Yıl: 2014 Cilt: 12 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 8 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Protest Art As An Alternative Public Area Act

Öz:
Günümüzde sanat, sosyal bilimlerin, ekonominin, siyasetin, içinde yer alan buhranlardan kendini soyutlayamayacak kadar onlarla iç içedir. Bu buhranlardan biri olan sanatın sermaye ile ilişkisi ve kamusallığı meselesi paradoksal bir varoluş olarak önemini korumaktadır. Dadaizm ile başlayan ve özellikle 1960'lardan itibaren sanatın politikayla ilişkisi, kamusal alanda yapılan sanat pratikleri yoluyla, "sanat" ve "gündelik hayat"ı yan yana getiren muhalif sanat hareketleri olarak, eleştirel bir dil oluşturmada önem kazanmıştır. Günümüzde sanatçılar, müze ve galeri gibi alışılmış sanat kurumlarının dışına çıkarak, beyaz küpü reddederek sokağı ve açık kamusal alanları çağdaş sanatın sunulduğu ve paylaşıldığı mekânlar olarak kullanmaktadırlar. Bu makalenin amacı; kamusal alanda gerçekleştirilen protest sanat eylemlerini ve karşılaşılan problemleri sorgulamaktır. Makalenin kavram haritası şu şekilde belirlenmiştir. Birinci bölümde birkaç sosyal bilimciden yola çıkılarak kamusal alan tanımlamalarına yer verilmiştir. Devamında ise alternatif kamusal alan eylemi nedir? Bu eylemlerin gerekçeleri nedir ve sanat ile ilişkisi nedir sorularına cevap aranarak birinci bölüm tamamlanmıştır. İkinci bölümde ise; Sanatta protest eylem nedir? Protest olmanın tarihsel dayanakları ve eleştiri ile ilişkisi konusuna yer verilmiştir. Devamında kamusal alanda alternatif eylem olarak protest sanat eyleminin kamusallığı ve sanat ile ilişkisi sorgulanarak protest eylemi yapan aktivistler üzerinden protest sanat eylemi yapma gerekçeleri irdelenerek protest sanat örneklerine yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise protest sanat için kamusal alanın alternatif oluşturmasında ortaya çıkan problemler ve "protest sanat"--"kamusal alan" ilişkisine yönelik değerlendirmeler ortaya konularak, tartışma ortamı yaratmaya yönelik sorular sorulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji

