Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: Sayfa Aralığı: 203 - 221 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabında veri etkinliklerinin nasıl ele alındığının incelemektir. Özellikle, çalışmanın amacı ders kitabında yer alan etkinliklerin ne ölçüde verilerin toplanması, temsil edilmesi, analiz edilmesi ve bu verilerden yola çıkarak tahmin ve çıkarımda bulunulmasını gerektirdiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun onayladığı ve 2015-2016 öğretim yılında bütün ortaokullarda okutulması zorunlu olan beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabı incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile veri kaynağı, veri temsili, veri analizi ve veriden tahminde bulunma temaları altında kodlanmıştır. Çalışmanın bulguları ders kitabının özellikle verilerin toplanması, temsili ve verilerden yola çıkarak tahminde bulunma hususlarında öğrencilere yeterli fırsat tanımadığını göstermiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Examining Activities in a Fifth Grade Science Textbook with Respect to Data

Öz:
The purpose of this study was to examine the nature of data activities in the fifth grade middle school science textbook in Turkey. Specifically, the aim was to reveal the extent to which the middle school science textbook activities provide opportunities for students to collect, represent and analyze data, and make predictions and inferences using those data. For this purpose, the fifth grade science textbook which was offered by National Ministry of Education in 2015-2016 academic year was examined. A qualitative approach was adopted in the study and document analysis was utilized. The data utilized in this study were coded under the data source, data representation, data analyses, and inferences from the data themes with content analyses. The findings of the study indicated that the textbook provides limited opportunities for students to collect and represent data, and make predictions and inferences using those data
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖZDEMİR G, YANIK H (2017). Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. , 203 - 221.
Chicago ÖZDEMİR Gökhan,YANIK H Bahadır Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. (2017): 203 - 221.
MLA ÖZDEMİR Gökhan,YANIK H Bahadır Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. , 2017, ss.203 - 221.
AMA ÖZDEMİR G,YANIK H Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. . 2017; 203 - 221.
Vancouver ÖZDEMİR G,YANIK H Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. . 2017; 203 - 221.
IEEE ÖZDEMİR G,YANIK H "Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi." , ss.203 - 221, 2017.
ISNAD ÖZDEMİR, Gökhan - YANIK, H Bahadır. "Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi". (2017), 203-221.
APA ÖZDEMİR G, YANIK H (2017). Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(), 203 - 221.
Chicago ÖZDEMİR Gökhan,YANIK H Bahadır Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. (2017): 203 - 221.
MLA ÖZDEMİR Gökhan,YANIK H Bahadır Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no., 2017, ss.203 - 221.
AMA ÖZDEMİR G,YANIK H Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(): 203 - 221.
Vancouver ÖZDEMİR G,YANIK H Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(): 203 - 221.
IEEE ÖZDEMİR G,YANIK H "Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.203 - 221, 2017.
ISNAD ÖZDEMİR, Gökhan - YANIK, H Bahadır. "Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Veriler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18/ (2017), 203-221.