Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1058 - 1078 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330242 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları

Öz:
Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik ve örgütsel özdeşleşme algıları örgütler için önemli araştırma konuları olmuştur. Araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının öz-yeterlik algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek ve bunlar arasındaki ilişki düzeyini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, ilişkisel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Genel Öz Yeterlik Ölçeği", "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya, İzmir ilinde çalışan 348 (235'i kadın ve 113'ü erkek) okul psikolojik danışmanı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul psikolojik danışmanlarının genel öz- yeterlik inançları ortanın üzerinde ve örgütsel özdeşleşme algıları ise orta düzeyde bulunmuştur. Araştırmada ayrıca genel öz-yeterlik inançları ile örgütsel özdeşleşme algıları arasında anlamlı ilişki görülmüştür. Genel öz- yeterlik inançlarının sürdürme boyutu, örgütsel özdeşleşme algılarının yordanmasına anlamlı katkı yapmıştır. Bu bulgular, literatürdeki önceki araştırma bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmış ve araştırma bulgularına göre birtakım öneriler öne sürülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri

School Counsellors' General Self-Efficacy Beliefs and The Perceptions of Organizational Identification

Öz:
The perceptions of self-efficacy and organizational identification of the teachers who work in educational organizations have been important research subjects for the organizations. The aim of the study is to determine the school psychological counsellors' perception of self-efficacy and their level of organizational identification and to examine the level of relationship between them. Correlative and comparative investigation model is used in this study. In this study, "The General Self-Efficacy Scale" "The Organizational Identification Scale" and personal information forms were used as data acquisition tools. 348 (235 female and 151 male) school psychological counsellors, who were worked in İzmir, voluntarily participated to the study. Convenience sampling method was used in this study. As a result of the study, it was concluded that the school psychological counsellors' general self-efficacy beliefs are seen to be above the average, and their sense of organizational identification is on average. In this study, there was found also a positive and significant relationship between general self-efficacy beliefs and organizational identification perceptions. “Perseverance -insistence” which is the sub-dimension of general self-efficacy beliefs has a significant predictive effect on organizational identification perceptions of the school psychological counsellors. These findings were discussed in comparison with the findings of previous research in the literature and according to the research results some suggestions were asserted
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZGÖZGÜ S, Bektaş M, ARIKAN F, ŞİMŞEK H (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. , 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
Chicago ÖZGÖZGÜ Serdal,Bektaş Mahmut,ARIKAN Faruk,ŞİMŞEK Hamdi Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. (2017): 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
MLA ÖZGÖZGÜ Serdal,Bektaş Mahmut,ARIKAN Faruk,ŞİMŞEK Hamdi Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. , 2017, ss.1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
AMA ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. . 2017; 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
Vancouver ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. . 2017; 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
IEEE ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H "Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları." , ss.1058 - 1078, 2017. 10.17051/ilkonline.2017.330242
ISNAD ÖZGÖZGÜ, Serdal vd. "Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları". (2017), 1058-1078. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330242
APA ÖZGÖZGÜ S, Bektaş M, ARIKAN F, ŞİMŞEK H (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. İlköğretim Online (elektronik), 16(3), 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
Chicago ÖZGÖZGÜ Serdal,Bektaş Mahmut,ARIKAN Faruk,ŞİMŞEK Hamdi Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.3 (2017): 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
MLA ÖZGÖZGÜ Serdal,Bektaş Mahmut,ARIKAN Faruk,ŞİMŞEK Hamdi Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.3, 2017, ss.1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
AMA ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(3): 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
Vancouver ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(3): 1058 - 1078. 10.17051/ilkonline.2017.330242
IEEE ÖZGÖZGÜ S,Bektaş M,ARIKAN F,ŞİMŞEK H "Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.1058 - 1078, 2017. 10.17051/ilkonline.2017.330242
ISNAD ÖZGÖZGÜ, Serdal vd. "Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları". İlköğretim Online (elektronik) 16/3 (2017), 1058-1078. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330242