Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 552 - 560 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Kız üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul il sınırlarında yaşayan, üniversite öğrencisidir. Araştırmaya ait örneklem ise, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile gönüllülük temeline göre seçilen, Fatih (4), Şişli (5) ve Üsküdar (4) ilçelerinde yer alan toplam 13 üniversitede kayıtlı bulunan 294 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler Premenstrual Değerlendirme Formu (PDF), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formudur. Bulgular: Çalışmaya katılanların %5.1'i (s=15) 17-19 yaş aralığında, %83,7'si (s=246) 20-23 yaş aralığında, %5.1'i (s=15) 24-26 yaş aralığında, %6.1'i (s=18) ise 27-28 yaş aralığı grubundadır. PDF'nin alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş değişkeniyle, depresif duygulanım, depresif düşünceler ve DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. PDF'in alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile belirtilen kişilik yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre PMS'deki hormonal değişikliklerle manik/hipomanik belirtiler arasında ilişki saptanmıştır. Premenstrual belirtilerle belirtilen kişilik yapısı arasında ilişki saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Investigation of the relationship between premenstrual syndrome symptoms and life long mania/hypomania symptoms and declared personality structure

Öz:
Objective: The aim of the study is to examine the life-long relationship between premenstrual syndrome (PMS) symptoms and mania/hypomania symptoms and declared personality structure among girls who are university students. Methods: A total of 294 volunteers selected by random sampling method from 13 universities located in Fatih (4), Sisli (5) and Uskudar (4) districts of Istanbul were included in the study. The inventories used in data collection phase of the study are Premenstrual Assessment Form (PAF), the Mood Disorder Questionnaire (MDQ) and a Sociodemographic Form developed by the research group. Results: %5.1 of the participants (n=15) are between 17-19 years of age, 83.7% (n=246) are between 20-23 years of age, 5.1% (n=15) are 24-26 years of age and 6.1% (n=18) are 27-28 years of age. There is a significant correlation between depressive affect, anxiety, fatigue, irritability, depressive thoughts, pain, appetite changes and sleep thoughts which are the dimensions of PAF and MDQ scores. There is a significant relationship between the age variable and depressive affect, depressive thoughts and MDQ scores. There is a significant relationship between depressive affect, anxiety, fatigue, irritability, depressive thoughts, pain, appetite changes and sleep thoughts which are the dimensions of Premenstrual Assessment Form and declared personality structure. Conclusion: According to the findings of our study, there is a statistically significant relationship between hormonal changes in PMS and mania/hypomania symptoms. Additionally, there is a statistically significant relationship between PMS and declared personality structure.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Wu M, Liang Y, Wang, Q, Zhao Y, Zhou R. Emotion dysregulation of women with premenstrual syndrome. Scientific Reports 2016; 6:38501.
 • 2. Tiemstra JD, Patel K. Hormonal therapy in the management of premenstrual syndrome. J Am Board Fam Pract 1998; 11:378-381.
 • 3. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Regulation of the menstrual cycle. J Clin Gyn End Infertility 1999; 8:199-242.
 • 4. Newhouse PA, Dumas J, Hancur-Bucci C, Naylor M, Sites CK, Benkelfat C, et al. Estrogen administration negatively alters mood following monoaminergic depletion and psychosocial stress in post-menopausal women. Neuropsychopharmacology 2008; 33:1514-1527.
 • 5. Kendell SF, Krystal JH, Sanacora G. GABA and glutamate systems as therapeutic targets in depression and mood disorders. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2005; 9:153-168. 6. Shivakumar G, Bernstein IH, Suppes T. Are bipolar mood symptoms affected by the phase of the menstrual cycle? Res J Womens Health 2008; 17:473-478.
 • 7. Rasgon N, Bauer M, Glenn T, Elman S, Whybrow PC. Menstrual cycle related mood changes in women with bipolar disorder. Bipolar Disord 2003; 5:48-52.
 • 8. Endo M, Daiguji M, Asano Y, Yamashita I, Takahashi S. Periodic psychosis recurring in association with menstrual cycle. J Clin Psychiatry 1978; 39(5):456-466.
 • 9. Luggin R, Bernsted L, Petersson B, Jacobsen A. Acute psychiatric admission related to the menstrual cycle. Acta Psychiatr Scand 1984; 69:461- 465.
 • 10. Wehr TA, Sack DA, Rosenthal NE, Cowdry RW. Rapid cycling affective disorder: contributing factors and treatment responses in 51 patients. Am J Psychiatr 1988; 145:179.
 • 11. Leibenluft E, Ashman SB, Feldman-Naim S, Yonkers KA. Lack of relationship between menstrual cycle phase and mood in a sample of women with rapid cycling bipolar disorder. Biol Psychiatry 1999; 46:577-580.
 • 12. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, et al. Lifetime and 12- month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:8-19.
 • 13. Teatero ML, Mazmanian D, Sharma V. Effects of the menstrual cycle on bipolar disorder. Bipolar Disord 2013; 16:22-36.
 • 14. Cirillo P. C. Cirillo PC1, Passos RB, Bevilaqua MC, López JR, Nardi AE. Bipolar disorder and premenstrual syndrome or premenstrual dysphoric disorder comorbidity: A systematic review. Revista Brasileira de Psiquiatria 2012 34:467-479.
 • 15. Ducasse D, Jaussent I, Olié E, Guillaume S, Lopez-Castroman J, Courtet P. Personality traits of suicidality are associated with premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a suicidal women sample. PLoS One 2016; 11(2).
 • 16. Halbreich U, Endicott J, Schacht S, Nee J. The diversity of premenstrual changes as reflected in the Premenstrual Assessment Form. Acta Psychiatr Scand 1982; 65:46-65.
