Yıl: 2017 Cilt: 54 Sayı: 628 Sayfa Aralığı: 19 - 27 Metin Dili: Türkçe

Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

Öz:
Bu çalışmada ekonomik küreselleşme (KOF Economic Globalization Index) ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, 1970-2011 yılları arası için Türkiye örnekleminde incelenmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testinin uygulandığı çalışma sonucunda, ekonomik küreselleşmeden büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

Relationship Between Economic Globalization and Growth: Toda-Yamamoto Causality Analysis in the Case of Turkey

Öz:
In this study, the causality relationship between economic globalization (KOF Economic Globalization Index) and growth is analysed for Turkey over the period 1970-2011. According to Toda-Yamamoto causality tests, the results indicate that there is a unidirectional causality running from economic globalization to growth
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AHMED, A. D., E. CHENG and G. MESSİNİS; (2011),“The Role of Exports, FDI and Imports in Development: Evidence from Sub-Saharan African Countries”, Applied Economics, 43(26), pp. 3719-3731.
 • AKTEL, M.; (2001),“Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları”, Sü- leyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), ss. 193-202.
 • ALI, A. and K. S. IMAI. (2013). “Crisis, Economic Integration and Growth Collapses in African Countries”,Discussion Paper Series DP 2013-07, Kobe: Research Institute for Economics&Busines Administration, Kobe University.
 • BORENSZTEIN, E., J. DE GREGORIO ve J-W. LEE; (1998),“How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”,Journal of International Economics, 45(1), pp.115- 135.
 • CHANG, C. and C. LEE; (2010), “Globalization and Economic Growth: A Political Economy Analysis for OECD Countries”, Global Economic Review, 39(2), pp.151-173.
 • CHANG, C., A. N. BERDIEV and C. LEE; (2013), “EnergyExports, Globalization and Economic Growth: The Case of South Caucasus”, Economic Modelling,33,pp. 333-346.
 • CHANG, C., C., LEE& M. HSIEH; (2011), “Globalization, Real Output and Multiple Structural Breaks”, Global Economic Review, 40(4), pp. 421-444.
 • ÇEKEN, H., Ş. OKTENve L. ATEŞOGLU; (2008),“Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), ss. 79-95.
 • ÇIL YAVUZ, N; (2006),“Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), ss. 162-171.
 • DABOUR, N; (2000),“The Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Development and Growth in OIC Member Countries”, Journal of Economic Cooperation, 21(3), pp. 27-55.
 • DAS, A. and B.P. PAUL; (2011). “Openness and Growth in Emerging Asian Economies: Evidence from GMM Estimation of a Dynamic Panel”, Economics Bulletin, 31, pp. 2219-2228.
 • DIKKAYA, M. ve F. DENIZ; (2006),“Ekonomik Küreselleşmenin Yol Açtığı Problemler: Teorik Bir Bakış”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 163-181.
 • DOĞAN B. ve CAN. M. (2016). “Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi”. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(2),197-220
 • DREHER, A.; (2006). “Does Globalization Affect Growth? Evidence From a New Index of Globalization”, Applied Economics, 38(10),pp. 1091-1110.
 • DREHER, A.,GASTON, N.and MARTENS, P.; (2008). Measuring Globalisation: Gauging Its Consequences, Springer Verlag, New York.
 • GÖZGÖR G. and CAN M. (2016). “Causal Linkages among the Product Diversification of Exports, Economic Globalization and Economic Growth”, Review of Development Economics, DOI:10.1111/rode.12301.
 • GRANGER, C.W.J.,; (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, 37(3), pp. 424-438.
 • HANSEN, H. and J. RAND; 2006),“On the Casual Links Between FDI and Growth in Developing Countries”, The World Economy, 29(1),pp. 21-41.
 • INCEKARA, A. ve M. SAVRUL; (2011),“Küreselleşme, Büyüme ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), ss. 3-22.
 • KARABIÇAK, M.; (2002),“Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), ss. 115-131.
 • MARTENS, P., DREHER, A. and GASTON, N.;(2008),“The Global Village and the Social and Cultural Aspects of Globalisation”. GDC Working Papers, No 17.
 • ÖZEL, H. A.; (2012),“Küreselleşme Sürecinde Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), ss. 1-30.
 • OSTERLOH, S.; (2012). “Words Speak Louder Than Actions: The Impact of Politics on Economic Performance”, Journal of Comparative Economics, 40(3), pp.318–36.
 • PRASAD, E. S., K. ROGOFF, S. J. WEI and M. A. KOSE; (2003),“Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Emprical Evidence”, International Monetary Fund Occasional Paper, No:220, IMF Multimedia Services Division, Washington.
 • POTRAFKE, N.; (2014). “The Evidence On Globalisation”, The World Economy, 38(3), pp. 509–552.
 • POTRAFKE, N.; (2012). “Political Cycles and Economic Performance in OECD Countries: Empirical Evidence From 1951– 2006”, Public Choice, 150(1–2), pp.155–79.
 • RAO, B. B. and K. C. VADLAMANNATI;(2011). “Globalization and Growth in the Low Income African Countries with the Extreme Bound Analysis”, Economic Modelling, 28, pp.795-805.
 • RAO, B. B., A. TAMAZIAN and K. C. VADLAMANNATI; (2011). “Growth Effects of a Comprehensive Measure of Globalization with Country-Specific Time Series Data”, Applied Economics, 43, pp. 551-568.
 • SHAHBAZ, M.; (2012). “Does Trade Openness Affect Long Run Growth? Cointegration, Causality and Forecast Error Variance Decomposition Tests for Pakistan”, Economic Modelling, 29, pp. 2325-2339.
 • SAMIMI P., LIM G.C. and BUANG A.A.; (2012), “A Critical Review on Synthetic Globalization Indexes”, International journal of Fundamental psychology and Social Sciences, 2(1), pp. 28 - 31.
 • SENSES, F.; (2004). “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”. Middle East Technical University Economic Research Center, Working Paper No. 04/09.
 • TODA, H.Y. and T. YAMAMOTO; (1995). “Statistical Inference in Vector Auto regressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1-2), pp. 225-250.
 • VILLAVERDE, J. And MAZA, A.; (2011),“Globalization, Growth and Convergence”, World Economy,34(6), pp. 952–971.
APA DOĞAN B (2017). Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54(628), 19 - 27.
Chicago DOĞAN Buhari Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 54, no.628 (2017): 19 - 27.
MLA DOĞAN Buhari Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.54, no.628, 2017, ss.19 - 27.
AMA DOĞAN B Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2017; 54(628): 19 - 27.
Vancouver DOĞAN B Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2017; 54(628): 19 - 27.
IEEE DOĞAN B "Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi." Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54, ss.19 - 27, 2017.
ISNAD DOĞAN, Buhari. "Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 54/628 (2017), 19-27.