Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 986 - 991 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi

Öz:
Sürdürülebilir tarımın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri kaliteli gübre teminin ve gübrelemenin uygulamasında karşılaşılan sorundur. Son yıllarda bir yandan doğal yöntemlerle elde edilen gübrenin miktarı artırılmaya çalışılırken; diğer yandan farklı tip gübre (katı doğal, sıvı doğal, biyo-doğal vb..) çeşitlerinin elde edilmesine yönelik çalışmaların artarak devam ettiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, fermente olmuş doğal hayvan gübresi ile beslenen solucanlardan (Eisenia fetida) elde edilen sıvı gübredeki (vermiwash) bazı besin elementleri ve metallerin zamana (30 gün, 31-6 gün) bağlı değişimlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, doğal meralarda otlayan ineklerden elde edilmiş ve en az 12 ay süreyle fermente olmuş hayvan gübresi ile Eisenia fetida solucanı beslenmiş ve besleme sırasında elde edilen sıvı solucan gübresindeki bazı makro ve mikro besin elementleri analiz edilmiştir. Sağım süresi arttıkça sıvı solucan gübresindeki N, K, Ca, Mg, Na, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Sb değerleri istatistiksel olarak önemli seviyede azalırken; Co, As, Ag, Cd, Pb, Al, Se, Mo, Li ve Be değerleri istatistiksel olarak önemli seviyede artmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri

Investigation of Vermiwash Obtained from California Red Worm Which Fed Cow Dung in terms of Trace and Nutrient Elements

Öz:
One of the most important problems facing sustainable agriculture is the supply of qualityfertilizers and the problems encountered in the application of fertilizers. In the last years,while trying to increase the amount of fertilizers obtained by natural methods, On theother hand it has been observed that studies for obtaining different types (solid natural,liquid natural, bio-natural etc.) of fertilizer have continued increasing. The aim of thisstudy is to determine time depend (30 days, 31-60 days) changes of some nutrients andmetals in vermiwash obtained from Eisenia fetida fed with fermented natural cow dung.For this purpose, Eisenia fetida were fed with fermented cow dung which obtained fromcows grazing in natural habitat and obtained vermiwash were analyzed to determinedsome macro and micronutrient elements. As a result of the study, while the values of N,K, Ca, Mg, Na, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Sb in vermiwash decreased at a statisticallysignificant level depending on the time; Co, As, Ag, Cd, Pb, Al, Se, Mo, Li and Be wereincreased at statistically significant levels.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonim 2015. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php? kod=24075&tipi=38&sube=0, Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ. TOBB, 2013. TOBB Türkiye Tarım Sektörü Raporu, TOBB Yayın No: 2014/230 (Erişim: 13/10/2016, Yayına Giriş Tarihi: 21/05/2015, Güncellenme Zamanı: 05/06/2015/ 17:28:59) .
 • Ansari AA, Sukhraj K. 2010. Effect of vermiwash and vermicompost on soil parameters and productivity of okra (Abelmoschus esculentus) in Guyana. African Journal of Agricultural Research Vol. 5(14): 1794-1798.
 • Bhardwaj P, Sharm RK. 2016. Effect of vermiwash and vermicompost on the growth and productivity of Moong Dal. JCBPS, Section B, 6(4): 1381-1388.
 • Chattopadhyay A. 2015. Effect of vermiwash of Eisenia foetida produced by different methods on seed germination of green mung, Vigna radiate. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 4(4): 233-237.
 • Gopal M, Gupta A, Palaniswami C, Dhanapal R, and George V. Thomas, G.V. 2010. Coconut leaf vermiwash: a bio-liquid from coconut leaf vermicompost for improving the crop production capacities of soil. Current science, 98(9): 1202- 1210.
 • Jaybhaye MM, Bhalerao SA. 2015. Effect of vermiwash on the growth parameters of Solanum melongena L. (Brinjal Plant). Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol., 2(9): 24-29.
 • Manyuchi MM, Phiri A, Muredzi P, Chitambwe T. 2013. Comparison of vermicompost and vermiwash bio-fertilizers from vermicomposting waste corn pulp. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 7(6): 389- 392.
 • Nath G, Singh K, Singh DK. 2009. Chemical analysis of vermicomposts/vermiwash of different combinations of animal, agro and kitchen wastes. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 3671-3676.
 • RG (Resmi Gazete), 2010. Tarım ve köyişleri bakanlığı, tarımda kullanılan organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim içerikli ve diğer ürünlerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzına dair yönetmelik, Sayı, 27601. http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2010/06/20100604-3.htm (Erişim Tarihi: 11/01/2017).
 • RG (Resmi Gazete), 2012. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, No:29327, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (15/04/2015), Ankara.
 • RG (Resmi Gazete), 2004a. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, No:25507, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Kanun Tarihi: 29/06/2004), Ankara.
 • RG (Resmi Gazete), 2004b. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, No: 25687, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx? MevzuatKod=7.5.7221&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski =0, (Kanun Tarihi: 31.12.2004).
APA Yuksek T, Verep B, Baltaci C (2017). Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. , 986 - 991.
Chicago Yuksek Turan,Verep Bülent,Baltaci Cemalettin Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. (2017): 986 - 991.
MLA Yuksek Turan,Verep Bülent,Baltaci Cemalettin Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. , 2017, ss.986 - 991.
AMA Yuksek T,Verep B,Baltaci C Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. . 2017; 986 - 991.
Vancouver Yuksek T,Verep B,Baltaci C Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. . 2017; 986 - 991.
IEEE Yuksek T,Verep B,Baltaci C "Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi." , ss.986 - 991, 2017.
ISNAD Yuksek, Turan vd. "Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi". (2017), 986-991.
APA Yuksek T, Verep B, Baltaci C (2017). Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 5(8), 986 - 991.
Chicago Yuksek Turan,Verep Bülent,Baltaci Cemalettin Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 5, no.8 (2017): 986 - 991.
MLA Yuksek Turan,Verep Bülent,Baltaci Cemalettin Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.5, no.8, 2017, ss.986 - 991.
AMA Yuksek T,Verep B,Baltaci C Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2017; 5(8): 986 - 991.
Vancouver Yuksek T,Verep B,Baltaci C Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2017; 5(8): 986 - 991.
IEEE Yuksek T,Verep B,Baltaci C "Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 5, ss.986 - 991, 2017.
ISNAD Yuksek, Turan vd. "Hayvan Gübresinden Elde edilen Sıvı Solucan Gübresinin İz ve Besin Elementleri Açısından İncelenmesi". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 5/8 (2017), 986-991.