Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 121 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ

Öz:
Eğitim programı, toplumun en değerli gördüğü şeyleri çocuklara aktarmak için kullanılan geniş sosyal ve toplumsal anlaşmayı yansıtan politika beyanı olan resmi olarak onaylanmış teknik bir belgedir. Eğitim programı, eğitim faaliyetlerini düzenleyen temel bir eğitimsel kılavuz olmakla birlikte bir eğitim programı okuryazarı olmak öğretmen ya da öğretmen adaylarının temel becerileri arasında yer almaktadır. Öğretmen adaylarının aldıkları eğitim içerikleri onların birer eğitim programı okuryazarı olmasını sağlamalıdır. Bu çalışmanın amacı eğitim programı okuryazarlığı kavramına açıklık getirmek ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği'ni (EPOÖ) geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 313 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundan elde edilen verilerle ölçeğin faktör analizi için uygunluğunun test edilebilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı hesaplanmış ve Barlett's Küresellik testi uygulanmıştır. Ölçek üzerinde yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin iki faktörden oluştuğu anlaşılmıştır. Bu faktörler "okuma" ve "yazma" olarak adlandırılmıştır. Okuma faktörü 15 maddeden meydana gelirken yazma faktörü 14 madden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamının Cronbach's Alpha içtutarlılık katsayısı ise 0,94'dür. Ölçeğin bu haliyle yapılan ikinci uygulamaya 215 öğrenci katılmıştır. Bu uygulamadan elde edilen yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre ölçek için belirlenen iki farklı yapının doğru olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin iki faktörlü yapısının toplamda 29 maddeden meydana geldiği doğrulanarak ölçeğin geçerli ve güvenirliği sağlanmıştır
Anahtar Kelime:

CONCEPT OF CURRICULUM LITERACY AND CURRICULUM LITERACY SCALE

Öz:
A curriculum is an officially approved technical document that is used to convey the knowledge, regarded most valuable by society, to children, and that reflects the broad social and social consensus, and that with policy statement. As well as a curriculum is a basic training manual that arranges training activities; being a literate of a curriculum is among the basic skills of teachers or teacher candidates. The content of the training, received by teacher candidates, should ensure them to be a curriculum literate. The purpose of this study is to clarify the concept of curriculum literacy, and improve Curriculum Literacy Scale (CLS). The study group of the research was consisted of 313 undergraduate students studying at Faculty of Education of Mustafa Kemal University. The Kaiser-Meyer-Olkin coefficient was calculated and the Barlett's Sphericity test was applied so that the appropriateness of the scale for the factor analysis could be tested through the data obtained from the study group. As a result of the exploratory factor analysis (EFA) of the scale, the scale was understood to consist of two factors. These factors were called as “reading” and “writing”. As well as the reading factor is composed of 15 items, the writing factor is composed of 14 items as well. The Cronbach's Alpha internal consistency coefficient of the whole scale is 0.94. 215 students participated in the second application, performed with current state of the scale. According to the Confirmatory Factor Analysis (CFA) results obtained from this application, it was determined that two different structures determined for the scale were correct. Besides, the validity and reliability of the scale was approved by verifying that the scale is composed of 29 items in total
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BOLAT Y (2017). EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. , 121 - 138.
Chicago BOLAT Yavuz EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. (2017): 121 - 138.
MLA BOLAT Yavuz EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. , 2017, ss.121 - 138.
AMA BOLAT Y EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. . 2017; 121 - 138.
Vancouver BOLAT Y EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. . 2017; 121 - 138.
IEEE BOLAT Y "EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ." , ss.121 - 138, 2017.
ISNAD BOLAT, Yavuz. "EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ". (2017), 121-138.
APA BOLAT Y (2017). EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 12(18), 121 - 138.
Chicago BOLAT Yavuz EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.18 (2017): 121 - 138.
MLA BOLAT Yavuz EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.18, 2017, ss.121 - 138.
AMA BOLAT Y EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(18): 121 - 138.
Vancouver BOLAT Y EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(18): 121 - 138.
IEEE BOLAT Y "EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.121 - 138, 2017.
ISNAD BOLAT, Yavuz. "EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ". Turkish Studies (Elektronik) 12/18 (2017), 121-138.