Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 950 - 962 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları

Öz:
Günümüzde, pazarlamacılar stratejilerini oluştururken öncelikle tüketicileri anlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle pazarlamacılar ürün stratejilerini geliştirmeden önce müşteriyi anlamaya çalışmaktadırlar ve müşterinin ihtiyaç ve davranışlarına göre aksiyon almaktadırlar. Nitekim Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre 2013 yılında Türkiye'de pazar araştırma sektörüne 213 milyon USD harcanmıştır. Bu çalışmada hazır kahve tüketicilerin satın alma ve tüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Çalışmada Türkiye'yi temsilen her bölgeden olmak koşuluyla 12 ilden 18-45 yaş arası belirtilen ses gruplarından 780 kişiyle yüz yüze araştırma tekniği ile kağıt kalem metodu uygulanmıştır. En çok tüketilen hazır kahve çeşidi 3ü1 arada çeşidi olduğu ortaya çıkmıştır. Satın almayı etkileyen en önemli üç nedenin ürünün kahve, şeker ve krema karışımının kıvamında olması, uygun fiyatta olması ve kendi alanında lider bir marka olması sonucuna varılmıştır. Hazır kahve ürünleri kullanan kişilerin %97'si markaların ürünlerle birlikte yaptıkları hediye çekilişine katılmadıklarıdır. Ayrıca bu ürün grubuyla ilgili bilgi kaynaklarından en çok televizyon reklamlarının takip edildiği sonucu ortaya çıkmıştır
Anahtar Kelime:

Instant Coffee Purchasing and Consumption Habits in Turkey

Öz:
Nowadays, the marketing experts try to understand the consumers first while forming their strategies. Today, developing product strategies, the market experts of present day try to understand the customers and they take action according to needs and behaviors of the customer. Thus, according to the research made by Turkey Researches Association, 213 million USD has been spent to market research sector in Turkey on 2013. Each product group has its own consumer group and purchasing behavior. In this content, purchasing and consuming habits of the instant coffee consumers are examined in this study. In this study, face-to-face research technique and pencil-paper method with 780 persons from the voice groups between 18-45 ages from 12 provinces from each region which represents Turkey. As the result of the analyses the most consumed type of coffee is the 3in1 instant coffee. Three most important reasons for purchasing of 3in1 coffee are that the consistency of sugar and cream mixture, being affordable and being a leading brand in its field. One of the remarkable results is that 97% of the people who use this product did not participate with any kind of raffles. The research shows that TV commercials are the most looked up place for the source of information for this product group
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aile ve Tüketici Hizmetleri (2014). Tüketici Karar Süreci, MEB Yayınları, Ankara, 5.
 • Ak, T. (2009). Tüketici Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri, Yüksek Lisan Tezi,
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütisü İşletme Ana Bilim Dalı, Karaman, 57.
 • Barış, G. (2012). Tüketici Davranışları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 135.
 • Cemalcılar, İ. (2000). Pazarlama Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 44
 • Chaney,D. (1999). Yaşam Tarzları, Çev., Kütük, İ, Dost Kitapevi, İstanbul, 14.
 • Cömert Y. ve Durmaz Y. (2011). Tüketicinin Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması, Journal of Yaşar University, İzmir, 356.
 • Dölarslan, E.Ş. (2013). Pazarlama Yönetimi, Renk Matbaası, İstanbul, 198.
 • Durmaz, Y. vd. (2011). Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Malatya, 2(1), 35.
 • Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi. (N. Muallimoğlu, Çev.) Beta Yayınları. İstanbul, 167- 170.
 • Mucuk, İ. (1999). Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul, 56.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı, Mediacat Kitapları, İstanbul, 245-289-350.
 • Şengül, Ü. vd. (2013). Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması, Yönetim Bilimleri Dergisi, Çanakkale, 77.
 • Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (2014). Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, 24.
 • Wikipedia, (2015), Türkiye'nin İBBS'si, https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_%C4%B0BBS%27si
 • Yılmaz M.K ve Erçiş A. (2012). Endüstriyel Pazarlarda Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgi Kaynaklarının Marka Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Alanya shf. 8.
 • Yükselen, C. (2006). Pazarlama İlkeler – Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara, 104.
 • Yükselen, C. (2010). Pazarlama ilkeler-Yönetim-Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 133
APA tan a, HOCAOĞLU E (2017). Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. , 950 - 962.
Chicago tan ahmet,HOCAOĞLU Ersan Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. (2017): 950 - 962.
MLA tan ahmet,HOCAOĞLU Ersan Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. , 2017, ss.950 - 962.
AMA tan a,HOCAOĞLU E Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. . 2017; 950 - 962.
Vancouver tan a,HOCAOĞLU E Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. . 2017; 950 - 962.
IEEE tan a,HOCAOĞLU E "Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları." , ss.950 - 962, 2017.
ISNAD tan, ahmet - HOCAOĞLU, Ersan. "Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları". (2017), 950-962.
APA tan a, HOCAOĞLU E (2017). Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 950 - 962.
Chicago tan ahmet,HOCAOĞLU Ersan Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, no.4 (2017): 950 - 962.
MLA tan ahmet,HOCAOĞLU Ersan Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.4, 2017, ss.950 - 962.
AMA tan a,HOCAOĞLU E Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(4): 950 - 962.
Vancouver tan a,HOCAOĞLU E Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(4): 950 - 962.
IEEE tan a,HOCAOĞLU E "Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss.950 - 962, 2017.
ISNAD tan, ahmet - HOCAOĞLU, Ersan. "Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/4 (2017), 950-962.