AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME

Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 176 - 194 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME

Öz:
Kültür ve sanat sahası kentler için yeni bir endüstri biçimine, kültürel endüstriye dönüşmüş durumdadır. Ancak bu endüstri sadece ekonomik kazanç sağlamayı değil ortak kültürel ve sanatsal mirasın ortaya çıkarılmasında da önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle, Avrupa Kültür Başkenti programı da bu hususları içerecek şekilde hem Avrupa kentlerinin sosyoekonomik kalkınmalarına katkı sağlayabilecek hem de Avrupa'nın ortak kültürel ve sanatsal mirası konusunda bir aidiyet ve bilinç yaratabilecek bir program, proje ve katalizör durumundadır. Bu makale çalışması ayrıca AB bütünleşme süreci içerisinde de ortak Avrupa kültür ve sanat mirasının varlığının korunmasının önemli bir role sahip olduğunu savunmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar Sanat Uluslararası İlişkiler

WORKS OF THE EUROPEAN UNION IN THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMON CULTURAL AND ART HERITAGE: AN EXAMINATION IN THE EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE PROGRAM

Öz:
The city of culture and art has become a new industrial form for the cities - cultural industry.However, this industry is considered not only an economic gain but also an important means of revealing common cultural and artistic heritage.From this point of view, the European Capital of Culture program is a program, project and catalyst that will contribute to the socioeconomic development of the cities as well as these concerns and will create a sense of belonging and consciousness about the common cultural and artistic heritage of Europe.This article also argues that the preservation of the common European cultural and artistic heritage has an important role to play in the EU integration process
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar Sanat Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdemir, E. (2013). Avrupa Birliği’nde Kimlik ve Kültür Tartışmaları ve Türkiye, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Åkerlund, U. ve Müller , K.D. (2012). “Implementing Tourism Events: Te Discourses of Umeå’s Bid for European Capital of Culture 2014”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Cilt: 12, Sayı: 2, ss. 164-180.
 • Cançat,A. (2016). “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Kültür ve Sanat Projelerinin Kurumsal Disiplinleri; İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kültür A.Ş. Örneği”, Art-Sanat, Sayı: 6, ss. 229 – 241.
 • Cohen, S. (2013). “Musical Memory, Heritage and Local Identity: Remembering the Popular Musiz Past in a European Capital of Culture”, International Journal of Cultural Policy, Cilt: 19, Sayı: 5, ss. 576 – 594.
 • Cudny, W., Ratalewska, M., Rouba R. (2012). “Te Role Of Te European Capital Of Culture Programme In Te Development Of Cities And Regions”, University Of Szczecin Scientific Journal, Sayı: 658, ss. 119-131.
 • Garcia, B. ve Cox, T. (2013). European Capitals Of Culture: Success Strategies and Long-Term Efects, European Parliament Directorate General For Internal Policies Policy Department B: Structural And Cohesıon Policies Culture And Education, Graham, B. (2002). “Heritage as Knowledge: Capital or Culture?”, Urban Studies, Cilt: 39, Sayı: 5–6, ss. 1003–1017.
 • Grifiths, R. (2006). “City/Culture Discourses: Evidence from the Competition to Select the European Capital of Culture 2008”, European Plaanning Studies, Cilt: 14, Sayı: 4, ss. 415-430.
 • Gurr, T.R. ve Harf, B. (1994). Ethnic Confict in World Politics, Boulder: Westview Press.
 • Güvenç, B. (1984). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Herrero, L.C., Sanz, Devesa, J.A. M., Bedate, A. ve Mariá José del Barrio (2006). “Te Economic Impact of Cultural Events: A Case-Study of Salamanca 2002, European Capital of Culture”, European Urban and Regional Studies, Cilt: 13, Sayı: 1, ss. 41 – 57.
 • Hudec, O. ve Džupka, P. (2016). “Culture-led regeneration through the young generation: Košice as the European Capital of Culture”, European Urban and Regional Studies, Cilt: 23, Sayı: 3, ss. 531-538.
 • Huges, H., Allen D., Wasik, D. (2003). “Te Significance of European ‘Capital of Culture’ for Tourism and Culture: Te Case of Krakow 2000”, International Journal of Arts Management, Cilt: 5, Sayı. 3, ss. 12 – 23.
 • Immler, L. N. Ve Sakkers, H. (2014). “(Re)Programming Europe: European Capitals of Culture: Rethinking the Role of Culture”, Journal of European Studies, Cilt: 44, Sayı: 1, ss. 3-29.
