Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 34 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ

Öz:
Çalışmamızın amacı Trabzon ilinde yaşayan insanlara yönelik araç kullanan rastgele seçilmiş 250 kişiye uygulanan anket aracılığıyla kişilik yapıları ile sürücü davranışları arasındaki ilişkiyi tespit etmek, hangi tür kişilik yapılarının kurallara uymadığı, hangilerinin kurallara riayet ettiğini yapılan beş faktör kişilik analizi ile ölçmek ve trafik unsuruna dikkat çekmektir
Anahtar Kelime:

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DRIVING BEHAVIOR AND DRIVER PERSONALITY

Öz:
The aim of our study is to identify people's personalities and their compatibility to traffic rules,by randomly selecting 250 people who live in Trabzon and point out what kind of people follow the rules and what kind of people don’t,and also to find out that using the five factor analysis,which of them obey the rules
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKBAŞ, Barış (2011), “Okul Servis Sürücülerinin Stres Durumları ile Trafikteki Öfke ve Saldırganlık Seviyelerinin Trafik Cezası Almalarıyla İlişkisi: Ankara İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • AKTO, Akif (2005), “Kişilik Oluşumunda Dinin Rolü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BASIM, H. Nejat, ÇETİN, Fatih ve TABAK, Akif (2009) “Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi”, Türk Psikoloji Dergisi, (10) 2.
 • CAN, Yeliz (2007), “A Tipi ve B Tipi Kişilikler Bakımından Mobbing Kişilik İlişkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, Adem (2004), “Dini Değerler Bağlamında Kişilik Gelişimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GOLDBERG, L.R. (1993), “The structure of phenotypic personality traits”, American Psychologist, Vol. 48, pp. 26-34 ve Bahar TOMRUKÇU (2008), ‘Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İş Değerleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı yüksek lisans tezi, Eskişehir.
 • GÖKSU, Turgut (2011), Sosyal Psikolojiye Giriş, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • HASANHANOĞLU, Cihandar (2008), “Trafikte Sürücü Kişilik Yapısının Kaza Yapma Olasılığı Üzerine Etkisinin İstatistiksel İncelenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • ISIR, Tamer (2006), “Örgütlerde Personel Seçim Süreci: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Kişilik Özelliklerinin Tespit Edilerek Personel Seçim Sürecinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İNANÇ Banu Yazgan ve YERLİKAYA Esef Ercüment (2011), Kişilik Kuramları, 5. Baskı, Ankara: Pegem Yayınevi. Karayolları Trafik Kanunu (1983), Cilt:2, s.6048.
 • KÖKNEL, Özcan (1982), Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan (2009), “Ergenlik Psikolojisi”, İstanbul: Remzi Kitabevi, Basım: 11.
 • MERDAN, Ethem (2013), “Beş Faktör Kişilik Kuramı İle İş Değerleri İlişkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı: 7.
 • MURAT, Bedrettin, ALTINBAŞ, Hamza ve DURNA, Tuncay (2012), Bedrettin Murat (Editör), Mesleki Trafik Bilgisi, Polis Akademisi Yayınları, Basım Yeri: Ankara
 • ÖZTÜRK, Oktay Hasan ve EKEN, Cenker (2006), “Motorlu Taşıt Satışlarının Trafik Kazaları Üzerine Olan Etkileri”, S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 13(4), ss.12-15.
 • SEVİ, Emine Sevinç (2009), “Psikobiyolojik Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Kuramı: Mizaç ve Karakter Envanteri (TCI) İle Beş Faktör Kişilik Envanterinin (5FKE) Karşılaştırılması”, Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TABAK, Akif, BASIM, H. Nejat, TATAR, İlker ve ÇETİN, Fatih (2010), “İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 10(2), ss.539-557.
 • TUİK 21 Mayıs 2014, saat: 10:00, sayı:15897.
 • ÜNAL, Nuray (2011), “Toplumda Bazı Sürücülerde Trafik Kültürü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • YANBASTI, Gülgün (1990), Kişilik Kuramları, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 53.
 • YELBOĞA, Atilla (2006), “Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2).
APA ÇELİK İ, CENGİZ E (2014). SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. , 34 - 68.
Chicago ÇELİK İBRAHİM HALİL,CENGİZ Ekrem SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. (2014): 34 - 68.
MLA ÇELİK İBRAHİM HALİL,CENGİZ Ekrem SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. , 2014, ss.34 - 68.
AMA ÇELİK İ,CENGİZ E SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. . 2014; 34 - 68.
Vancouver ÇELİK İ,CENGİZ E SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. . 2014; 34 - 68.
IEEE ÇELİK İ,CENGİZ E "SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ." , ss.34 - 68, 2014.
ISNAD ÇELİK, İBRAHİM HALİL - CENGİZ, Ekrem. "SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ". (2014), 34-68.
APA ÇELİK İ, CENGİZ E (2014). SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(11), 34 - 68.
Chicago ÇELİK İBRAHİM HALİL,CENGİZ Ekrem SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no.11 (2014): 34 - 68.
MLA ÇELİK İBRAHİM HALİL,CENGİZ Ekrem SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.11, 2014, ss.34 - 68.
AMA ÇELİK İ,CENGİZ E SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 5(11): 34 - 68.
Vancouver ÇELİK İ,CENGİZ E SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 5(11): 34 - 68.
IEEE ÇELİK İ,CENGİZ E "SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss.34 - 68, 2014.
ISNAD ÇELİK, İBRAHİM HALİL - CENGİZ, Ekrem. "SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE SÜRÜCÜ KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/11 (2014), 34-68.