7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 40 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Öz:
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 12.10.2017 tarihinde kabul edilmiştir. Yeni Kanun 5521 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmak yanında 4857 sayılı İş Kanunu'nda da değişiklikler yapmaktadır. Bu değişikliklerin en önemlisi iş güvencesi hü- kümlerine ilişkindir. İşe iade davalarında zorunlu arabuluculuğu dava şartı olarak öngörmek, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretini dava tarihindeki ücret üzerinden hesaplamak, işe iade davaların istinaf yolunda kesinleşmesi bu değişikliklerin en önemlilerindendir. Bu çalışmada 7036 sayılı Kanunun iş güvencesi sisteminde öngördüğü değişiklikler ve bunların ortaya çıkaracağı hukuksal sonuçlar ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Analysis of the Amendments Brought by the Labour Courts Act No. 7036 in the Job Security Provisions of Labour Act No. 4857

Öz:
Labour Courts Act No. 7036 has been adopted on 12 October 2017. The new law repeals the old Labour Courts Act No. 5521, and also brings some amendments in Labour Act, particularly on job security provisions such as bringing mandatory mediation, calculating the job security compensation and unworked period wage by takinginto consideration the wage valid at the date of thelawsuit, the finalization of decisions at the appealcourt. In this study, the amendments brought by theLabour Courts Act no. 7036 in the job security systemand their legal results shall be analysed.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • • Alpagut, Gülsevil, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Gü- venlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, 2016.
  • • Astarlı, Muhittin, İş Hukukunda İkale, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2016.
  • • Centel, Tankut, “Anayasa Karşısında Boşta Kalınan Süreye İlişkin Ücreti Sınırlama”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.16, Aralık, 2009.
  • • Güzel, Ali, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler!...”, Çalışma ve Toplum, 2016/3.
  • • Kar, Bektaş, İş Güvencesi ve Uygulaması, Yetkin Yay.,Ankara, 2017.
  • • Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş, İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.
  • • Özkaraca, Ercüment, “İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2011 Yılı Toplantıları, İstanbul Barosu Yay., 2012.
  • • Yılmaz, Ejder, “İşe İade Davasında Verilen Hükmün İcra Takibine Konulması”, Sicil iş Hukuku Dergisi, S.17, Mart 2010.
APA ASTARLI M (2017). 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. , 40 - 53.
Chicago ASTARLI Muhittin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. (2017): 40 - 53.
MLA ASTARLI Muhittin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. , 2017, ss.40 - 53.
AMA ASTARLI M 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. . 2017; 40 - 53.
Vancouver ASTARLI M 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. . 2017; 40 - 53.
IEEE ASTARLI M "7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi." , ss.40 - 53, 2017.
ISNAD ASTARLI, Muhittin. "7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi". (2017), 40-53.
APA ASTARLI M (2017). 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0(38), 40 - 53.
Chicago ASTARLI Muhittin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 0, no.38 (2017): 40 - 53.
MLA ASTARLI Muhittin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, vol.0, no.38, 2017, ss.40 - 53.
AMA ASTARLI M 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2017; 0(38): 40 - 53.
Vancouver ASTARLI M 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2017; 0(38): 40 - 53.
IEEE ASTARLI M "7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi." SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0, ss.40 - 53, 2017.
ISNAD ASTARLI, Muhittin. "7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi". SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 38 (2017), 40-53.