Yıl: 2017 Cilt: 3 Sayı: ek Sayfa Aralığı: 39 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Maneviyat ve Sağlık

Öz:
Bireyin biyolojik gereksinimleri ile psikososyal gereksinimleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Dolayısıyla fiziksel olarak oluşan bir sorun, diğer alanlarda da patolojik değişimlere neden olabilmektedir. Bu nedenle tedavi sürecindeki bireyin, holistik bir yaklaşımla fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel ve manevi yönlerden ele alınması gerektiği fikri giderek önem kazanmaktadır. Stres kaynakları ve yaşamsal olaylar bireyin inanç sistemini tehdit ettiği ve bireyin bu durumdan biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve manevi olarak etkilendiği zamanlarda "Manevi Sıkıntı-Spiritüel Distres" ortaya çıkar. Spiritüel distres, yaşamın anlamını sağlayan değerler sisteminde bozulmayı belirtir. Bu sıkıntıya neden olan krizler veya kayıplar çok çeşitlidir. Önemli bir kişinin ölümü, işsizlik, statü kaybı, maddi yükler veya önemli bir hastalık, vücudun bir uzvunun kaybı veya beden algısında bir değişim bu nedenler arasında sayılabilir. Bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi için desteklenmesinde sağlık çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda, sağlık çalışanlarının bireylere destek sağlayabilmeleri için spiritüalite konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir. Hasta bakımının manevi (spiritüel) boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi sağlık çalışanları kadar hasta ve aileleri açısından da çok önemlidir. Bu nedenle ülkemizde bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Spirituality and Health

Öz:
There is a constant interaction between biological needs and psycho-social needs of an individual. Therefore a physical problem might cause many different pathologic changes in other areas. For this reason, the idea that every patient must be assessed with a holistic approach, from physical, social, emotional, cultural and spiritual aspects, gains importance. Spiritual distress shows up when a person’s belief system is threatened and by different stress sources and rough life events and when the person is affected biologically, psychologically, socioculturally and spiritually by these events. Spiritual distress indicates the deformation of the system of values which gives life a meaning. Many different crises or losses might cause this distress; such as loss of a loved, unemployment, loss of status, financial burdens or a major health issue, loss of an organ or a change in the body image. Spiritual dimension of patient care must be considered and interest of all health professionals should be drawn on this subject which convey extreme importance for both healthcare workers, patients, and thei,r families. Therefore more comprehensive studies should be performed on this issue in our country Starting from this deficiency we think that this article will contribute to the literature
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Daştan NB, Buzlu S. Meme kanseri hastalarında maneviyatın etkileri ve manevi bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010; 3(1): 73-9.
 • 2. Baldacchino D. Nursing competencies for spiritual care. J Clin Nurs. 2006; 15(7): 885-96. [CrossRef]
 • 3. Tanyi RA. Towards clarification of the meaning of spirituality. J Adv Nurs. 2002; 39(5): 500-9. [CrossRef]
 • 4. Sperry L, and Edward P. Shafranske, editors. Spiritually Oriented Psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association. 2005; 105-30.
 • 5. McSherry W & Ross L, editors. Spiritual Assessment in Healthcare Practice. M&K Publishing. 2010;5.
 • 6. Hodge DR. Spiritual Ecograms: A new assessment ınstrument for ıdentify ingclients’ spiritualstrengths in spaceandacross time. Families in Society. 2005; 86(2): 287-96. [CrossRef]
 • 7. Edward P. Shafranske, editors. Spiritually Oriented Psychotherapy. Washington, DC: Journal of Clinical Psychology. 2009; 65(2): 147-57. [CrossRef]
 • 8. Peters FS. “When Prayer Fails: Faith Healing, Children and the Law”. Oxford University Press, Inc. 2008; 27. [CrossRef]
 • 9. Cimete G. Yaşam Sonu Bakım. Istanbul, Nobel Tıp Kitabevleri 2002: 125-35. 10. Basbakkal Z. Spiritüalite ve Hemşirelik. 3. Uluslararası
 • 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 07-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 11. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar, Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2003.
 • 12. Hiçdurmaz D, Öz F. Stresle başetmenin bir boyutu olarak spiritüalite. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(1): 50-6.
 • 13. Levin JS, Schiller FL. Is There a Religious Factor in Health, Journal of Religionand Healtg, Vol.26, No:1 (Spring, 1987), p.9-36. [CrossRef]
 • 14. Mathews I. Social Work and Spirituality-Transforming Social Work Practice, Learning Matters Ltd. 2009; 3.
