Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 169 - 173 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi

Öz:
Doğadaki olayları fizik, kimya ve matematiksel deneylerle açıklamaya çalışan ve yorumlayan kaos teorisi ilk olarak doğa bilimlerinde ortaya çıkmıştır. Sağlık sistemlerinin hasta, sağlık çalışanları, hastane ortamı açısından karmaşık olması ve ileri teknoloji gerektirmesi kaos teorisine uygulama alanı sunmaktadır. Özellikle karmaşık sistemlerdeki davranışların açıklanmasında, değişimin kaynağına inilmesinde kaos teorisi kullanılmaktadır. Hemşirelik uygulamaları karmaşık ve dinamik süreçleri içerdiğinden, bu teori hemşirelik uygulamalarının planlanmasında da kullanılabilir. Bu makalenin amacı, kaos teorisini açıklayarak kullanılabilirliğini sorgulamak, tartışmak ve bir örnek üzerinden kaosu somutlaştırarak teorinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktır
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Chaos Theory and Example of Its Use in Nursing: Bypass Surgery

Öz:
The chaos theory which tries to explain, and interpret nature events with physical, chemical and mathematic tests was firstly proposed in the natural sciences. Since healthcare systems are complex in terms of patients, workers, illnesses, work environments and requires high technologies, they create an application area for the chaos theory. Chaos theory is used to root causes for change, especially in explaining the behavior of complex systems. Since nursing practice involves complex and dynamic processes, chaos theory can be used in the planning of nursing applications. This article aims to explain, and discuss the chaos theory by questioning its usability, and facilitate understanding of this theory by its materialization with an example
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altun, S.A. (2001). Kaos ve yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 451-469. http://dergipark.ulakbim. gov.tr/kuey/article/view/5000050820. (Erişim 17.11.2015).
 • Chadwick, M.M. (2010). Creating order out of chaos: a leadership approach. AORN Journal, 91:1, 154-70. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2009.06.029
 • Chaffee, M.W., McNeill, M.M. (2007). A model of nursing as a complex adaptive system. Nursing Outlook, 55:5, 232-241. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2007.04.003
 • Goldberger, A.L., Rigney, D.R, West, B.J. (1990). Chaos and fractals in human physiology. Scientific American, 262:2, 42-49. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0290-42
 • Grossman, S.C., Valiga, T.M. (2005a). The New Leadership Challenge. The New World and New Leadership. F.A. Davis Company, Philadelphia, 27-37.
 • Grossman, S.C., Valiga, T.M. (2005b). The New Leadership Challenge. Chaos and Disequilibrium. F.A. Davis Company, Philadelphia, 122-124.
 • Haigh, C.A. (2008). Using simplified Chaos Theory to manage nursing services. Journal of Nursing Management, 16:3, 298-304. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2007.00833.x
 • Kaçmaz, G. (2006). Sosyoloji’de yeni arayışlar: Kaos teorisinin sosyolojide sunduğu imkânlar üzerine bir deneme. Journal of Istanbul Kültür University, 3, 113-118.
 • Kara, S.B.K. (2013).Yeni bilim ve liderlik. Akademik Bakış Dergisi, 34, 1-13.
 • Lett, M. (2001). A case for chaos theory in nursing. Australian Journal of Advanced Nursing, 18:3, 14-9.
 • Orhan, N.T. (2013). Kaos teorisi ve ‘sağlık-hastalık kavramı’ üzerine etkisi. Florence Nigtingale Hemşirelik Dergisi, 21, 116-121.
 • Öge, S. (2005). Düzen mi düzensizlik (kaos) mi? Örgütsel varlığın sürdürülebilirliği açısındanbir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 287-303.
 • Soydaş, A.U. (2002). Halkla ilişkiler uygulamaları ve yönetim kavramına farklı bir yaklaşım: Kuantum ve kaos teorisi. İletişim Fakültesi Dergisi, 12, 657-672.
 • Styhre, A. (2002). Non-linear change in organizations: organization change management informed by complexity theory. Leadership and Organization Development Journal, 23:6, 343-351. https://doi.org/10.1108/01437730210441300
 • Tekel, S. (2006). Yönetim ve organizasyon bilimi açısından karmaşıklık teorisi. Journal of Istanbul Kültür University, 2, 223-229.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2015). Kaos, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.564887e2a940f1.66913826 (Erişim: 15.11.2015).
APA SAMUR M, İNTEPELER Ş (2016). Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. , 169 - 173.
Chicago SAMUR Menevşe,İNTEPELER Şeyda Seren Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. (2016): 169 - 173.
MLA SAMUR Menevşe,İNTEPELER Şeyda Seren Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. , 2016, ss.169 - 173.
AMA SAMUR M,İNTEPELER Ş Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. . 2016; 169 - 173.
Vancouver SAMUR M,İNTEPELER Ş Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. . 2016; 169 - 173.
IEEE SAMUR M,İNTEPELER Ş "Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi." , ss.169 - 173, 2016.
ISNAD SAMUR, Menevşe - İNTEPELER, Şeyda Seren. "Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi". (2016), 169-173.
APA SAMUR M, İNTEPELER Ş (2016). Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(3), 169 - 173.
Chicago SAMUR Menevşe,İNTEPELER Şeyda Seren Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 3, no.3 (2016): 169 - 173.
MLA SAMUR Menevşe,İNTEPELER Şeyda Seren Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.3, 2016, ss.169 - 173.
AMA SAMUR M,İNTEPELER Ş Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016; 3(3): 169 - 173.
Vancouver SAMUR M,İNTEPELER Ş Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016; 3(3): 169 - 173.
IEEE SAMUR M,İNTEPELER Ş "Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3, ss.169 - 173, 2016.
ISNAD SAMUR, Menevşe - İNTEPELER, Şeyda Seren. "Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi". Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 3/3 (2016), 169-173.