ALTERNATİF BİR KAMUSAL ALAN EYLEMİ OLARAK PROTEST SANAT

Öz:
In the today’s art instead of the usual art institutes like museums and art galleries artists go outside and use the streets and open public areas as the places where contemporary art exhibited and shared. In particular, since 1960’s the relation of art with politics and through the art practices performed in public area the opposing art movements gathering “art” and “everyday life” side by side gained importance as criticizing language. The object of this article; is to examine the criticism embraced by the opposing art practices performed in the public area. The layout of the article was determined as followings. In the first part; through some social scientists” the definitions of the public area take place. Afterwards first part is completed with the arguments answering the questions; What is the alternative public art? Which rationales lie behind these acts and what is the relation with the art? In the second part; what is the protest act in art? And its historical grounds and the relations with criticism will be evaluated. While proceeding with the evolution to find answers to questions; who are the activists performing protest art? Where they begin and what are the factors determining the activities to perform protest art? And examples of protest art take place in this part. In the third and final part, criticisms to the protest art as an alternative public area act will be evaluated for politics, art and philosophy point of views.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bora, A.(2010) Kamusal Alan Sahiden Kamusal mı?, Kamusal Alan; Özbek M. (Ed.), Hil Yayınları, Adıyaman
 • Bozdağ, L., 2013, Siyasi Bir Söylem Olarak Kamusal Alanda Güncel Sanat Pratiklerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu— II, Üretim/Bilgi/Sanat, Sunulan Bildiri 28—29 Mart 2013, Ankara/ODTU KKM Salonu
 • Bozdağ L. Erişim Tarihi: 02.11.2013, http://muhalefet.orğ/haber— diyarbakir—hapishanesi—ne—yana—duser—sergisi—neden—cok—onemli—lutfıye— bozdağ—19—365.aspx, Yayınlanma tarihi: 10.11.2011, 15:11:40
 • E-skop, (2013), Brian Holmes, B. (Çev. Gen E.) Yalancının Pokeri: Çağdaş Sanatta Politikanın İmgesi ve Gerçekliği, Erişim Tarihi: 02.03.2013, http://WWW.e—skop.com/skopbulten/yalancinin—pokeri—cagdas—sanatta— politikanin—imğesi—ve—gercekligi/ 1086, Yayınlanma Tarihi: 14.01.2013
 • E—skop, Erişim Tarihi: 01.10.2013, http://WWW.e—skop.c0m/sk0pbulten/ kamusal—direnis—platf0rmunun—basin-bi1dirisi/ 1283 Yayınlanma Tarihi: 17/05/2013
 • Habermas, J. (2005), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çev. Bora— Sancar), İletişim Yayınları, İstanbul
 • Kressel, S. (1998), New Democracy Newsletter, (Çev. Kırmızı M.), Erişim Tarihi: 07.08.2013, http:/lwww.sendika.0rg/2009/02/kamusal—alani— ozellestirmek—shirley—kressel, Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2009
 • Mimesis Dergi: Erişim Tarihi, 08.10.2013, http://mimesis—dergi.org/2010/09/ kutsanmasi—gereken—sanat—mi—hayat—mi/, Yayınlanma Tarihi: 25/09/2010
 • Özbek, M.(Ed.), (2004), Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık, Hil Yayınları, Adıyaman
 • Radikal Gazetesi, Erişim Tarihi: 05.09.2013, http://www.radikal.com.tr/hayat/ artik_biena1e_gerek_yok—1136916, Yayınlanma Tarihi: 10/06/2013 02:00
 • Sennett R. (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, (Çev. S. Durak, A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Simmel, G. (2011), Modern Kültürde Çatışma, (Çev. T. Bora, N. Kalaycı, E. Gen.), İletişim Yayınları, İstanbul
 • Wikipedia, Erişim Tarihi: 02. .2013, http://tr.wikipedia.org/Wiki/Hippi
 • Wikipedia, Erişim Tarihi: 02. .2013, http://tr.wikipedia.org/Wiki/Hip_h0p
 • Zeytinoğlu E. (2009), Sümerbank, Erişim Tarihi: 10.11.2013, 15.21, http:// www.karsi.com/sergi_detay.php?id=152
APA BOZDAĞ L (2014). Protest Art As An Alternative Public Area Act. , 8 - 35.
Chicago BOZDAĞ Lütfiye Protest Art As An Alternative Public Area Act. (2014): 8 - 35.
MLA BOZDAĞ Lütfiye Protest Art As An Alternative Public Area Act. , 2014, ss.8 - 35.
AMA BOZDAĞ L Protest Art As An Alternative Public Area Act. . 2014; 8 - 35.
Vancouver BOZDAĞ L Protest Art As An Alternative Public Area Act. . 2014; 8 - 35.
IEEE BOZDAĞ L "Protest Art As An Alternative Public Area Act." , ss.8 - 35, 2014.
ISNAD BOZDAĞ, Lütfiye. "Protest Art As An Alternative Public Area Act". (2014), 8-35.
APA BOZDAĞ L (2014). Protest Art As An Alternative Public Area Act. Eğitim Bilim Toplum, 12(45), 8 - 35.
Chicago BOZDAĞ Lütfiye Protest Art As An Alternative Public Area Act. Eğitim Bilim Toplum 12, no.45 (2014): 8 - 35.
MLA BOZDAĞ Lütfiye Protest Art As An Alternative Public Area Act. Eğitim Bilim Toplum, vol.12, no.45, 2014, ss.8 - 35.
AMA BOZDAĞ L Protest Art As An Alternative Public Area Act. Eğitim Bilim Toplum. 2014; 12(45): 8 - 35.
Vancouver BOZDAĞ L Protest Art As An Alternative Public Area Act. Eğitim Bilim Toplum. 2014; 12(45): 8 - 35.
IEEE BOZDAĞ L "Protest Art As An Alternative Public Area Act." Eğitim Bilim Toplum, 12, ss.8 - 35, 2014.
ISNAD BOZDAĞ, Lütfiye. "Protest Art As An Alternative Public Area Act". Eğitim Bilim Toplum 12/45 (2014), 8-35.