Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 82 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF

Öz:
Bir iletişim ve sanat aracı olarak yeni medya içerisinde yer alan fotoğraf, bilgisayar, internet, cep telefonu, Ipad vb. yeni medya teknolojileri ile yaratılan, genellikle interaktif kullanıcı geribildirimi ve yaratıcı katılımı içeren çalışmaları ifade etmektedir. Bu bağlamda yeni medyanın gelişimi ile birlikte, sanatçıların/fotoğraf sanatçılarının çalışmalarında teknik ve içeriksel farklılıklar gözlenmiştir. 2000'lerden günümüze dek olan gelişimin irdelendiği bu makalede, yeni medya sanatı ve fotoğrafçılığın karakteristikleri ve kategorizasyonu ele alınmaktadır. Bu bağlamda yeni medyada yer alan fotoğrafların kavramsal ve kuramsal olarak nasıl anlamlandırılabildiği incelenmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

NEW MEDIA ART AND PHOTOGRAPHY

Öz:
Photography as a communication and art tool in the new media refers to works created with new media technologies, including computer, internet, mobile phones, Ipad etc., usually containing interactive user feedback and creative participation. In this context, along with the development of new media, it has been observed technical and content differences in the work of artists/photograph artists. In this article, studying its development since 2000s till today, the classification and characteristics of new media and photography have been dealt with. On that note, the focus of this article is on how photographs in the new media can be interpreted in terms of conceptual and theoretical views
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alioğlu, Nazan (2011). Yeni Medya Sanatı ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yay.
 • Altun, İpek (2015). Richard Prince Yorumuyla Başkalarının Instagram Fotoğrafarı Sergiye Dönüşürse. http://bigumigu.com/haber/richard-prince-yorumuyla-baskalarinin-instagram-fotografari-sergilesirse/. Erişim: 28.11.2016.
 • Altunay, Alper (2015). Bir Sosyalleşme Aracı Olarak Yeni Medya. Selçuk İletişim. Sayı: 9 (1): 410-428.
 • Chun, Wendy Hui Kyong (2006). Introduction: Did Somebody Say New Media?. New Media, Old Media: A History and Teory Reader. Eds. Wendy Hui Kyong Chun & Tomas Keenan. New York: Routledge, 1-10.
 • Dolunay, Ahmet - Boyraz, Burak (2013). Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 3: 109-124.
 • Durden, Mark (2015). Fotoğraf Bugün. Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 83, Hong Kong: Lal Yayınları.
 • Erkayhan, Şafak-Çaşkurlu Belgesay, Merve (2014). Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye’de Güncel Durum ve Öneriler. Sanat ve Tasarım Dergisi. Sayı: 14, 45-62.
 • Graf, Marcus (2008). Genco Gülan: Kavramsal Renkler. İstanbul: GalataPerform.
 • Korkmaz, Polen Müge. (2015). Nedir Bu “Yeni Medya Sanatı?”. Art101. Nisan 14. http://blog.artnivo.com/nedir-bu-yeni-medyasanati/. Erişim: 24.01.2016.
 • Manovich, Lev. (2001). Te Language of New Media. Mass.: MIT Press.
 • Manovich, Lev (2003). New Media from Borges to HTML. Te New Media Reader. Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort, ed. Cambridge: Te MIT Press.
 • Nalçaoğlu, Halil (2007). İnternet ve Görselin İmhası: İnternet İçeriğini Analiz Etmek için Kuramsal Model Arayışları, Yeni Medya Çalışmaları, Ed. Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Özel Sağlamtimur, Zuhal (2016). Postmodernizm Sonrasında Fotoğraf. Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Paul, Christiane (2008). Introduction. New Media in the White Cube and Beyond, Christiane Paul (ed.), Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
 • Paunić, Natalija (2016). Contemporary Turkish Artists You Should Know About Widewalls. http://www.widewalls.ch/contemporary-turkish-artists/. Erişim: 30.08.2016.
 • Rafman, Jon (2009). IMG MGMT: Te Nine Eyes of Google Street View, http://artfcity.com/2009/08/12/img-mgmt-the-nine-eyesof-google-street-view/. Erişim: 12.09.2016.
