1949. 8. Margaritora, F. G., Cottarelli, V., Le biocenosi Planotoniche estive del lago abont (Turchia asiatica, Regione del mar nero). Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere Estratto dai Rendiconti, Classe di Scienze (B)-Vol 104, 170-190, 1970. 9. Geldiay, R., Taaren, I. U., Preliminary Survey of Gölcük, A. Eutrophic Mountain Lake in Western Turkey. Ege Üniv. Fen Fak. ilmi Raporlar Serisi No 138, 1972. 10. Demirhindi, Ü., The Preliminary Planktonic Investigations in the Coastal Lagoons and Several Brackish Water Lakes of Turkey, ‹st. Üniv. Fen Fak Mecm., Seri B, 37, 205-232, 1972. 11. Tanyolaç, J., Karabatak, M., Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti. Tubitak-VHAG Proje No 91, TUBITAK yayınları No 255, Seri 5, Sayı 50, 1972. 12. Tokat, M., Hazar (Gölcük) Gölünün Copepoda ve Cladocera Türleri. ‹st. Üniv. Hidrobiyoloji Araş. Estü Yayınları, Sayı 10, 1972. 13. Akdağ, O., Manyas (Kuş) ve Apolyont (Ulubat) Gölleri Cladocera ve Copepoda’larının yayılışları hakkında ön çalışmalar. T.B.T.A.K.V. Bilim Kongresi, 395-399, 1975. 14. Margaritora, G. F., Stella, E., Mastrantuono, L., Contributo allo studio della fauna ad entomostracı delle acque temporanae dellat turchia asiatica. Rivista di Idrobiologia, Vol. XVI-Fasc.1/2, Gannaio-Agusto, 152-171, 1977. 15. Fiers, F., Bijdrage tot de Limnologische kennis Van Turkije Net Nadruk op de entromostraca (Crustacea). Rıjksuniversiteit Gent. Fac. der. Wetenschappen afd. Bio. Group Dierkunde, 1-32, 1978. 16. Ortak, R., Kırgız, T., Gala Gölü Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri. IX Ulusal Biyoloji Kongresi Cumh. Üniv. Fen Ed. Fak. 21-23 Eylül Sivas, 377-385, 1988. 17. Güher, H., Kırgız, T., Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri. Anadolu Üniv. Fen. Ed. Der. C.2, S.1, 25-43, 1989. 18. Ustaoğlu, M. R., Vertical Migration of Crustacean Plankton in Piburger See. Jber. Abt. Limnol. Innsbruck 8, 70-82, 1982. 19. Ustaoğlu, M. R., Zooplankton (Metazoa) of the Karagöl (Yamanlar-‹zmir-Turkey). Biologia Gallo-hellenica, Vol 12, 273- 281, 1986. 20. Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Zooplankton of Lake Gebekirse (‹zmir- Turkey). Rapp. Comm. Int. Mer Medit, 32, 1, 1990. 21. Güher, H., Mert, Erikli, Hamam, Pedina Gölleri’nin (‹ğneada/Kırklareli) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology 23, Ek Sayı 1, TÜB‹TAK, 47-53, 1999. 22. Lilljeborg, W., Cladocera sueciae Nova Actar. Soc. Scient upsal ser 3, 19, 1-701 1900 (Reprinted 1982 in three volumes by Almquist and Wikseel, Stockholm, edited by W. Rodhe and D. G. Frey) 23. Goulden, C. E., Fery, D. G., The occurrence and significance of lateral head pores in the genus Bosmina (Cladocera). Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 48, 3, 513-522, 1963. 24. Scourfield, D. J., Harding, J. P., A key to British species of freshwater Cladocera with notes on their ecology. 3rd ed. Fresh. Biol. Assoc. Sciencific Publication 5, 1966. 25. Flössner, D., Krebstiere Crustacea Kiemen und Blattfussar Brachiopoda Fischlause, Branchiura, Tierwelt-Deusch. 60 Veb. Gustav Fischer Verlag, Jena 105-161, 1972. 26. Smirnov, N. N., Fauna of USSR Crustacea Chydoridae. Vol. 1, No 2, English Transl. Israel Prog. Sci. 238-629,1974. 27. Negrea S. T., Fauna Republic Socialiste Romania. Vol.4, 12, Crustacea Cladocera Academia Republic Socialiste Romania, Bucuresti, 1-399, 1983. 28. Margaritora, F., Cladoceri. (Crustacea: Cladocera). Inst. di., Zoologia, dell Univ. Roma, 169, 1983. 29. Korinek, V., Revision of three species of the genus Diaphanosoma fischer, 1850, Hydrobiologia, 145, 35-45, 1987. 30. Pennak, R. W., Freshwater Invertebrates of the United States, Protozoa to Mollusca. 3rd Ed., John Wiley, New York, 628 pp., 1989.
APA GÜHER H (2000). A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). , 237 - 243.
Chicago GÜHER HÜSEYİN A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). (2000): 237 - 243.
MLA GÜHER HÜSEYİN A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). , 2000, ss.237 - 243.
AMA GÜHER H A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). . 2000; 237 - 243.
Vancouver GÜHER H A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). . 2000; 237 - 243.
IEEE GÜHER H "A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)." , ss.237 - 243, 2000.
ISNAD GÜHER, HÜSEYİN. "A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)". (2000), 237-243.
APA GÜHER H (2000). A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turkish Journal of Zoology, 24(3), 237 - 243.
Chicago GÜHER HÜSEYİN A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turkish Journal of Zoology 24, no.3 (2000): 237 - 243.
MLA GÜHER HÜSEYİN A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turkish Journal of Zoology, vol.24, no.3, 2000, ss.237 - 243.
AMA GÜHER H A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turkish Journal of Zoology. 2000; 24(3): 237 - 243.
Vancouver GÜHER H A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turkish Journal of Zoology. 2000; 24(3): 237 - 243.
IEEE GÜHER H "A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)." Turkish Journal of Zoology, 24, ss.237 - 243, 2000.
ISNAD GÜHER, HÜSEYİN. "A faunistic study on the freshwater Cladocera (Crustacea) species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)". Turkish Journal of Zoology 24/3 (2000), 237-243.