Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleki haz düzeylerinin açıklanmasında, mesleki benlik saygısı ve rol fazlası davranışların rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri; Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği, Rol Fazlası Davranışlar Ölçeği (Öğretmen Formu) ve Mesleki Haz Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) çerçevesinde modeller oluşturulmuş ve bu modellere ilişkin geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Araştırma; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon il merkezleri ile ilçe ve köylerde yer alan, bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında çalışan 320 okul öncesi öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleki benlik saygılarının ve rol fazlası davranışlarının mesleki haz düzeylerini ve mesleki benlik saygılarının rol fazlası davranışlarını olumlu yönde açıkladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, mesleki haz düzeyi üzerinde mesleki benlik saygısı ve rol fazlası davranışların etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları

Examining the Role of Vocational Self-Esteem and Extra Role Behaviours with Structural Equation Modeling to Explain the Level of Work Satisfaction of the Preschool Teachers

Öz:
In this research, it is aimed to identify the role of vocational self-esteem and extra role behaviours to explain pre-school teachers' level of work satisfaction. The data were gathered through Vocational Self-Esteem Scale, Extra Role Behaviours Scale (Teacher Form) and Work Satisfaction Scale. In parallel with the reserach questions, the models were formed within the scope of structural equation modelling (SEM) and the hypothesis relating to these models were tested. The participants of the research were 320 preschool teachers working in independent pre-schools and pre-schools belonging to a primary school located in Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon city centres, districts and villages. The results indicated that pre-school teacher’s vocational self-esteem and extra role behaviours affect their work satisfaction in positive way, and extra role behaviours affect vocational self-esteem in positive way, too. These results revealed that there is an influence of vocational self-esteem and extra role behaviours on the level of work satisfaction. Based on findings of the research, the suggestions for teachers and researchers were provided
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BOZALİ S, CAMADAN F (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. , 27 - 39.
Chicago BOZALİ Sakine,CAMADAN Fatih Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. (2018): 27 - 39.
MLA BOZALİ Sakine,CAMADAN Fatih Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. , 2018, ss.27 - 39.
AMA BOZALİ S,CAMADAN F Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. . 2018; 27 - 39.
Vancouver BOZALİ S,CAMADAN F Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. . 2018; 27 - 39.
IEEE BOZALİ S,CAMADAN F "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi." , ss.27 - 39, 2018.
ISNAD BOZALİ, Sakine - CAMADAN, Fatih. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi". (2018), 27-39.
APA BOZALİ S, CAMADAN F (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, 5(1), 27 - 39.
Chicago BOZALİ Sakine,CAMADAN Fatih Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Başkent University Journal of Education 5, no.1 (2018): 27 - 39.
MLA BOZALİ Sakine,CAMADAN Fatih Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, vol.5, no.1, 2018, ss.27 - 39.
AMA BOZALİ S,CAMADAN F Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Başkent University Journal of Education. 2018; 5(1): 27 - 39.
Vancouver BOZALİ S,CAMADAN F Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Başkent University Journal of Education. 2018; 5(1): 27 - 39.
IEEE BOZALİ S,CAMADAN F "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi." Başkent University Journal of Education, 5, ss.27 - 39, 2018.
ISNAD BOZALİ, Sakine - CAMADAN, Fatih. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Haz Düzeylerinin Açıklanmasında Mesleki Benlik Saygısı ve Rol Fazlası Davranışların Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi". Başkent University Journal of Education 5/1 (2018), 27-39.