Yıl: 2017 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 116 - 121 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri

Öz:
Amaç: Araştırmada üreme çağındaki kadınların gebelik öncesi dönemde risk faktörleri ve gereksinim duydukları danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Yöntem: Kadın hastalıkları polikliniğine herhangi bir neden ile başvuran kadınlar arasında anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gönüllü kadınlara hazırlanmış olan anket uygulanmıştır. Ankette olguların yaş, eğitim durumu, ekonomik durum gibi sosyodemografik bilgileri, doğum sayısı, şekli, düşük sayısı gibi obstetrik öyküleri, kronik hastalık durumları gibi genel tıbbi öykülerine ilişkin bilgilerin yanı sıra gebelik öncesi dönemde gereksinim duydukları danışmanlık hizmetine ilişkin verilerin elde edilmesi amacına yönelik sorular yer almıştır. Anketin doldurulmasının ardından kan örnekleri alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 446 kadın dahil edilmiştir. Kadınların %79,6'sı gebelik ile ilgili danışmanlık gereksinimi içerisindedir. Bu kadınların da çok büyük bir çoğunluğu bu danış- manlığı gebelik öncesi dönemde istemektedir. Gebelik öncesi danışmanlık özellikle kadın doğum uzmanlarından (%45,7) beklenmektedir. Prekonsepsiyonel dönemde en çok danışmanlık beklenen konular gebelikte beslenme, çalışma durumu, ilaçlar, aşılar ile ilgilidir. Sonuç: Prekonsepsiyonel bakım optimal maternal ve yenidoğan sonuçları için önemli bir adımdır. Kadınların büyük çoğunluğu danışmanlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Ek olarak kötü gebelik sonuçlarına neden olabilecek risk faktörlerinin yaygınlığı nedeni ile prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım kadın sağlığında önemli bir konu başlığıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları

