Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 649 - 663 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada Suriyeli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin kullandığı Türkçe ders kitaplarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi" kapsamında görev yapan 30 öğretmenle yürütülmüştür. Nitel desene göre tasarlanan çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Söz konusu form Türkçe öğretimi alanında görev yapan bir okutman ve iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak tekrar düzenlenmiştir. Daha sonra öğretmenler tarafından doldurulan görüşme formu üzerinde kodlama yapılarak veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerden alınan görüşler ve önerilerden hareketle, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan ders kitaplarının içeriği, biçimsel özellikleri, öğrenci seviyesine uygunluğu, temel dil becerilerinin dağılımı ve etkinliklerin uygulanması hususunda düşünceler ortaya konmuştur. Sonuç olarak, öğretmenler ders kitabının farklı yönlerden birçok eksiğinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Bununla beraber kitapların öğrenci seviyesine uygun olmadığı yönündeki düşünceleri öne çıkmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Evaluation of Text Books which are Used for Teaching Turkish to Syrian Students based on Teacher Opinions

Öz:
The aim of this study is to obtain the opinions of teachers who teach Turkish to Syrian students about the Turkish text books they use. The research was conducted with 30 teachers who participated in the "Integration of Syrian Students into the Turkish Education System Project." The data for this study, which was designed as a qualitative endeavor, were collected using the semi-structured interview form prepared by the researchers. The interview form was revised after obtaining feedback from a lecturer and two faculty members who worked in the field of teaching Turkish. Afterwards, the data in the interview form filled out by teachers were coded and subject to content analysis.Based on the opinions and suggestions obtained from teachers, ideas were put forward with regard to the content, formal characteristics, compatibility with the student's level, distribution of basic language skills, and implementation of the activities in the text books which were prepared to teach Turkish to foreigners. Consequently, the teachers stated that the text books had a lot of deficiencies in different areas. Of those, teachers’ opinion that textbooks were not compatible with the level of the students was the one that stood out the most
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Biçer N, KILIÇ B (2017). Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. , 649 - 663.
Chicago Biçer Nurşat,KILIÇ Bekir Sıddık Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. (2017): 649 - 663.
MLA Biçer Nurşat,KILIÇ Bekir Sıddık Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. , 2017, ss.649 - 663.
AMA Biçer N,KILIÇ B Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. . 2017; 649 - 663.
Vancouver Biçer N,KILIÇ B Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. . 2017; 649 - 663.
IEEE Biçer N,KILIÇ B "Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi." , ss.649 - 663, 2017.
ISNAD Biçer, Nurşat - KILIÇ, Bekir Sıddık. "Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". (2017), 649-663.
APA Biçer N, KILIÇ B (2017). Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 649 - 663.
Chicago Biçer Nurşat,KILIÇ Bekir Sıddık Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi 5, no.4 (2017): 649 - 663.
MLA Biçer Nurşat,KILIÇ Bekir Sıddık Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, no.4, 2017, ss.649 - 663.
AMA Biçer N,KILIÇ B Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2017; 5(4): 649 - 663.
Vancouver Biçer N,KILIÇ B Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2017; 5(4): 649 - 663.
IEEE Biçer N,KILIÇ B "Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5, ss.649 - 663, 2017.
ISNAD Biçer, Nurşat - KILIÇ, Bekir Sıddık. "Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek için Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". Ana Dili Eğitimi Dergisi 5/4 (2017), 649-663.