Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 34 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi

Öz:
Birçok mühendislik projesi, kuruluş ve ülkeler yeryüzündeki konumları nedeniyle veya çalışma amaçlarına göre birbirlerinden farklı koordinat sistemleri kullanır. Günümüzde genellikle, daha önce yerel koordinat sistemleri ile belirlenmiş olan konum değerlerinin ve harita altlıklarının, global koordinat sistemleri üzerindeki karşılıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum datum dönüşümü yapmayı gerektirmektedir. Çeşitli koordinat sistemlerine ait verilerin diğer bir sistemdeki karşılığı bulunmak istendiğinde datum dönüşümü uygulanır. Datum dönüşümleri yapılırken benzerlik, afin ve projektif dönüşüm yöntemleri kullanılabilir. Her bir yöntem için ayrı işlem adımları uygulanır ve aynı işlem için sonuçlar farklı olabilir. Arazi koordinatlarının dönüşümünde benzerlik dönüşümü yaygın olarak kullanılırken, fotogrametri ile kartografya alanlarında afin ve projektif dönüşüm yöntemleri sıklıkla kullanılır. Bu çalışmada iki farklı koordinat sistemindeki karşılıkları bilinen noktalar ile arazi koordinatlarının iki boyutlu dönüşüm uygulamaları incelenmiştir. Hesaplamalar MS Excel ortamında yapılmış olup dayanak noktalarının konumları ile uygulanan yöntemler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Uygulamalar sonucunda arazi koordinatlarının dönüşümünde projektif dönüşüm yönteminin uygun olabileceği belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Examination of Some Two-Dimensional Datum Transformations Methods

Öz:
Many engineering projects, organizations and countries use different coordinate systems because of their position on the earth or for their working purposes. Today, there is a need for correspondences, on global coordinate systems, of the position values and map bases previously determined using local coordinate systems. This requires datum transformation. Datum transformation is applied when data of various coordinate systems are to be provided in another system. Similarity, affine and projective transformation methods can be used when datum transformations are made. Separate process steps are applied for each method and the results may be different for the same process. While similarity transformation is widely used in the transformation of land coordinates, affine and projective transformation methods are frequently used in the fields of photogrammetry and cartography. In this study, the applications of two-dimensional transformations of the known points and the terrain coordinates in two different coordinate systems were examined. Calculations were made in MS Excel environment and the positions of the reference points were compared with the applied methods. As a result of the applications, it has been determined that the projective transformation method may be suitable for transforming the terrain coordinates
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, A. (1999). Jeodezide Değişimler. Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 86, 40-60.
 • Akyılmaz, O., Acar, M., & Özlüdemir, M. T. (2007). Koordinat Dönüşümünde En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 97, 15-22.
 • Başçiftçi, F., & İnal, C. (2008). Jeodezide Kullanılan Bazı Koordinat Dönüşümlerinin Programlanması. J. Fac. Eng. Arch. Selcuk Univ, 23(1), 27-40.
 • Deniz, R., Çelik, R., N., Kutoğlu, H., Özlüdemir, M., T., Demir, C., & Kınık, İ. (2012). Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.
 • A DOD Glossary of Mapping, Charting and Geodetic Terms. (1967). Washington: U. S. Army Topographic Command.
 • Even-Tzur, G. (2000). Datum Definition for GPS Networks. Survey Review, 35(277), 475- 486.
 • Featherstone, W., & Vanicek, P. (1999). The Role of Coordinate Systems, Coordinates and Heights in Horizontal Datum Transformations. Australian surveyor, 44(2), 143-150.
 • Geodetic Glossary. (1986). Rockville, MD: National Geodetic Survey.
 • Ghilani, C. D. (2011). Adjustment Computations: Spatial Data Analysis: John Wiley & Sons.
 • Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). GNSS – Global Navigation Satellite Systems (1 ed.): Springer-Verlag Wien.
 • Kahveci, M., & Yıldız, F. (2012). GPS/GNSS: Uydularla Konum Belirleme Sistemleri: Teori ve Uygulama (5 ed.): Nobel.
 • Kraus, K. (2007). Fotogrametri Cilt 1 (O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, & M. Çelikoyan, Trans.). İstanbul Teknik Üniversitesi: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kwon, J. H., Bae, T.-S., Choi, Y.-S., Lee, D.-C., & Lee, Y.-W. (2005). Geodetic Datum Transformation to The Global Geocentric Datum for Seas and Islands Around Korea. Geosciences Journal, 9(4), 353-361.
 • Mitsakaki, C., Agatza-Balodimou, A., & Papazissi, K. (2006). Geodetic Reference Frames Transformations. Survey Review, 38(301), 608-618.
 • Ogaja, C. A. (2011). Applied GPS for Engineers and Project Managers.
 • Şişman, Y., & Dilaver, A. (2005). Datum Dönüşümünde Kalite Kontrol. Paper presented at the 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Uzun, Y. (2003). Üç Boyutlu Astrojeodezik Dik Koordinat Sistemlerinde Dönüşüm Modelleri ve Uyuşumsuz Ölçü Gruplarının Belirlenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. (Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Üstün, A. (1996). Datum Dönüşümleri. (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Vaníček, P., & Steeves, R. R. (1996). Transformation of Coordinates Between Two Horizontal Geodetic Datums. Journal of Geodesy, 70(11), 740-745.
APA HÜSREVOĞLU M, Tusat E (2018). İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. , 22 - 34.
Chicago HÜSREVOĞLU MUSTAFA,Tusat Ekrem İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. (2018): 22 - 34.
MLA HÜSREVOĞLU MUSTAFA,Tusat Ekrem İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. , 2018, ss.22 - 34.
AMA HÜSREVOĞLU M,Tusat E İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. . 2018; 22 - 34.
Vancouver HÜSREVOĞLU M,Tusat E İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. . 2018; 22 - 34.
IEEE HÜSREVOĞLU M,Tusat E "İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi." , ss.22 - 34, 2018.
ISNAD HÜSREVOĞLU, MUSTAFA - Tusat, Ekrem. "İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi". (2018), 22-34.
APA HÜSREVOĞLU M, Tusat E (2018). İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik, 3(1), 22 - 34.
Chicago HÜSREVOĞLU MUSTAFA,Tusat Ekrem İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik 3, no.1 (2018): 22 - 34.
MLA HÜSREVOĞLU MUSTAFA,Tusat Ekrem İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik, vol.3, no.1, 2018, ss.22 - 34.
AMA HÜSREVOĞLU M,Tusat E İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik. 2018; 3(1): 22 - 34.
Vancouver HÜSREVOĞLU M,Tusat E İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik. 2018; 3(1): 22 - 34.
IEEE HÜSREVOĞLU M,Tusat E "İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi." Geomatik, 3, ss.22 - 34, 2018.
ISNAD HÜSREVOĞLU, MUSTAFA - Tusat, Ekrem. "İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi". Geomatik 3/1 (2018), 22-34.