Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 641 - 656 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL

Öz:
Markalar arası rekabetin artması sonucu, markalara ilişkin farkındalığın sağlanması ve reklamlarda yer alan yaratıcı reklam stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için rasyonel ve duygusal reklam çekiciliklerinin kullanımı önem kazanmıştır. Ancak, sunulan hizmet/ ürünün özellikleri ve faaliyet gösterilen sektör reklam çekiciliklerinden hangilerinin kullanılacağı üzerinde belirleyicidir. Bu çalışmanın amacı dergi reklamlarında kullanılan reklam çekiciliklerini, reklam uygulama çeşitlerini ve reklam amaçlarını sektör farklılıkları dikkate alınarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılında en yüksek tirajı olan All dergisinden amaçlı örneklem ile seçilen altı sayıdan toplam 264 reklam, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar rasyonel çekiciliklerin daha çok kullanıldığını, özellikle kişisel bakım ürünleri, kozmetik ve parfüm gibi ürün gruplarında bilgilendirme ve ikna etme amaçlı reklam çekiciliklerinin kullanıldığını göstermektedir. Buna karşın moda sektöründe, marka bilinilirliğinin sağlanması amacıyla duygusal çekiciliklere yer verildiği görülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Halkla İlişkiler

AN ANALYSIS ON ADVERTISING APPEALS IN MAGAZINES: A CASE OF “ALL” MAGAZINE

Öz:
The use of emotional and rational appeals in advertising has increased as a result of high competition among the brands. Since the companies try to increase the brand awareness and to apply the creative message strategy, to use the advertising appeals become important. However, the sector which the brands operates in, is also important to decide which appeal needed to be used. The aim of this study is to analyse the advertising appeals, the advertising executions and advertising objectives used by different sectors in the magazines. In regard to this aim, All magazine which had the highest circulation rate in 2016 is chosen and six volumes are selected through purposive sampling method. Content analysis technique is used in order to analyse 264 advertisements. The results indicates that rational appeals are preferred to use more than the emotional appeals. Especially cosmetic and personal care products sector used rational appeals in order to give information about the product or to persuade the target audeince. However in the fashion sector, emotional appeals were preffered in order to incerase the brand awaraness of the company
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Halkla İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALBERS-MILLER, Nancy D. ve ROYNE STAFFORD, Marla (1999). An International Analysis of Emotional and Rational Appeals in Services vs. Goods Advertising. Journal of Consumer Marketing, 16(1), 42-57.
 • BATI, Uğur (2010). Reklamın Dili. Alfa Basım Dağıtım: İstanbul.
 • DAVIES, Mark (1993). “Developing Combinations of Message Appeals for Campaign Management”. European Journal of Marketing, 27(1), 45-63.
 • DREWNIANY, Bonnie L. ve JEWLER, A. Jerome (2013). Creative Strategy in Advertising. Cengage Learning.
 • ELDEN, Müge ve BAKIR, Uğur (2010). Reklam Çekicilikleri: Cinsellik, Mizah ve Korku. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • FOWLES, Jib (1994). Advertising’s Fifteen Basic Appeals. Language Awareness, 6th ed. St. Martin’s Press, New York.
 • GÖKÇE, Orhan. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • GÜLCAN, Şener ve UZTUĞ, Ferruh. (2012). Şener, G., & Uztuğ, F. (2012). “Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • KOTLER, Philip. ve ARMSTRONG, Gary (2006). Principles of Marketing, 11th edition. Pearson Prentice Hall: United Kingdom.
 • LANDA, Robin (2010). Graphic design solutions. Cengage Learning.
 • LASKEY, Henry A., DAY, Ellen ve CRASK, Melvin R. (1989). “Typology of Main Message Strategies for Television Commercials”. Journal of Advertising, 18(1), 36-41.
 • NEUENDORF, Kimberly A. (2016). The Content Analysis Guidebook. Sage Publication: New York.
 • OKAY, Aydemir. (2009). Kurumsal Reklamcılık: Reklamdan Kurumsal Reklama Giden Yol. Derin Yayınları.
 • REINARTZ, Werner ve SAFFERT, Peter. (2013). “Creativity in Advertising: When it Works and When It Doesn’t”. Harvard Business Review, 91(6), 106-111.
 • SOHN, Steve H. (2009). “Body Image: Impacts of Media Channels on Men's and Women's Social Comparison Process and Testing of Involvement Measurement”. Atlantic Journal of Communication, 17(1), 19-35.
APA Esiyok E (2017). DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. , 641 - 656.
Chicago Esiyok Elif DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. (2017): 641 - 656.
MLA Esiyok Elif DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. , 2017, ss.641 - 656.
AMA Esiyok E DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. . 2017; 641 - 656.
Vancouver Esiyok E DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. . 2017; 641 - 656.
IEEE Esiyok E "DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL." , ss.641 - 656, 2017.
ISNAD Esiyok, Elif. "DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL". (2017), 641-656.
APA Esiyok E (2017). DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 641 - 656.
Chicago Esiyok Elif DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5, no.2 (2017): 641 - 656.
MLA Esiyok Elif DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.2, 2017, ss.641 - 656.
AMA Esiyok E DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(2): 641 - 656.
Vancouver Esiyok E DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(2): 641 - 656.
IEEE Esiyok E "DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL." Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5, ss.641 - 656, 2017.
ISNAD Esiyok, Elif. "DERGİ REKLAMLARINDAKİ REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME: ALL". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5/2 (2017), 641-656.