Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 52 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme

Öz:
Elipsoit yüzeyinde eğriliklerin değişken olması nedeniyle temel ödev problemlerinin düzlem ve kürede olduğu gibi her koşulda sonuç veren basit bağıntıları yoktur. Jeodezinin tarihsel gelişiminde problem, uygulamada yeterli olduğundan uzaklıkların 100km den küçük olduğu nokta konumlarına yönelik ele alınmış ve çeşitli çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu uzak noktalar arasında da geçerli çözümler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kaynaklarda yer alan çok sayıda yöntemden yaygın kullanımı olan üç yöntem ele alınmış birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar her tür uzunlukta büyük uzunluklar için geliştirilmiş Vincenty yöntemin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi

A Review on Fundamental Calculation Solutions on the Ellipsoid Surface

Öz:
Because the curvatures of the ellipsoid surface are variable, there is no simple relation that yields results under all conditions, such as the fact that the Fundamental calculation problems are plane and spherical. In the historical development of geodesy, the problem has been dealt with in terms of locations where the distances are 100 km small, and various solution methods have been developed. Valid solutions have also emerged among the far-reaching points of scientific and technological development. In this study, three methods which are widely used in many of the sources in the sources have been discussed and compared with each other. The results show that the Vincenty method developed for large lengths of any length should be preferred
Anahtar Kelime:

Konular: Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Demirel, H. ve Üstün, A. (2013) Matematiksel Jeodezi, Yayınlanmamış Ders Notu, http://atlas.selcuk.edu.tr/1205429/dokuman lar/jeodezi2013.pdf
  • Grossman, W. (1976). Geodatische Rechnungen and Abbildungen in der Landesvermessungen, 3. Auflage. Konrad Wittwer, Stuttgart, (s 14), 63.
  • Vincenty, T. (1975). Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations. Survey review, 23(176), 88-93.
  • Richardus, P., ve Adler, R. K. (1972). Map projections for geodesists, cartographers and geographers, New Holland, Amsterdam.
APA BİLDİRİCİ İ (2017). Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. , 52 - 57.
Chicago BİLDİRİCİ İbrahim Öztuğ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. (2017): 52 - 57.
MLA BİLDİRİCİ İbrahim Öztuğ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. , 2017, ss.52 - 57.
AMA BİLDİRİCİ İ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. . 2017; 52 - 57.
Vancouver BİLDİRİCİ İ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. . 2017; 52 - 57.
IEEE BİLDİRİCİ İ "Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme." , ss.52 - 57, 2017.
ISNAD BİLDİRİCİ, İbrahim Öztuğ. "Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme". (2017), 52-57.
APA BİLDİRİCİ İ (2017). Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. Geomatik, 2(1), 52 - 57.
Chicago BİLDİRİCİ İbrahim Öztuğ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. Geomatik 2, no.1 (2017): 52 - 57.
MLA BİLDİRİCİ İbrahim Öztuğ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. Geomatik, vol.2, no.1, 2017, ss.52 - 57.
AMA BİLDİRİCİ İ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. Geomatik. 2017; 2(1): 52 - 57.
Vancouver BİLDİRİCİ İ Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme. Geomatik. 2017; 2(1): 52 - 57.
IEEE BİLDİRİCİ İ "Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme." Geomatik, 2, ss.52 - 57, 2017.
ISNAD BİLDİRİCİ, İbrahim Öztuğ. "Elipsoit Yüzeyinde Temel Ödev Çözümleri Üzerine Bir İnceleme". Geomatik 2/1 (2017), 52-57.