Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 72 - 77 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Araştırma, kadınların doğuma yönelik kullandıkları geleneksel yöntemler ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırma, Türkiye'nin doğusunda bulunan bir devlet hastanesinin postpartum servisinde vajinal doğum yapan 316 kadın ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan katılımcı bilgi formu ile toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzde, ortalama, bağımsız guruplarda t-testi, Kruskal Wallis ve One-way ANOVA testleri kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmada kadınların tamamı, doğuma ilişkin en az bir tane geleneksel yöntem kullandığı, doğuma yönelik kullanılan geleneksel yöntemlerin sayısının ortalama 2,52±1,18 olduğu saptanmıştır. Araştırmada, gebelik sayısı fazla, çekirdek aile tipine sahip ve düşük deneyimi yaşamayan kadınların daha fazla geleneksel yöntem kullandıkları saptanmıştır (p<0,05). Kadınların doğum ağrısını azaltmak için kullandıkları geleneksel yöntemlerin sırasıyla, kuran okumak, muska kullanmak ve türbelere gitmek ya da gitmemek olduğu, doğum eylemini hızlandırmak için kullandıkları geleneksel yöntemlerin ise karna sabun sürmek, çeşitli sebzeler yemek, eş ile sık ilişkiye girmek ve yumurta tozu yemek olduğu saptanmıştır. Kadınların %84,8'inin geleneksel yöntemleri sosyal çevreden öğrendikleri ve %75,3'ünün kendisinin geleneksel yöntem kullanmasını eşinin onayladığını belirtmiştir.Sonuç: Araştırmada, doğum sürecini değiştirmek için, kadınların hala yüksek oranda geleneksel yöntem kullandıkları saptanmıştır. Kadınların geleneksel yöntemleri daha çok sosyal çevrelerinden öğrenmeleri ve eşlerinin de büyük oranda geleneksel yöntemleri onaylaması, geleneksel yöntem kullanımının ileriki zamanlarda da yaygınlığını koruyacağını göstermektedir. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının kadınların kullandıkları geleneksel yöntemlere ilişkin duyarlı olması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

TRADITIONAL METHODS THAT WOMEN USE FOR LABOR AND FACTORS AFFECTING THEM

Öz:
Objective: This research was conducted in order to identify traditional methods that women use for labor and factors affecting them.Method: This research was conducted with 316 women who gave birth vaginally in the postpartum service of a public hospital in the eastern part of Turkey. The data is collected with participant information forms prepared by the researcher. For statistical analysis, percentage, average, Independent Samples t-test, Kruskal Wallis, and One-way ANOVA tests were used.Results: In the research, it was found that all women used at least one traditional method for labor, and the number of traditional methods used for labor is 2.52±1.18 on the average. In the research, it was stated that women with more pregnancy, with a nuclear family, and those who did not experience miscarriage used more traditional methods (p<0.05). It was found that the traditional methods women used to reduce labor pain are, in order of prevalence, reading Kouran, using charms, and going or not going to shrines. Traditional methods they use to accelerate the labor are applying soap to their abdomen, eating various vegetables, frequently having intercourse with their husband, and eating powdered eggs. 84.8% of women indicated that they have learned traditional methods from their social environment, and 75.3% of them stated that they were supported by their husbands to use traditional methods.Conclusion: In the research, it was found that women still used traditional methods to a great extent in order to alter the labor process. Since women learn traditional methods mostly from their social environment, and as their husbands mostly approve traditional methods, it can be argued that the use of traditional methods will continue to be prevalent. For this reason, health professionals should be sensitive to traditional methods that women use
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TAŞHAN TİMUR S, KOYUNCU BOYBAY S (2018). Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. , 72 - 77.
Chicago TAŞHAN TİMUR Sermin,KOYUNCU BOYBAY Saadet Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. (2018): 72 - 77.
MLA TAŞHAN TİMUR Sermin,KOYUNCU BOYBAY Saadet Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. , 2018, ss.72 - 77.
AMA TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 72 - 77.
Vancouver TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. . 2018; 72 - 77.
IEEE TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S "Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler." , ss.72 - 77, 2018.
ISNAD TAŞHAN TİMUR, Sermin - KOYUNCU BOYBAY, Saadet. "Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler". (2018), 72-77.
APA TAŞHAN TİMUR S, KOYUNCU BOYBAY S (2018). Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 72 - 77.
Chicago TAŞHAN TİMUR Sermin,KOYUNCU BOYBAY Saadet Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, no.2 (2018): 72 - 77.
MLA TAŞHAN TİMUR Sermin,KOYUNCU BOYBAY Saadet Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, 2018, ss.72 - 77.
AMA TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(2): 72 - 77.
Vancouver TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(2): 72 - 77.
IEEE TAŞHAN TİMUR S,KOYUNCU BOYBAY S "Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, ss.72 - 77, 2018.
ISNAD TAŞHAN TİMUR, Sermin - KOYUNCU BOYBAY, Saadet. "Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/2 (2018), 72-77.