 • 15. Ergül S. Hemşirelik Eğitiminde Maneviyat ve Manevi Bakım Kavramları Nerede? Ne zaman? Nasıl? 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitapçığı 45 M. Boztilki ve ark., Maneviyat ve Sağlık 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 16. Klimes R. Spiritual Care: Help in Distress. Learn Well Institute, Inc, A California Nonprofit Public Benefit Corporation 2005.
 • 17. Dein S, Kimter N.Din, Maneviyat ve Depresyon: Tetkik ve Tedavi İçin Öneriler. Ekev Akademi Dergisi. 2014; 58.739-49.
 • 18. Gönenç M İ, Akkuzu G, Altın D R, Möroy P. Hemşirelerin ve ebelerin manevi bakıma ilişkin görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 5(3): 34-8.
 • 19. Ergül Ş, Bayık A. Hemşirelik ve manevi bakım. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 8(1): 37-45.
 • 20. Nelson- Becker H, Nakashima M, Canda E. “Spirituailty in Professional Helping Interventions”. Social Work in Health and Aging. Berkman B, editors. D’Ambruoso S (Ass Edt). Oxford University Press. 2006; 797-800.
 • 21. Cheadle A, Schetter CD, Lanzi GR, Vance RM, Sahadeo L, Shalowitz MU and Community and Child Health Network (CCHN). Spiritual andReligiousResources in Africa American Women: Protection from Depressive Symptoms Follwing Birth. Clinical Psychological Science. 2015; 3(2): 283-91. [CrossRef]
 • 22. Michael J. Stoltzfus, Rebecca Green RN, DNS, Darla Schumm (eds.), Chronic Illness, Spirituality and Healing: Diverse Disciplinary, Religious, and Cultural Perspectives. New York, Palgrave Macmillan, 2013. [CrossRef]
 • 23. Burke K. “Religion, Spirituality, and Health”. Hand book of Health Social Work. Gehlert S & Browne, editors. John Wiley&Sons, Inc. 2006; 282-04.
 • 24. Koenig GH. Aging and God: Spiritual Pathways To Mental Health in Midlife And Later Years. Binghamton, NY: The Haworrth Pastoral Press. 1994; 284-7.
APA BOZTILKI M, ARDIC E (2017). Maneviyat ve Sağlık. , 39 - 45.
Chicago BOZTILKI MELIKE,ARDIC ELIF Maneviyat ve Sağlık. (2017): 39 - 45.
MLA BOZTILKI MELIKE,ARDIC ELIF Maneviyat ve Sağlık. , 2017, ss.39 - 45.
AMA BOZTILKI M,ARDIC E Maneviyat ve Sağlık. . 2017; 39 - 45.
Vancouver BOZTILKI M,ARDIC E Maneviyat ve Sağlık. . 2017; 39 - 45.
IEEE BOZTILKI M,ARDIC E "Maneviyat ve Sağlık." , ss.39 - 45, 2017.
ISNAD BOZTILKI, MELIKE - ARDIC, ELIF. "Maneviyat ve Sağlık". (2017), 39-45.
APA BOZTILKI M, ARDIC E (2017). Maneviyat ve Sağlık. Journal of Academic Research in Nursing, 3(ek), 39 - 45.
Chicago BOZTILKI MELIKE,ARDIC ELIF Maneviyat ve Sağlık. Journal of Academic Research in Nursing 3, no.ek (2017): 39 - 45.
MLA BOZTILKI MELIKE,ARDIC ELIF Maneviyat ve Sağlık. Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, no.ek, 2017, ss.39 - 45.
AMA BOZTILKI M,ARDIC E Maneviyat ve Sağlık. Journal of Academic Research in Nursing. 2017; 3(ek): 39 - 45.
Vancouver BOZTILKI M,ARDIC E Maneviyat ve Sağlık. Journal of Academic Research in Nursing. 2017; 3(ek): 39 - 45.
IEEE BOZTILKI M,ARDIC E "Maneviyat ve Sağlık." Journal of Academic Research in Nursing, 3, ss.39 - 45, 2017.
ISNAD BOZTILKI, MELIKE - ARDIC, ELIF. "Maneviyat ve Sağlık". Journal of Academic Research in Nursing 3/ek (2017), 39-45.