Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 45 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?

Öz:
Amaç: Bu çalışma çocuk hemşirelerinin mesleki imajlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde bulunan devlet ve üniversite hastanelerinin çocuk servislerinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 205 çocuk hemşiresi oluşturmuştur. Veriler, Sosyo demografik soru formu, "Mesleki İmaj Ölçeği" (36 madde) ve "Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği" (42 madde) kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ANOVA testleriyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29,94±5,55 yıldır. Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği (HMYİÖ)'ne göre hemşirelerin mesleki imaj puan ortalaması 135 bulunmuş ve orta düzeyde mesleki imaj algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Mesleki İmaj Ölçeği'ne göre ise hemşirelerin %36,6'sının geleneksel imaja sahip olduğu saptanmıştır. Çocuk hemşirelerinin yaş, cinsiyet, çalışma yılı, eğitim durumu ve çalıştıkları kurumlara göre HYMİÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış, sadece çocuk hemşiresi olarak çalışmakla ilgili memnuniyet düzeylerine göre farklılık göstermiştir. Sonuç: Hemşirelerin kendi imajları ile ilgili algılarının belirlenmesi ve sonuçlara yönelik düzenlemeler yapılmasının hemşirelik mesleğinin gelişimi ve imaj algıları için önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Occupational Image of Pediatric Nurses: Professional or Traditional?

Öz:
Objective: The purpose of this study was to determine the occupational image of Turkish pediatric nurses. Methods: A descriptive and cross-sectional design was used. The sample of the resarch was composed of 205 pediatric nurses working in pediatrics clinics of state and university hospitals in Ankara, the capital of Turkey. Data were collected by "Socioodemographic Questionnaires", "Occupational Image Scale (OIS)" and "Occupational Image Scale for the Nursing Profession (OISNP)". Data were assessed by descriptive statistics, independent t-tests and ANOVA test. Results: The avarage age of the nurses was 29.94±5.55. Avarage of the OIS for the nursing profession was 135 and it was detemined that the nurses had the moderate level occupational image. OISNP scores did not show any statistically significant difference, but they differed only according to their level of satisfaction with working as a pediatric nurse. According to the OIS, 36.6% of the nurses participating in the survey had the traditional. Conclusion: Determining the perceptions of nurses occupational images and making interventions for the results are thought to be important for the development of the nursing profession.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KORKMAZC G, Esenay F, SEZER T (2017). Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. , 45 - 56.
Chicago KORKMAZC Gülçin,Esenay Figen Işık,SEZER TUFAN ASLI Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. (2017): 45 - 56.
MLA KORKMAZC Gülçin,Esenay Figen Işık,SEZER TUFAN ASLI Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. , 2017, ss.45 - 56.
AMA KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. . 2017; 45 - 56.
Vancouver KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. . 2017; 45 - 56.
IEEE KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T "Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?." , ss.45 - 56, 2017.
ISNAD KORKMAZC, Gülçin vd. "Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?". (2017), 45-56.
APA KORKMAZC G, Esenay F, SEZER T (2017). Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(3), 45 - 56.
Chicago KORKMAZC Gülçin,Esenay Figen Işık,SEZER TUFAN ASLI Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 19, no.3 (2017): 45 - 56.
MLA KORKMAZC Gülçin,Esenay Figen Işık,SEZER TUFAN ASLI Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.19, no.3, 2017, ss.45 - 56.
AMA KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2017; 19(3): 45 - 56.
Vancouver KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2017; 19(3): 45 - 56.
IEEE KORKMAZC G,Esenay F,SEZER T "Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?." Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19, ss.45 - 56, 2017.
ISNAD KORKMAZC, Gülçin vd. "Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajları: Profesyonel mi, Geleneksel mi?". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 19/3 (2017), 45-56.