 • Lähdesmäki, T. (2010). “European Capitals of Culture as Cultural Meeting Places - Strategies of representing Cultural Diversity”, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrif, Cilt: 13, Sayı: 1, ss. 27-43.
 • Lähdesmäki, T. (2011). “Contested Identity Politics: Analysis of the EU Policy Objectives and the Local Reception of the European Capital of Culture Program”, Baltic Journal of European Studies, Cilt:1, Sayı:2, ss.134-166.
 • Lähdesmäki, T. (2014). “European Capital of Culture Designation as an Initiator of Urban Transformation in the Postsocialist Countries”, European Planning Studies, Cilt: 22, Sayı: 3, ss. 481-497.
 • Liu, Y.D. (2014). “Cultural Events and Cultural Tourism Development: Lessons from the European Capitals of Culture”, European Planning Studies, Cilt: 22, Sayı: 3, ss. 498-514.
 • Moussis, N. (2004). Çev. Ahmet Fethi, Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi, Mega: İstanbul.
 • Özdemir, N. (2009). “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi”, Millî Folklor, Cilt: 21, Sayı 84, ss. 73 – 86. 77.
 • Papanikolaou, P. (2012). “Te European Capital of Culture: Te Challenge for Urban Regeneration and Its Impact on the Cities”, International Journal of Humanities and Social Science, Cilt: 2, Sayı: 17, ss. 268-273.
 • Patel, K.K. (2009). “Integration by Interpellation: Te European Capitals of Culture and the Role of Experts in European Union Cultural Policies”, Journal of Common Market Studies, Cilt: 51, Sayı: 3, ss. 538 – 554.
 • Sassatelli, M. (2002). “Imagined Europe Te Shaping of a European Cultural Identity Trough EU Cultural Policy”, European Journal of Social Teory, Cilt: 5, Sayı: 4, ss. 435 – 451.
 • Shore, C. (2000). Building Europe: Te Cultural Politics of European Integration, London: Routledge.
 • Steiner, L. Frey, S.B., Hotz,S. (2013). “European Capitals of Culture and Life Satisfaction”, Center for Research in Economics, Management and the Arts Working Paper, Sayı: 7.
 • “European Capitals of Culture: 30 Years of Achievements”, European Commission, http://kultur.creative-europe-desk.de/fileadmin/Dokumente/capitals-culture-30-years-brochure_en.pdf (Erişim Tarihi: 06.04.2017).
 • “European Capitals of Culture: the road to success From 1985 to 2010”, Europe Direct. http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjU79WFh5rTAhU nOpoKHVZSDvkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.capitalicultura.beniculturali.it%2FgetFile.php%3Fid%3D 5&usg=AFQjCNGKZXUpl5sRuBK-LHbhTIXGEOu9CQ&sig2=HF2wQSLcHAHOXuz1jykocg&bvm=bv.152174688 ,d.d24 (Erişim Tarihi: 06.04.2017).
 • “European Capitals of Culture 2020 – 2033: Guide for cities preparing to bid”, European Commission. https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creativeeurope/files/library/capitals-culture-candidates-guide_en.pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2017).
 • “European Capitals Of Culture: Success Strategies And Long-Term Efects”, European Parliament Directorate General For Internal Policies.
 • http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IP
 • OL-CULT_ET%282013%29513985_ EN.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2017).
APA AKDEMİR E (2017). AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. , 176 - 194.
Chicago AKDEMİR ERHAN AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. (2017): 176 - 194.
MLA AKDEMİR ERHAN AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. , 2017, ss.176 - 194.
AMA AKDEMİR E AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. . 2017; 176 - 194.
Vancouver AKDEMİR E AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. . 2017; 176 - 194.
IEEE AKDEMİR E "AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME." , ss.176 - 194, 2017.
ISNAD AKDEMİR, ERHAN. "AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME". (2017), 176-194.
APA AKDEMİR E (2017). AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. Sanat & Tasarım Dergisi, 7(2), 176 - 194.
Chicago AKDEMİR ERHAN AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. Sanat & Tasarım Dergisi 7, no.2 (2017): 176 - 194.
MLA AKDEMİR ERHAN AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. Sanat & Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, 2017, ss.176 - 194.
AMA AKDEMİR E AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(2): 176 - 194.
Vancouver AKDEMİR E AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(2): 176 - 194.
IEEE AKDEMİR E "AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME." Sanat & Tasarım Dergisi, 7, ss.176 - 194, 2017.
ISNAD AKDEMİR, ERHAN. "AVRUPA ORTAK KÜLTÜR VE SANAT MİRASININ KORUNMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARI: AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI ÖZELİNDE BİR İNCELEME". Sanat & Tasarım Dergisi 7/2 (2017), 176-194.