Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe

2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli

Öz:
Dünya sahip olduğu geleneksel doğal enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu, önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması, insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgar, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Biyogaz yenilenebilir enerji kaynakları statüsünde yer alan dünya enerji ihtiyacına alternatif bir çözüm kaynağıdır. Biyogaz bütün organik atıklardan üretilebilir. Organik atıklar çevre kirliliği açısından oldukça zararlıdır. Biyogaz üretimi enerji ihtiyacına çözüm yolu bulmasının yanında atıkları bertaraf etmesinden dolayı önem kazanmaktadır. Günümüzde biyogaz teknolojisi uygulamaları ekonomik ve çevresel yararlarından dolayı dünya genelinde gittikçe artma eğilimindedir. Bundan dolayı, son yıllarda organik madde atıklarının biyogaz potansiyelinin belirlenmesiyle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Kanatlı hayvan atıklarından oksijensiz fermantasyon ile biyogaz üretimi önemli derecede bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, biyogaz üretimi ile kanatlı hayvan gübresi fermente gübre haline dönüştürülebilir. Bu çalışmada biyogaz, biyogaz üretimi, biyogazın arıtılması ve ülkemizde mevcut kanatlı hayvan gübresinden oluşturulabilecek biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir
Anahtar Kelime:

Potential of Producing Biogas and Electric Energy From Poultry Animals In Turkey, 2016

