Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 310 - 325 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, kahve tüketim alışkanlıklarını, tüketicilerin özelliklerini incelemek ve tüketicilerin kahve tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anketin kolayda örnekleme yoluyla ve yüz yüze uygulandığı araştırmaya 500 kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların marka kahve tüketiminin daha fazla olduğunu göstermektedir. En çok marka kahve tüketenler, kadınlar, 18-24 yaş grubu, öğrenciler ve 4501 TL ve üzerinde gelire sahip olanlardır. En çok Türk kahvesi tüketenler ise erkekler, 45-54 yaş grubu, esnaflar ve 1500 TL ya da daha az gelire sahip olanlardır. Araştırmabulgularına göre, tüketicilerin kahve tercihini belirleyen en önemli faktörün, kahvenin tadıve sunumu olduğu, bunu makul fiyat, servis kalitesi ve hızı, kahve çeşidinin çok olması,temizlik ve hijyen faktörlerinin izlediği belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

(A Research on Changing Coffee Consumption Habits and Turkish Coffee)

Öz:
The main purpose of this study, is to examine coffee consumption habits and consumer characteristics and to determine that most important factors in terms of consumers concerning about coffee preferences. To collect data for the study, the survey technique was used and the questionnaire form. The questionnaire was implemented by face-to-face based on the convenience sampling including 500 person. Findings from the research show that participants was consumed more brand coffee. Those who consume the most brand coffee, women, 18-24 age group, students and those who have a income of 4501 TL or more. The men, the 45-54 age group, the tradesmen and the ones who have the income of 1500 TL or less is consumed that more Turkish coffee. According to the findings of the study, flavor and presentation of coffee was identified as the most important attribute when choosing coffee, followed by reasonable price, service quality and speed, having a greater variety of coffee, cleaning and hygiene.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • KAYNAKÇA
 • Akarçay, E. (2012). Kah Kahvehane Kah Cafe: Küreselleşen Eskişehir’de Kahve Tüketimi Üzerine Kurumsal Bir Giriş. Aynalı Labirent Küreselleşen Kentte Tüketim içinde, Ed. Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı, 2, 181-202.
 • Arseven, A. D. (2001). Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Aydın, Adalı, G. ve Bakır, Z., N. (2016). An Assessment of Venues in the Context of Consumption Culture: Consumption of Kahve Cafe(s) by College Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 2 (3), 59- 84.
 • Bulduk, S. ve Süren, T. (2007). Türk Mutfak Kültüründe Kahve, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Ankara, Kongre Kitabı, 299-309.
 • Fendal, D. (2012). Türkiye’deki Kahve ve Mutfak Kültürünün Dönüşümü Üzerinden Küreselleşme Sürecinde Küresel ve Yerel Kültürün Etkileşim ve Eklemlenişi. Özel Sayı 2, İletitişim, 147-180.
 • Heise, U. (2001). Kahve ve Kahvehane. Çev. Mustafa Tüzel, Ankara: Dost Yayınları.
 • Hung, L. M. (2012). A Study of Consuming Behaviors of Budget Coffee. Business and Management Research, 1(1), 48-61.
 • Işın, E. (2001). Tanede Saklı Keyif, Kahve. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karasar, N. (2002) . Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, B. (2016). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davranışları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Kongre Kitabı, 519-524.
 • Mokrysz, S. (2016). Consumer Preferences and Behaviour on the Coffee Market in Poland. in Forum Scientiae Oeconomia, 4 (4), 91-107.
 • Öner, S. (2014). Geleneksel Yemeklerin Turizm ve Ülke Tanıtımındaki Yeri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Poster Bildiri, Adana, 1001.
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Özdestan, Ö. (2014). Evaluation of Bioactive Amine and Mineral Levels in Turkish Coffee. Food Research International, 61, 167-175.
 • Pet, E., Iancu, T., Ruset, C., Milin, A., Buzamat, G., ve Buzila, N. (2009). Research Concerning the Behaviour of the Coffee Consumer. Bulletin UASVM Horticulture, 66 (2), 362-365.
 • Tarbuck, Gürses, D. (2011). Kahvehanelerin Avrupa Düşünce Tarihindeki Yeri Üzerine. Cogito, 68-69, 317-326.
 • Tuvay, B. (2017). Sokak Kahvecisi Franchise Veriyor. http://www.ekonomist.com.tr/ burcu-tuvay/sokakkahvecisi-franchise-veriyor.html. (Erişim Tarihi: 11.05.2017).
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., Özdemir, G., Arap, S., Yılmaz İ. (2016). Türk Kahvesi Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Kongre Kitabı, 457-473.
 • Wild, A.(2007). Kahve: Bir Acı Tarih. Çev. Ezgi Ulusoy, İstanbul: MB Yayınevi.
 • İnternet Aktarmaları
 • URL 1: International Coffee Organization (ICO), http://www.ico.org/tradestatistics. asp?section= Statistics, (Erişim Tarihi: 08.09.2017).
 • URL 2: Kahve Zincirleri Rekabeti, www.karmaliz.com/2017/03/kahve-zincirleri-rekabeti. html. (Erişim Tarihi: 08.09.2017).
 • URL 3: Türkiye’nin Kahve Alışkanlıkları. http://www.kahve.gen.tr/news.php?id=549. (Erişim Tarihi: 08.09.2017)
APA AKŞİT AŞIK N (2017). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. , 310 - 325.
Chicago AKŞİT AŞIK NURAN Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. (2017): 310 - 325.
MLA AKŞİT AŞIK NURAN Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. , 2017, ss.310 - 325.
AMA AKŞİT AŞIK N Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. . 2017; 310 - 325.
Vancouver AKŞİT AŞIK N Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. . 2017; 310 - 325.
IEEE AKŞİT AŞIK N "Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma." , ss.310 - 325, 2017.
ISNAD AKŞİT AŞIK, NURAN. "Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma". (2017), 310-325.
APA AKŞİT AŞIK N (2017). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 310 - 325.
Chicago AKŞİT AŞIK NURAN Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5, no.4 (2017): 310 - 325.
MLA AKŞİT AŞIK NURAN Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.4, 2017, ss.310 - 325.
AMA AKŞİT AŞIK N Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(4): 310 - 325.
Vancouver AKŞİT AŞIK N Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(4): 310 - 325.
IEEE AKŞİT AŞIK N "Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5, ss.310 - 325, 2017.
ISNAD AKŞİT AŞIK, NURAN. "Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/4 (2017), 310-325.