Yıl: 2003 Cilt: 2 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 33 - 39 Metin Dili: Türkçe

Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik

Öz:
Bu çalışına normal çocuklarla çalışan kadın anaokulu öğretmenlerinin tükcnnıİşlikleriyle ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma için Türkiye'nin farklı illerindeki özel ya da devlete bağlı kurumlarda çalışan 216 kadın öğretmene, tükenmişliği üç boyutta (duygusal tükenmişlik, kişisel başarı, duyarsızlaşma) incelemeye olanak sağlayan Maslach Tükenmişlik Envanteri uygulanmıştır. Analizler, araştırmada tükenmişlikle iüşkisi incelenen değişkenlerin duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt ölçekleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: okul öncesi çocuklar tükenmişlik okul öncesi eğitim okul öncesi öğretmenleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bulan, F. H., Erickson, R. J. and Warthon, A. S. (1997). Doing for Others on the Job: The Affective Requrements of Service Work, Gender and Emotional Well-Being. Social Problems, 44 (2), 235-256.
 • Cordes, C. L., Dougherty, T. W. and Bulum, M. (1997). Pattern of Burnout AmongManagers and Professionals: A Comparasion of Models. Journal of Organizational Behavior, 18 (6) 685-701.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uygulanması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 143-154.
 • Gold, Y., Robert, A. R. and Wright, C. R. (1991). The Releationship of Scores on the Educational Survey: a Modified Version of the Maslach Burnout Inventory, the Three Teaching Related Variables for a Sample of 132 Beginnig Teachers. Educational and Psychological Measurement, 51, 429-438.
 • Golembiewski, R. T., Boudreau, R. A., Sun, B. and Lou, H. (1998). Estimates of Burnout in Public Agencies: Worlwide, How Many Employees Have Which Degrees of Burnout and With What Consequences? Public Administration! Review, 58, 59-65.
 • Guglielmi, R. and Tatrow, K. (1998). Occupational Stress, Burnout and Health in Teacher: a Methodological and Therogical Analysis. Review of Educational Research, 68, 1, 61-99.
 • Kyriacou, C. (1987). Teacher Stress and Burnout: an International Review. Educational Research, 29, 2, 46-152.
 • Kriacou C. and Sutcliffe J. (1979). Theacher Stres and Satifiction. Educational Research, 29, 2, 89-96.
 • Levinson, H. (1996). Burnout. Harvard Business Review. July-August. 153-161.
 • Maslach, C. and Jackson S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior. 2, 99-113.
 • Sucuoğlu B. and Kuloğlu N. (1996). Özürlü Çocuklarda Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (36), 44-60.
 • Verbeke, H. (1996). Individual Differences in Emotional Contagion of Salespersons: Its Effecy on Performance and Burnout Psyhology and Marketing, 14, 6, 617-636.
 • Westman, M. and Eden, D. (1997). Effects of a Respite from Work on Burnout: Vacation Relief and Fade-Out. Journal of Applied Psychology, 82 (4), 516-527.
 • Wright, T. A. and Bonett, R. (1997). The Contribution of Burnout to Work Performance. Journal of Organizational Behavior, 18 (5), 491-499.
APA TUĞRUL B, ÇELİK E (2003). Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. , 33 - 39.
Chicago TUĞRUL Belma,ÇELİK Eylem Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. (2003): 33 - 39.
MLA TUĞRUL Belma,ÇELİK Eylem Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. , 2003, ss.33 - 39.
AMA TUĞRUL B,ÇELİK E Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. . 2003; 33 - 39.
Vancouver TUĞRUL B,ÇELİK E Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. . 2003; 33 - 39.
IEEE TUĞRUL B,ÇELİK E "Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik." , ss.33 - 39, 2003.
ISNAD TUĞRUL, Belma - ÇELİK, Eylem. "Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik". (2003), 33-39.
APA TUĞRUL B, ÇELİK E (2003). Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 33 - 39.
Chicago TUĞRUL Belma,ÇELİK Eylem Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no.25 (2003): 33 - 39.
MLA TUĞRUL Belma,ÇELİK Eylem Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.25, 2003, ss.33 - 39.
AMA TUĞRUL B,ÇELİK E Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2(25): 33 - 39.
Vancouver TUĞRUL B,ÇELİK E Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2(25): 33 - 39.
IEEE TUĞRUL B,ÇELİK E "Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.33 - 39, 2003.
ISNAD TUĞRUL, Belma - ÇELİK, Eylem. "Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/25 (2003), 33-39.