Öz:
The World has traditional and natural energy sources which are in the statute of exhaustible sources and in the coming years to research the depletion of reserves because of this the humanity has directed themselves to renewable energy sources. Nowadays renewable energy sources as solar, wind, biomass etc. are used and their usages increase day by day. Biogas is in the statute of renewable energy source and it is an alternative solution for the world’s energy needs. Biogas production by anaerobic decomposition of poultry waste is an important alternative energy sources. Organic wastes are quite harmful for environmental pollution. Production of biogas has gained importance with not only find a solution for energy needs, but also remove the wastes. Nowadays, biogas technology applications are gradually increasing worldwide due to the economic and environmental benefits. Many researches and studies related to the determination of the biogas potential of waste organic materials have been carried out in the recent years. The production of biogas from poultry animal wastes (anaeorobic fermentation) is an important alternative energy source. Besides this, with biogas production, poultry animal manure will be transformed into fermentation manure. In this process, biogas, biogas production, purification of biogas and potential of biogas production from available manure in our country has been observed
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Eleroğlu H., Yıldırım A. 2011. Tavukçuluk Katı Atıklarının Tavuk Gübresine İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, pp494-503, 7-10 Eylül, KKTC.
 • 2. Koç T. 2002. Bandırma İlçesinde Tavukçuluğun Çevresel Etkisi, Ekoloji Dergisi, 11 (43): 11-16.
 • 3. Karaman S. 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları, Journal of Science and Engineering, 9 (2): 133-139.
 • 4. Yetilmezsoy K. 2010. Tavuk Çiftliklerinden Kaynaklanan Atıkların Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi, 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, pp132-136, 4- 5 Kasım, İstanbul.
 • 5. Şahin S., Altunal N., 2008. Etlik Piliç Dışkılarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Önemi, Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, 6 (3): 6-7.
 • 6. TUİK. 2017. http://www.tuik.gov.tr/Start.do. (Erişim tarihi: 02.02.2017).
 • 7. Kossmann W., Pönitz U. 1999. Basics Volume I, Information and Advisory Service on Appropriate Technology (ISAT), GATE in DeutscheGesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, Eschborn, Federal Republic of Germany.
 • 8. Gül N. 2006. Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 57s, Isparta.
 • 9. Ghosh S. 1997. Anaerobic Digestion For Renewable Energy and Environmental Restoration. The 8th International Conference on Anaerobic Digestion, pp50-55, 12-15 Haziran, Japonya.
 • 10. Speece R.E. 1996. Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters. Arachae Press, Nashville.
 • 11. Karim K., Klasson T., Hoffmann R., Al-Dahhan M.H. 2005. Anaerobic Digestion of Animal Waste: Effect of Mixing, Bioresource Technology, 96: 1607-1612.
 • 12. Demir İ., Öztürk İ. 1989. Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerin Kinetik Modellenmesi, 5.Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Kongresi, pp18-23, 13-15 Haziran, Adana.
 • 13. Çeken H.B. 1997. Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 108s, Afyon.
 • 14. Demir İ. 1993. Hayvan Atıklarından Biyogaz Eldesi. Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, pp179-186, 2-3 Kasım, Kazakistan.
 • 15. Ardıç İ., Taner F. 2004. Tavuk Gübresindeki Katı Maddenin Sudaki Çözünürlüğüne Asidik Önişlemlerin Etkileri, Ekoloji dergisi, 14 (53): 39-43.
 • 16. Öztürk, M. 2005. Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • 17. Casey T.J. 1986. Requirements and Methods for Mixing in Anaerobic Digesters. Anaerobic Digestion of Sewage Sludge and Organic Agricultural Wastes, London: Elsevier Applied Science Publisher, 90-103.
 • 18. Lee S.R., Cho N.K., Maeng W.J. 1995. Using the Pressure of Biogas Created During Anaerobic Digestion as the Source of Mixing Power, Journal of Fermentation and Bioengineering, 80 (4): 415-417.
 • 19. Mosey F.E., Foulkes M. 1984. Control of the Anaerobic Digestion Process, In Swage Sludge Stabilization and Disinfection, Ed. A.M. Bruce. Ellis Horwood, Chichester.
 • 20. Halalsheh M., Koppes J., Elzen J., Zeeman G., Fayyad M., Lettinga G. 2005. Effect Of SRT and Temperature on Biological Conversions and The Related Scum-Forming Potential, Water Research, 39: 2475-2482.
 • 21. Yıldız Ş., Balahorli V., Sezer K. 2010. Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi, Su ve Çevre Dergisi, 33: 90-105.
 • 22. İlkılıç C., Deviren H. 2011. Biyogazın Oluşumu ve Biyogazı Saflaştırma Yöntemleri, 6th International Advanced Technologies Symposium, pp150-155, 16-18 Mayıs, Elazığ.
 • 23. Çağlayan G.H., Koçer N.N. 2014. Muş İlinde Hayvan Potansiyelinin Değerlendirilerek Biyogaz Üretiminin Araştırılması, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1): 215- 220.
 • 24. Koçar G., Eryaşar A., Ersöz Ö., Arıcı Ş., Durmuş A. 2010. Biyogaz Teknolojileri. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • 25. Eyidoğan M. 2008. Biyogazın Saflaştırılması ve Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılması, Makine ve Mühendis, 584 (49): 18-24.
 • 26. McNamara C.J., Anastasiou C.C., O’Flahert V., Mitchell R. 2008. Bioremediation of Olive Mill Wastewater, International Biodeterioration & Biodegradation, 61: 27-134.
 • 27. IEA Bioenergy. 2005. Biogas Upgrading and Utilization. Task 24; Energy from Biological Conversion of Organic Waste, Report, 4-18.
 • 28. Walsh J.L., Ross C.C., Smith, M.S., Harper S.R. 1989. Utilization of Biogas, Biomass, 20: 277- 290.
 • 29. Kobya, M. 1992. Sığır Gübresinden Biyogaz Üretimi ve Erzurum Koşulları İçin Bir Biyogaz Tesisi Tasarımı. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, 68s, Erzurum.
 • 30. EKSİS. 2017. Biyogaz Enerji Hesabı. http://www.kurutma.net/biogaz_enerji_hesabi.html. (Erişim tarihi 25.01.2017).
 • 31. Nadaisa H., Capelaa I., Arrojaa L., Duarteb A. 2005. Anaerobic Treatment Tecnology, Water Research., 39 (2005): 1511-1518.
 • 32. Enerji. 2016. http://www.enerjiatlasi.com/haber/2017-yili-elektrik-fiyatlari-belirlendi. (Erişim tarihi: 01.02.2017).
 • 33. Eleroğlu H., Yıldız S., Yıldırım A. 2013. Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2: 14-24.
 • 34. Ilgar R. 2012. Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi ABD.
 • 35. Haak L., Roy R., Pagilla K. 2015. Toxicity and Biogas Production Potential of Refinery Waste Sludge for Anaerobic Digestion, Chemosphere, 144 (2016): 1170-1176.
APA ŞENOL H, ELİBOL E, AÇIKEL Ü, ŞENOL A (2017). 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. , 1 - 11.
Chicago ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL AYŞE MERVE 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. (2017): 1 - 11.
MLA ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL AYŞE MERVE 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. , 2017, ss.1 - 11.
AMA ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. . 2017; 1 - 11.
Vancouver ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. . 2017; 1 - 11.
IEEE ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli." , ss.1 - 11, 2017.
ISNAD ŞENOL, HALİL vd. "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli". (2017), 1-11.
APA ŞENOL H, ELİBOL E, AÇIKEL Ü, ŞENOL A (2017). 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 1 - 11.
Chicago ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL AYŞE MERVE 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6, no.1 (2017): 1 - 11.
MLA ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL AYŞE MERVE 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2017, ss.1 - 11.
AMA ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1): 1 - 11.
Vancouver ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1): 1 - 11.
IEEE ŞENOL H,ELİBOL E,AÇIKEL Ü,ŞENOL A "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli." Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, ss.1 - 11, 2017.
ISNAD ŞENOL, HALİL vd. "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6/1 (2017), 1-11.