Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion

Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 269 - 280 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion

Öz:
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin ve fizik öğretmen adaylarının basit harmonik hareket ile düzgün çembersel hareket arasında ilişki kurabilme durumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 12. sınıf 33 lise öğrencisi ve genel fizik derslerini almış olan 52 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda açık uçlu ve çizim sorularının yer aldığı sekiz soruluk bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçme aracından elde edilen veriler doküman analizi yapılarak çözümlenmiştir. Cevapların değerlendirilmesinde, doğru cevap, kısmen doğru cevap, doğru-yanlış cevap, yanlış cevap ve cevapsız kategorilerinden oluşan rubrik kullanılmıştır. Elde edilen veriler öğrencilerin ve öğretmen adaylarının cevaplarının en fazla yanlış cevap kategorisinde toplandığını göstermiştir. Cevapların en fazla yanlış cevap kategorisinde toplanması, öğrencilerin ve öğretmen adaylarının basit harmonik hareket ile düzgün çembersel hareket arasında ilişki kurma konusunda problem yaşadıkları sonucunu ortaya çıkarmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Basit Harmonik Hareket ile Düzgün Çembersel Hareket Arasında İlişki Kurabilmelerinin İncelenmesi

Öz:
The purpose of this study was to reveal the status of high school students and physics teacher candidates to establish the relationship between simple harmonic motion and uniform circular motion. The study group of the study is composed of 33 high school students from 12th grade and 52 physics teacher candidates who have taken general physics courses. In line with the purpose of the study, a measurement tool that contains eight open-ended and drawing questions was developed. The data obtained from the measurement tool were analyzed by document analysis. In the evaluation of the answers, rubric which is composed of correct answer, partially correct answer, correctwrong answer, wrong answer and unanswered categories were used. The obtained data showed that answers of students and teacher candidates mostly gathered in wrong answer category. The fact that the collection of answers mostly in wrong answer category reveals that students and teacher candidates have problems in establishing a relationship between simple harmonic motion and uniform circular motion
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alıcı İsen, İ. ve Kavcar, N. (2006). Ortaöğretim fizik dersi "yeryüzünde hareket" ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve ünitenin öğretim programının geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.
 • Brown, H. D. (2000). Principles of language leaming and teaching (4. baskı). New York: Pearson Education Company.
 • Gök, B. (2006). Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram yanılgılarının araştırılması. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O., Aydın, M. ve Özmen, H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: basit harmonik hareket örneği. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4(4), 67-81.
 • Madu, B. C. (2012). Effect of the four-step learning cycle model on students’ understanding of concepts related to simple harmonic motion. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 13(1), 1-22.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2007). Ortaöğretim fizik dersi 9. sınıf öğretim programı. Ankara.
 • Ribeiro, C. I. (2012). Io and its simple harmonic motion. Physics Education. 47(3), 268-270.
 • Roche, J. (2001), Introducing motion in a circle. Physics Education, 36(5), 399-405.
 • Sabancılar, H. (2006). Lise 2. sınıf öğrencilerinin dairesel hareket konusundaki kavram yanılgıları. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Serway, R. A. ve Beichner, R. J. (2012). Fen ve mühendislik için fizik 1. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Yıldız, İ. (2008). Kavram karikatürlerinin kavram yanılgılarının tespitinde ve giderilmesinde kullanılması: düzgün dairesel hareket. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA TURAL G (2017). Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. , 269 - 280.
Chicago TURAL Güner Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. (2017): 269 - 280.
MLA TURAL Güner Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. , 2017, ss.269 - 280.
AMA TURAL G Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. . 2017; 269 - 280.
Vancouver TURAL G Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. . 2017; 269 - 280.
IEEE TURAL G "Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion." , ss.269 - 280, 2017.
ISNAD TURAL, Güner. "Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion". (2017), 269-280.
APA TURAL G (2017). Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 269 - 280.
Chicago TURAL Güner Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.3 (2017): 269 - 280.
MLA TURAL Güner Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, 2017, ss.269 - 280.
AMA TURAL G Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 269 - 280.
Vancouver TURAL G Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 269 - 280.
IEEE TURAL G "Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.269 - 280, 2017.
ISNAD TURAL, Güner. "Investigation of Students and Teacher Candidates to Establish the Relationship Between Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/3 (2017), 269-280.