 • Shore, Robert (2014). Post-Photography: Te Artist with a Camera. London: Laurence King Publishing.
 • Şimşek, Mehmet (2016). Tartışmalı Bir Fotoğrafçı ve Ressam: Richard Prince. http://bonpurloryan.com/2016/03/24/tartismali-birfotografci-ressam-richard-prince-7458/. Erişim: 25.11.2016.
 • Tribe, Mark (2006). Introduction. New Media Art. Tribe, Mark-Reese, Jana-Grosenick, Uta (ed.) Koln: Taschen.
 • Van Dijk, Jan. (2004). “Digital Media”, Te Sage Handbook of Media Studies, John D.H. Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, Ellen Wartella (Eds.) London: Sage, 145-163.
 • Vickers, Richard (2006). Photography As New Media: From Te Camera Obscura To Te Camera Phone. In: 4th International Symposium of Interactive Media Design. İstanbul: Yeditepe University.
 • Yetişkin, Ebru (2012) Sular Artık Tersine Akıyor: Yeni Medya Sanatı Nasıl Okunabilir?, http://www.ebruyetiskin.com/sular-artiktersine-akiyor/. Erişim: 23.08.2016.
 • Görsel 1. Fatima Tuggar, Suburbia (Banliyö), 1998. (http://curiator.com/art/fatimah-tuggar/suburbia. Erişim: 15.12.2016).
 • Görsel 2. Chris Milk, Treachery of Sanctuary (Sığınağın İhaneti), 2012. (http://www.widewalls.ch. Erişim: 13.04.2017).
 • Görsel 3. Mustafa Seven, Instagram’da paylaştığı İstanbul fotoğrafarından. (www.instagram.com/p/BLGtL5Oh3mK/?takenby=mustafaseven. Erişim: 27.01.2017).
 • Görsel 4. Kevin Russ, Foggy Forest Creek (Sisli Orman Çayı). (www.photocircle.net/eu/photos/kevin-russ. Erişim: 26.01.2017).
 • Görsel 5. Sarah Jarrett, Portre serisinden. (http://sarahjarrettart.com/portrait/. Erişim: 12.12.2016).
 • Görsel 6. Maitha Demithan, Sanawat, 2007. (http://sarasist.org/artists/demithan-maithan/#4. Erişim: 01.01.2017).
 • Görsel 7. Genco Gülan, Andy (Kendi Portresi? Serisinden), 2013. (https://www.facebook.com/profile.php?id=740186269&fref=nf. Erişim: 21.01.2017).
 • Görsel 8. Jon Rafman, Mexico, 9-Eyes, 2011. (https://www.artslant.com/ny/works/show/584815. Erişim: 12.12.2016).
 • Görsel 9. Penelope Umbrico, Suns (From Sunsets) from Flickr, (2006). (www.penelopeumbrico. net/. Erişim: 11.04.2016).
 • Görsel 10. Joachim Schmid, Other People’s Photographs, 2008-2011. (Airline Meals ve Flashing Kitaplarından).
 • Görsel 11. Erik Kessels, 24 Hrs in Photos, 2011. (www.creativereview.co.uk/24-hours-in-photos/. Erişim: 12.01.2017). Görsel 12. Richard Prince, New Portraits, 2014.
APA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z (2017). YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. , 82 - 100.
Chicago SAĞLAMTİMUR ÖZEL Zühal YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. (2017): 82 - 100.
MLA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Zühal YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. , 2017, ss.82 - 100.
AMA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. . 2017; 82 - 100.
Vancouver SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. . 2017; 82 - 100.
IEEE SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z "YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF." , ss.82 - 100, 2017.
ISNAD SAĞLAMTİMUR ÖZEL, Zühal. "YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF". (2017), 82-100.
APA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z (2017). YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. Sanat & Tasarım Dergisi, 7(2), 82 - 100.
Chicago SAĞLAMTİMUR ÖZEL Zühal YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. Sanat & Tasarım Dergisi 7, no.2 (2017): 82 - 100.
MLA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Zühal YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. Sanat & Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, 2017, ss.82 - 100.
AMA SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(2): 82 - 100.
Vancouver SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(2): 82 - 100.
IEEE SAĞLAMTİMUR ÖZEL Z "YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF." Sanat & Tasarım Dergisi, 7, ss.82 - 100, 2017.
ISNAD SAĞLAMTİMUR ÖZEL, Zühal. "YENİ MEDYA SANATI VE FOTOĞRAF". Sanat & Tasarım Dergisi 7/2 (2017), 82-100.