İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler)

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 9 - 21 Metin Dili: Türkçe

İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler)

Öz:
Belirli koşullara sahip bulunduğu için iş güvencesi hükümleri kapsamında bulunan bir işçinin iş sözleşmesinin geçerli ya da haklı bir nedene dayalı olmaksızın feshedilmesi halinde; feshin geçersizliğinin belirlenmesi ve işçinin işe iadesi talebiyle açılacak dava; diğer işçilik haklarını konu alan davalardan farklı bir konuma ve özelliğe sahip bulunmaktadır Davanın açılabilmesi ve mahkemece dinlenilebilmesineilişkin hükümler mutlak (kesin)emredici nitelik taşımaktadır. Yeni yürürlüğekonulan İş Mahkemeleri Kanunu ile birtakımdeğişiklikler yapılmış, dava şartlarına bir yenisieklenmiş ve zorunlu arabuluculuğa baş-vurmadan bu davanın açılamayacağı öngörülmüştür.
Anahtar Kelime:

The New Framework of Invalid Termination Cases Which Provide Security For Employees (The Amendments Brought by The Labour Courts Act on Invalid Termination Cases)

Öz:
The employee who is under the protection of job security provisions with the fulfilment of specific conditions, can bring an action when there is an invalid or unjust termination of employment agreement. This action which is about the determination of the invalidity of the termination of the employment agreement and the reinstatement of the employee differs in some ways from other actions on employee rights The provisions about bringing such actionsand the proceedings in the trials have thecharacteristics of absolute mandatory rules. TheLabour Courts Act which has entered into forcerecently have brought some changes aboutthis action; added a new cause of action andpreconditioned compulsory mediation systembefore bringing this lawsuit.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • o Narmanoğlu, Ünal: İşe Başlatmama Tazminatı, Aydın Zevkliler Armağanı, C. 2, İzmir 2013, s. 1957-2052.
APA NARMANLIOĞLU Ü (2017). İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler). SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0(38), 9 - 21.
Chicago NARMANLIOĞLU Ünal İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler). SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 0, no.38 (2017): 9 - 21.
MLA NARMANLIOĞLU Ünal İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler). SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, vol.0, no.38, 2017, ss.9 - 21.
AMA NARMANLIOĞLU Ü İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler). SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2017; 0(38): 9 - 21.
Vancouver NARMANLIOĞLU Ü İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler). SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2017; 0(38): 9 - 21.
IEEE NARMANLIOĞLU Ü "İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler)." SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0, ss.9 - 21, 2017.
ISNAD NARMANLIOĞLU, Ünal. "İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Davasının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler)". SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 38 (2017), 9-21.