Yıl: 2017 Cilt: 57 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 357 - 372 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı

Öz:
Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk.& C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı, 2014 ve 2015 yıllarında 5 coğrafik bölgeye ait 13 ilde yapılan sürvey çalışmaları ile belirlenmiştir. Samsun, Mersin, Ordu, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Sakarya, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 2014 yılında KYY hastalığının yaygınlığı, sırasıyla %50.7, %38.5, %.37.8, %29.8, %23.1, %17.7, %7.1, %4.5, %2.2 olarak bulunmuştur. 2015 yılında ise, Sakarya'da %81.7, Samsun'da %53.2, Ordu'da %49.1, Osmaniye'de %22.5, Adana'da %8.6, Mardin'de %7.5, Şanlıurfa'da %5.8, ve Mersin'de %1.6 olarak bulunmuştur. Sürvey çalışmaları sonucunda Güney Yaprak Yanıklığı (GYY) hastalığına 2014 yılında rastlanmamıştır. 2015 yılında ise; Ordu ve Samsun illerinde GYY hastalığının yaygınlığı sırasıyla; %10.1 ve %2.9 olarak bulunmuştur. Sürvey yapılan alanlardan izole edilen her iki türe ait 70 izolat, morfolojik olarak tanılandıktan sonra 4 tekerrürlü olacak şekilde %15 gliserol içeren ve içermeyen kryogenik tüplerde -85 °C'de ve PDA içeren eğik tüplerde muhafaza altına alınmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

The spread of Northern [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] and Southern [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] leaf blight diseases in main corn (Zea mays L.) production areas in Turkey