 • 17. Dereboy Ç, Dereboy İF, Yiğitol F, Coşkun A. Premenstrüel Değerlendirme Formunun psikometrik verileri: Küme analitik bir çalışma. Türk Psikiyatri Derg 1994; 5:83-90.
 • 18. Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, Calabrese JR, Flynn L, Keck Jr PE, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry 2000; 157:1873-1875.
 • 19. Konuk N, Kiran S, Tamam L, Karaahmet E, Aydin H, Atik L. Duygudurum Bozuklukları Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının bipolar bozukluk taramasında geçerliği. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18:147- 154.
 • 20. Yonkers KA. Anxiety symptoms and anxiety disorders: how are they related to premenstrual disorders? J Clin Psychiatry 1996; 58:62-67; discussion: 8-9.
 • 21. Freeman EW, DeRubeis RJ, Rickels K. Reliability and validity of a daily diary for premenstrual syndrome. J Psychiatr Res 1996; 65:97-106.
 • 22. Kelsoe J, Sadock B, Sadock V. Mood disorders: Epidemiology. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 2000, p.1298-1307.
 • 23. Erbil N, Karaca A, Kırış T. Investigation of premenstrual syndrome and contributing factors among university students. Turk J Med Sci 2010; 40:565-573.
 • 24. Targum SD, Caputo KP, Ball SK. Menstrual cycle phase and psychiatric admissions. J Affect Disord 1991; 22:49-53.
 • 25. Abramowitz ES, Baker AH, Fleischer SF. Onset of depressive psychiatric crises and the menstrual cycle. Am J Psychiatry 1982; 139:475-478.
 • 26. Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A. Prevelance of Premenstrual Syndrome in university students. Nurs Health Sci 2010; 13.
 • 27. Taşci KD. Hemşirelik öğrencilerinin premenstural semptomlarinin değerlendirilmesi. Taf Prev Med Bull 2006; 5.
 • 28. Yavuzer H, Köknel Ö, Kulaksızoğlu A, Ayhan H, Dodurgalı A, Ekşi H. Çocuk ve Ergen Eğitiminde: Anne Baba Tutumları. İstanbul: Timaş, 2010.
 • 29. Urhan B, Etiler N. Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum 2011; 2:191-215.
 • 30. Sharma P, Malhotra C, Taneja DK, Shah A. Problem related to menstruation among adolescent girls. Indian J Pediatrics 2008; 75:125-129.
 • 31. Gürsu O. Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi. Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • 32. Strine TW, Chapman DP, Ahluwalia IB. Menstrual-related problems and psychological distress among women in the United States. Res J Womens Health 2005; 14:316-323.
 • 33. Colombo C, Benedetti F, Barbini B, Campori E, Smeraldi E. Rate of switch from depression into mania after therapeutic sleep deprivation in bipolar depression. Psychiatry Res 1999; 86:267-270.
 • 34. Hoerster KD, Chrisler JC, Rose JG. Attitudes toward and experience with menstruation in the US and India. Women & Health 2003; 38:77-95.
 • 35. Gölünük S, Taşmektepligil MY, İmamoğlu O. Fiziksel ve ruhsal baskının menstruasyon düzenine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2010; 12:1-4.
 • 36. Jahanfar S, Lye M-S, Krishnarajah IS. The heritability of premenstrual syndrome. Twin Res Hum Genet 2011; 14:433-436.
 • 37. Özerdem A, Tunca Z, Kaya N. The relatively good prognosis of bipolar disorders in a Turkish bipolar clinic. J Affect Disord 2001; 64:27-34.
 • 38. Aras Ş, Ünlü G, Taş FV. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirtiler, tanılar ve tanıya yönelik incelemeler. Klinik Psikiyatri Dergisi 2007; 10:28-37.
 • 39. Sassoon SA, Colrain IM, Baker FC. Personality disorders in women with severe premenstrual syndrome. Arch Womens Ment Health 2011; 14(3):257-264.
 • 40. Williams WR, Richards JP, Ameen JR, Davies J. Recurrent brief depression and personality traits in allergy, anxiety and premenstrual syndrome patients: a general practice survey. Med Sci Monit 2007; 13(3):CR118-124.
APA DOYUM A, GÜVENDEĞER DOKSAT N, onal sonmez a (2017). Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 552 - 560.
Chicago DOYUM Aysegül,GÜVENDEĞER DOKSAT NESLİM,onal sonmez arzu Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (2017): 552 - 560.
MLA DOYUM Aysegül,GÜVENDEĞER DOKSAT NESLİM,onal sonmez arzu Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 2017, ss.552 - 560.
AMA DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2017; 552 - 560.
Vancouver DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2017; 552 - 560.
IEEE DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a "Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi." , ss.552 - 560, 2017.
ISNAD DOYUM, Aysegül vd. "Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi". (2017), 552-560.
APA DOYUM A, GÜVENDEĞER DOKSAT N, onal sonmez a (2017). Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6), 552 - 560.
Chicago DOYUM Aysegül,GÜVENDEĞER DOKSAT NESLİM,onal sonmez arzu Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 18, no.6 (2017): 552 - 560.
MLA DOYUM Aysegül,GÜVENDEĞER DOKSAT NESLİM,onal sonmez arzu Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.18, no.6, 2017, ss.552 - 560.
AMA DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017; 18(6): 552 - 560.
Vancouver DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017; 18(6): 552 - 560.
IEEE DOYUM A,GÜVENDEĞER DOKSAT N,onal sonmez a "Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, ss.552 - 560, 2017.
ISNAD DOYUM, Aysegül vd. "Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi". Anadolu Psikiyatri Dergisi 18/6 (2017), 552-560.