Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 145 - 155 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'deki üniversitelerde maliyet alanında yapılan lisansüstü tezlerin özellikleri ve konuları açısından zaman içerisindeki değişimlerini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak Türkiye'de maliyet alanında yapılan tezlerin mevcut durumu ortaya konulmuştur. Daha sonra maliyet konusunda çalışmaların yer aldığı "İşletme" alanı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu kapsamda 2000- 2014 yılları itibariyle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen 270 lisansüstü çalışma incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre; araştırmaların büyük çoğunluğu devlet üniversiteleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmalara bakıldığında büyük bir oranda imalatçı firmalara odaklanıldığı, ikincil veri kaynağı tercih edildiği ve genellikle örnek olay çalışması yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

A RESEARCH ON THE POSTGRADUATE THESIS IN THE FIELD OF COST IN TURKEY

Öz:
The purpose of this study is to determine the changes of postgraduate thesis, which are submitted to the university in Turkey in the area of cost, in relation to their characteristics and subjects. Fort his purpose, firstly, current status of cost thesis in Turkey has been introduced. Afterward the area of “Business Administration”, which comprises the studies in the area of cost, has been examined in detail. In this context, 270 postgraduate thesis submitted between the year of 2000-2014 were obtained from the database of National Council of Higher Education Thesis Centre. According to survey result, a large part of research was carried out by state universities. Furthermore, it has been determined that a large propotion of studies was focused on manufacturing firms, was preffered the secondary data sources and was used case study method
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TOSUNOĞLU B, ÇAM A (2016). TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 145 - 155.
Chicago TOSUNOĞLU BÜŞRA,ÇAM Alper Veli TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2016): 145 - 155.
MLA TOSUNOĞLU BÜŞRA,ÇAM Alper Veli TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2016, ss.145 - 155.
AMA TOSUNOĞLU B,ÇAM A TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2016; 145 - 155.
Vancouver TOSUNOĞLU B,ÇAM A TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2016; 145 - 155.
IEEE TOSUNOĞLU B,ÇAM A "TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.145 - 155, 2016.
ISNAD TOSUNOĞLU, BÜŞRA - ÇAM, Alper Veli. "TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2016), 145-155.
APA TOSUNOĞLU B, ÇAM A (2016). TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(15), 145 - 155.
Chicago TOSUNOĞLU BÜŞRA,ÇAM Alper Veli TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no.15 (2016): 145 - 155.
MLA TOSUNOĞLU BÜŞRA,ÇAM Alper Veli TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.15, 2016, ss.145 - 155.
AMA TOSUNOĞLU B,ÇAM A TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(15): 145 - 155.
Vancouver TOSUNOĞLU B,ÇAM A TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(15): 145 - 155.
IEEE TOSUNOĞLU B,ÇAM A "TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss.145 - 155, 2016.
ISNAD TOSUNOĞLU, BÜŞRA - ÇAM, Alper Veli. "TÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/15 (2016), 145-155.