Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 305 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ

Öz:
Bu çalışmada Antoine de Saint Exupery'nin 1943'te yayımlanan son yapıtı Küçük Prens isimli kitap yorumbilimsel bakış açısıyla incelenmiştir. Metnin doğrultusunda kendi içinde yarattığı koşullara eleştirel bir gözle bakılmıştır. Kitabın yüzeysel yapıdaki anlamı ile sınırlı kalmayıp eleştirel bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin özgür iradelerinin ve algılama güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve çok yönlü düşünmelerini sağlayan etkinlik önerileri sunulmuştur. Küçük Prens kitabındaki eğitsel göstergelerin yoğunluğu nedeniyle kitabın dört alt başlık altında incelenmesi gereği hissedilmiştir: Çocuğun dünyası, yetişkinlerin dünyası, faydacılık yaklaşımı, sorumlulukemek ve sevgi üçgeni. Ancak bu çalışmanın çok uzun olması nedeniyle dört başlığa değil, ilk iki başlığa değinilmiştir. Biçimsel yüzeyden başlayan sorgulama derin yapıya kadar devam etmiştir. Eğitimbilimsel açıdan yapılan incelemenin ve sorgulamanın ardından Küçük Prens adlı çocuk kitabına yönelik didaktik etkinlik önerileri çağdaş yaklaşımın ilkeleri ışığında yapılandırılmış ve çalışmamızın son bölümünde sunulmuştur. Çocuğa görelik ilkesinin ön planda olduğu bu süreçte öğrencilerin eleştirel bakış açısıyla biçimsel yapıdan sıyrılıp derin yapıya ulaşabilmesi için etkinlik basamakları oluşturulmuştur. Öğretmenin rehberliğinde bu basamakları bir bir çıkan öğrenci kitapta verilen asıl mesaja ulaşarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra kitap okumanın ne kadar eğlenceli bir faaliyet olduğunun farkına varacaktır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz kitabında düzenlenerek verilmiş Küçük Prens masalının 21. Bölümü yorumbilimsel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Ayrıca çözümleyici ve eleştirel düşünme yöntemiyle incelenen bu metin hakkında yapılacak derin yapı çalışmaları, masalların eğitsel olanakları ve söz konusu metnin öğrenci merkezli yaratıcı etkinliklerle incelenmesi konularına farklı bakış açıları kazandıracaktır. Bu çalışmada metnin doğrultusunda kendi içinde yarattığı koşullara eleştirel bir gözle bakmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelime:

HERMENEUTICAL AND SOCIOLOGY OF EDUCATION ANALYSIS OF THE BOOK THE LITTLE PRINCE (LE PETIT PRINCE)

Öz:
This study has analyzed Antoine de Saint Exupery’s final book Little Prince published in 1943 from Hermeneutical perspective. The circumstances created within itself throughout the text have been scrutinized in critical perspective. The study does not limit itself with the surface meaning of the book and studies it in a critical way. Hence, recommendations of activities that paves the way students to unfold their free wills and potential strengths and think in a versatile dimension. Due to intense instructive indications in Little Prince, the book has been studied under four sub-headings: The world of the child, the world of the grown-ups, utilitarian perspective, triangle of responsibility-effort and love. However, owing to the fact that the study is to large, the first two headings have been dealt with. The questioning that begins from formal superficial continued until the deep structure. A recommendation for didactic activities regarding the child book Little Prince, which follows hermeneutical study and inquiry, were formed within the scope of the contemporary principles and was presented in the final part of the study. In this process, when the relativity of the child is in the foreground, steps of activities were formed for a child to reach deep structure through critical perspective getting rid of the formal structure. The student who climbs these stairs one by one with the guidance of a teacher will access to the aimed message and will improve his skills of critical thinking along with the awareness of how enjoyable is the reading activity. Part 21 of the book Little Prince, which was adapted according to the Teacher Guide for the 5th Grade Turkish Course of the Ministry of Education, will be studied in hermeneutical perspective. Furthermore, deep structure studies to be conducted on this text, which has been studied in analyzing and critical thinking methods will acquire different perspectives to instructive facilities of the tales and analysis of the text in student oriented ways. This study attempted to discuss circumstances created within the text itself critically
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aldı, M. ve diğ.(2009), İlköğretim Türkçe 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Erdem Yayınları, İstanbul.
 • Calp, M.(2007), Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Eğitim Kitabevi, 3. Baskı, Konya.
 • Çebi, A. (2006), Küçük Prens’te Eğitim Bilimsel Göstergeler, Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu II, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. ve diğ. (2009), Türkçe Öğretiminde Amaçlar ve İlkeler( e-Kitap), AÖF, http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/ioltp/2277/unite01.pdf
 • Dilidüzgün, S.(2004), İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Dilidüzgün, S. (2006), Çocuk Edebiyatı Eleştirisinin Temelleri ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Eleştirisi, Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu II, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Dilidüzgün, Selahattin, Türkiye’de Edebiyat Öğretimi ve Edebiyat Öğretiminde Çağdaş Yönelimler, Çağdaş Türk Yazını (Haz.: Zehra İpşiroğlu), 2. Baskı, içinde (231-243). Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2008.
 • Kılıç, A., Seven, S.(2003), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegema Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • Kıroğlu, K.(Haz.)(2008), Yeni İlköğretim Programları(1-5. Sınıflar), Pegema Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
 • Moran, Berna (2003). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Oğuzkan, F.(2006), Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara.
 • Özdemir, E.(2005), Eleştirel Okuma, 6. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Sayın, Şara (1999). “Yazınbilim ve Alımlama Estetiği”, Metinlerle Söyleşi, Multilingual, İstanbul.
 • Sedat, S., Kaya, Z., Aslan, C.(2006), Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • T.C. MEB Tebliğler Dergisi, Sayı Nu:2098, 26.10.1981.
APA Dogan S (2016). KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. , 305 - 324.
Chicago Dogan Suleyman KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. (2016): 305 - 324.
MLA Dogan Suleyman KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. , 2016, ss.305 - 324.
AMA Dogan S KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. . 2016; 305 - 324.
Vancouver Dogan S KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. . 2016; 305 - 324.
IEEE Dogan S "KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ." , ss.305 - 324, 2016.
ISNAD Dogan, Suleyman. "KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ". (2016), 305-324.
APA Dogan S (2016). KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(9), 305 - 324.
Chicago Dogan Suleyman KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.9 (2016): 305 - 324.
MLA Dogan Suleyman KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.9, 2016, ss.305 - 324.
AMA Dogan S KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(9): 305 - 324.
Vancouver Dogan S KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(9): 305 - 324.
IEEE Dogan S "KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.305 - 324, 2016.
ISNAD Dogan, Suleyman. "KÜÇÜK PRENS KİTABININ YORUMBİLİMSEL VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/9 (2016), 305-324.