Preconceptional Counselling Needs Among Women of Reproductive Age

Öz:
Objective: This study was aimed to determine risk factors and counselling services they need before conception Method: A survey study was performed among patients presenting to gynecology polyclinic for an any cause. A preprepared survey questionnaire was applied to volunteer women. This survey included questions about their sociodemographic status such as birth place, educational status, economic conditions; their obstetric, and general medical background including the number of births, abortions, and modes of delivery, chronic diseases, and counselling services they needed before conception. Blood samples were taken after the questionnaire forms were completed. Results: A total of 446 women were included in the survey. and %79.6 of women needed counselling services. Most of these women claim this counselling before conception. The counselling was especially expected from obstetricians (%45.7). Mostly counselling about risk factors, nutrition, working conditions, medicine and vaccinations was expected.Conclusion: Preconceptional care is a vital step for optimal maternal and neonatal wellbeing. Most of the women need a counselling service within this context. In addition because of the prevalence of the risk factors that may cause poor pregnancy results preconceptional counselling and care is an important title in women’s health.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. WHO, Maternal Mortalitiy, 2015 URL: http://www.who. int/gho/maternal_health/countries/tur.pdf
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm İstatistikleri, 2014, Sayı: 18623. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18623 (Erişim Tarihi: 29.04.2015).
 • 3. Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm İstatistikleri, 2015, Sayı: 21522, URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=21522 (Erişim Tarihi: 28.04.2016).
 • 4. MacDorman MF, Mathews TJ, Mohangoo AD, Zeitlin J. National Vital Statistics Reports. U.S. Department Of Health And Human Services , Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System 2014; 63(5).
 • 5. WHO, Global Health Observatory (GHO) data, Maternal mortality country profiles. URL: http://gamapserver.who. int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html
 • 6. Frey K. Preconception care by the nonobstetrical provider. Mayo Clin Proc, 2002; 77: 469-73. [CrossRef]
 • 7. ACOG Commitee Opinion No:313 American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol, 2005; 106: 665-6.
 • 8. Alberta Perinatal Health Program, Preconception health framework 2007. URL: www.aphp.ca/pdf/Preconception Report proof.pdf (Erişim Tarihi: 04.26.2007).
 • 9. Best Start Resource Centre, 2001. Preconception health: Research and strategies. URL: http://www.beststart.org/ resources/preconception/pdf/Preconception.pdf (Erişim Tarihi: 23.06.2017).
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. [Prenatal Care Management Guidelines]. Genelge 2008/13. Protokol 02-V1.
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. [Prenatal Care Risk Assessment Form]. Genelge 2008/13. Protokol 01-V1.
 • 12. Allaire AD, Cefalo RC. Preconceptional health care model. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 1998; 78: 163-8. [CrossRef]
 • 13. Gottessman MM. Preconception education: Caring for future. J Pediatr Health Care, 2004; 18: 40-4. [CrossRef]
 • 14. Dunlop AL, Jack B, Frey K. National recommendations for preconception care: the essential role of the family physician. J Am Board Fam Med, 2007; 20: 81-4. [CrossRef]
 • 15. Frayne D, Hudspeth R, Beste J. The unique role of family physicians in caring for women across the reproductive age span. N C Med J, 2009; 70: 439-44.
 • 16. Frey KA. Preconception care by the nonobstetrical provider. Mayo Clin Proc, 2002; 77: 469-73. [CrossRef]
 • 17. Files JA, David PS, Frey KA. The patient-centered medical home and preconception care: an opportunity for internists. J Gen Intern Med, 2008; 23: 1518-20. [CrossRef]
 • 18. Menard MK, Goodnight WH. The role of specialists in providing preconception health care and guidance to women with chronic medical conditions. N C Med J, 2009; 70: 445-8.
 • 19. Heyes T, Long S, Mathers N. Preconception care: practice and beliefs of primary care workers. Fam Pract, 2004; 21: 22-7. [CrossRef]
 • 20. Riskin-Mashiah S, Auslander R. Preconception care-- when and what: the attitude of Israeli gynaecologists to preconception counseling. Arch Gynecol Obstet, 2007; 275: 367-71. [CrossRef]
 • 21. Wallace M, Hurwitz B. Preconception care: who needs it, who wants it, and how should it be provided? Br J Gen Pract, 1998; 48: 963-6. [CrossRef]
 • 22. Frey KA, Files JA. Preconception healthcare: what women know and believe. Matern Child Health J, 2006; 10: 73-7. [CrossRef]
 • 23. Hillemeier MM, Weisman S, Chase GA, Dyer AM, Shaffer ML. Women’s preconceptional health and use of health services: implications for preconception care. Health Serv Res, 2008; 43: 54-75. [CrossRef]
APA GENÇ KOYUCU R, TOSUN Y, KATRAN B (2017). Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. , 116 - 121.
Chicago GENÇ KOYUCU Refika,TOSUN YILDIZ,KATRAN Banu Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. (2017): 116 - 121.
MLA GENÇ KOYUCU Refika,TOSUN YILDIZ,KATRAN Banu Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. , 2017, ss.116 - 121.
AMA GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. . 2017; 116 - 121.
Vancouver GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. . 2017; 116 - 121.
IEEE GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B "Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri." , ss.116 - 121, 2017.
ISNAD GENÇ KOYUCU, Refika vd. "Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri". (2017), 116-121.
APA GENÇ KOYUCU R, TOSUN Y, KATRAN B (2017). Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. Journal of Academic Research in Nursing, 3(3), 116 - 121.
Chicago GENÇ KOYUCU Refika,TOSUN YILDIZ,KATRAN Banu Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. Journal of Academic Research in Nursing 3, no.3 (2017): 116 - 121.
MLA GENÇ KOYUCU Refika,TOSUN YILDIZ,KATRAN Banu Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, no.3, 2017, ss.116 - 121.
AMA GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. Journal of Academic Research in Nursing. 2017; 3(3): 116 - 121.
Vancouver GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri. Journal of Academic Research in Nursing. 2017; 3(3): 116 - 121.
IEEE GENÇ KOYUCU R,TOSUN Y,KATRAN B "Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri." Journal of Academic Research in Nursing, 3, ss.116 - 121, 2017.
ISNAD GENÇ KOYUCU, Refika vd. "Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri". Journal of Academic Research in Nursing 3/3 (2017), 116-121.