Öz:
The spread of Northern [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] and Southern [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] leaf blight diseases in main corn (Zea mays L.) production areas in Turkey Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Sakarya, Mardin and Şanlıurfa provinces, respectively. In the year of 2015, the spread of NLB was found to be 81.7%, 53.2%, 49.1%, 22.5%, 8.6%, 7.5%, 5.8% and 1.6% in the provinces of Sakarya, Samsun, Ordu, Osmaniye, Adana, Mardin, Şanlıurfa and Mersin respectively. No Southern Leaf Blight disease (SLB) detected during field surveys of 2014. However, in the year of 2015, the field surveys performed in Ordu and Samsun provinces showed that the spread of SLB were 10.1% and 2.9% in these provinces. The 70 isolates of both leaf blight diseases were stored either in cryogenic tubes with or without 15 percent glycerol under -85 oC and in slant tubes containing PDA
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonymous 1966. Growth stages of maize/corn. U.S Dep. of Agriculture Tech. Bull., 976.
 • Agrios G. N. 2005. Plant pathology. Burlington, MA: Elsevier Academic, 922p.
 • Aktaş H., Tunalı B. and Aktuna I. 1993. Determination of fungal agents in maize cultivation areas in Bolu and Zonguldak provinces and research on variety reaction against some important pathogens. Turkish Journal of Forestry, 18, 287-295.
 • Aktaş H. 2001. Önemli hububat hastalıkları ve sürvey yöntemleri, TAGEM Ankara, 11- 36s.
 • Ataç A. 1984. Akdeniz Bölgesinde mısır yaprak yanıklığı (Helminthosporium maydis Nisik.) hastalığı ve bazı mısır çeşitlerinin reaksiyonları üzerine çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-27 Eylül, Adana, 21-24.
 • Barnett H. C. and Hunter B. B. 1998. Illustrated genera of imperfect fungi. 4. ed. Mineapolis: Burgess, 241p.
 • Bowen K.L. and Pedersen W.L. 1988. Effects of northern leaf blight and detasselling on yield and yield components of corn inbreds. Plant Disease, 72 (6), 952-956.
 • Byrnes K.J., Pataky J.K. and White D.G. 1989. Relationships between yield of three maize hybrids and severity of southern leaf blight caused by race O of Bipolaris maydis, Plant Disease, 73, 834-840.
 • Çetin V. 1999. Adana ili mısır ekim alanlarında Turcicum yaprak yanıklğı (Exserohilum turcicum (Pass.)) ve Maydis yaprak yanıklığı (Helminthosporium maydis (Nisik.)) hastalıklarının yaygınlığı, bioekolojisi, mısır çeşitlerinin bu hastalıklara karşı duyarlılıkları ve mücadele olanakları üzerine araştırmalar. Doktora tezi, Çukurova Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 131s.
 • Ellis M. B. 1971. Dematiaceous hyphomycetes. Surrey. Commonwealth Mycological Institute, 608p.
 • Ellis M. B. 1976. More dematiaceous hyphomycetes. Surrey, Commonwealth Mycological Institute. 507 p.
 • Fisher D.A., Hooker A.L., Lim S.M. and Smith D.R. 1976. Leaf infection and yield loss caused by four Helminthosporium leaf diseases of corn. Phytopathology, 66, 942- 944.
 • Hennessy G.G., De-Milliano W.A.J. and McLaren C.G. 1990. Influence of primary weather variables on sorghum leaf blight severity in Southern Africa. Phytopathology, 80, 943-945.
 • Hatat G. and Maden S. 1988. Fungal diseases of corn and their incidence in Samsun. The Journal of Turkish Phytopathology, 17 (3), 117.
 • Hooker A. L., Smith D. R., Lim S. M. and Musson M. D. 1970. Physiological races of Helminthosporium maydis and disease resistance. Plant Dis. Rep., 54, 1109-1110.
 • İren S. 1962.Tarla bitkileri hastalıkları. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Neşriyatı, (27), 94.
 • Jellum M.D. and Ethredge W.J. 1971. Effect of race T of Helminthosporium maydis on corn grain yield. Agronomy Journal, 63, 647-648.
 • Jordan E.G., Perkins J.M., Schall R.A. and Pedersen W.L. 1983. Occurrence of race 2 of Exserohilum turcicum on corn in the Central United States. Plant Disease, 67, 1163- 1165.
 • Leath S., Thakur R.P. and Leonard K.J. 1990. Variation in expression of monogenic resistance in corn to Exserohilum turcicum race 3 under different temperature and light regime. Phytopathology, 80, 309-313.
 • Muiru W.M., Koopmann B., Tiedemann A.V., Mutitu E.W. and Kimenju J.W. 2010. Race typing and evaluation of agressiveness of Exserohilum turcicum isolates of Kenya,
 • Gremen and Austrian origin. World Journal of Agriculture Science, 6 (3), 277-284.
 • Nwanosike M.R.O., Mabagala R.B. and Kusolwa P.M. 2015. Disease intensity and distribution of Exserohilum turcicum incitant of northern leaf blight of maize in Tanzania. International Journal of Pure & Applied Bioscience, 3 (5), 1-13.
 • Ogliari J. B., Guimarães M. A., Geraldi I. O. and Camargo L. E. A. 2005. New resistance genes in the Zea mays - Exserohilum turcicum pathosystem. Genetics and Molecular Biology, 28 (3), 435-439.
 • Saydam C., Öğüt M. ve Copçu M. 1992. Ege Bölgesinde ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırlarda paraziter ve paraziter olmayan hastalıkların yayılış alanları ile oran ve şiddetlerinin saptanması, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 20 (21), 150-151.
 • Shekhar M. and Kumar S. 2012. Inoculation methods and diseases rating scales maize diseases. Alpha Printographics, Indian Council of Agriculture Research, 31 p.
 • Tunçdemir M. 1988. Karadeniz Bölgesi mısır ekim alanlarında görülen hastalıklar üzerine çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 16, 106-107.
 • Tunçdemir M., Bengi M. ve Çakır O. 1994. Mısır yaprak yanıklık etmeni Helminthosporium turcicum Pass.’ın verime etkisinin saptanması üzerinde çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 28 (29), 123.
 • Ullstrup A.J. and Miles S.R. 1957. The effects of some leaf blights of corn on grain yield. Phytopathology, 47, 331-336.
 • Ullstrup A.J. 1970. Comparison of monogenic and polygenic resistance to H. turcicum in corn. Phytopathology, 60, 1597-1599.
 • Ullstrup A.J. 1972. The impacts of the southern corn leaf blight epidemics of 1970-71. Annual Review of Phytopathology, 10, 37-50.
APA turgay e, BÜYÜK o, Tunali B, KURT S, AKÇALI E, Baran B, HELVACIOĞLU Ö, ENGİNSU S, KANSU B (2017). Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. , 357 - 372.
Chicago turgay emine burcu,BÜYÜK orhan,Tunali Berna,KURT SENER,AKÇALI Efkan,Baran Behzat,HELVACIOĞLU Özge,ENGİNSU Sevilay,KANSU BAYRAM Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. (2017): 357 - 372.
MLA turgay emine burcu,BÜYÜK orhan,Tunali Berna,KURT SENER,AKÇALI Efkan,Baran Behzat,HELVACIOĞLU Özge,ENGİNSU Sevilay,KANSU BAYRAM Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. , 2017, ss.357 - 372.
AMA turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. . 2017; 357 - 372.
Vancouver turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. . 2017; 357 - 372.
IEEE turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B "Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı." , ss.357 - 372, 2017.
ISNAD turgay, emine burcu vd. "Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı". (2017), 357-372.
APA turgay e, BÜYÜK o, Tunali B, KURT S, AKÇALI E, Baran B, HELVACIOĞLU Ö, ENGİNSU S, KANSU B (2017). Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni, 57(3), 357 - 372.
Chicago turgay emine burcu,BÜYÜK orhan,Tunali Berna,KURT SENER,AKÇALI Efkan,Baran Behzat,HELVACIOĞLU Özge,ENGİNSU Sevilay,KANSU BAYRAM Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni 57, no.3 (2017): 357 - 372.
MLA turgay emine burcu,BÜYÜK orhan,Tunali Berna,KURT SENER,AKÇALI Efkan,Baran Behzat,HELVACIOĞLU Özge,ENGİNSU Sevilay,KANSU BAYRAM Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni, vol.57, no.3, 2017, ss.357 - 372.
AMA turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni. 2017; 57(3): 357 - 372.
Vancouver turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni. 2017; 57(3): 357 - 372.
IEEE turgay e,BÜYÜK o,Tunali B,KURT S,AKÇALI E,Baran B,HELVACIOĞLU Ö,ENGİNSU S,KANSU B "Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı." Bitki Koruma Bülteni, 57, ss.357 - 372, 2017.
ISNAD turgay, emine burcu vd. "Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı". Bitki Koruma Bülteni 57/3 (2017), 357-372.