Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 447 - 458 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ

Öz:
Bu çalışmada 2007-2014 döneminde 71 ülke için Havuzlanmış Panel Veri analizi kullanılarak Lojistik Performans Endeksinin (LPI) makroekonomik ve politik belirleyicileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Makroekonomik belirleyiciler için GSYH, dış açıklık ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI) kullanırken, politik değişkenler için ICRG Tablo 3B'de yer alan değişkenler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, GSYH ve dış açıklık, LPI'yi açıklayan önemli makroekonomik değişkenler olduğunu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra demokratik hesap verebilirlik ve dış karışıklığın ülkelerin lojistik performanslarını belirlemede etkili olduğu ortaya koyulmuştur
Anahtar Kelime:

Determinants of Countries’ Logistic Performances

Öz:
In this paper, we examine macroeconomic and political determinants of Logistic Performance Index (LPI) using Pooled Panel Data Analysis for 71 countries during 2007-2014. GDP, openness and FDI for macroeconomic determinants and Table 3B of the ICRG for political variables were used. As a result of the findings, GDP and trade openness were determined important macroeconomic variables explaining LPI. Besides, democratic accountability and external conflict are effective in determining the logistical performances of countries
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Stank, T. P. (1999). 21st century logistics: making supply chain integration a reality.
 • Cezayirlioğlu, H.R. (2012). Lojistik Performans ve İnsani Gelişme Endekslerinin Karşılıklı Etkileşimi ve Türkiye İçin Öneriler. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. Konya.
 • Hosie, P. (2008): The Evolution of the 5PL. www.log.ae/2008/04/01/the-evolutionof-the-5pl Lee, S. M., & Ribeiro, D., & Olson, D. L., & Roig, S. (2007). The importance of the activities of service business in the economy: welcome to the Service Business. An International Journal.
 • McDuffie, J. M. (2001). Logistics transformed: the military enters a new age. Supply Chain Management Review, V. 5, No. 3 (May/June 2001), P. 92-98: Ill.
 • Mentzer, J. T., & DeWitt, W., & Keebler, J. S., & Min, S., & Nix, N. W., & Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business logistics, 22(2), 1-25.
 • Mentzer, J. T., & Min, S., & Michelle Bobbitt, L. (2004). Toward a unified theory of logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(8), 606-627.
 • Morash, E. A., & Droge, C. L., & Vickery, S. K. (1996). Strategic logistics capabilities for competitive advantage and firm success. Journal of business Logistics, 17(1), 1.
 • Novack, R. A., & Langley Jr, C. J., & Rinehart, L. M. (1995). Creating logistics value: themes for the future.
 • Sezen, B. (2005). The role of logistics in linking operations and marketing and influences on business performance. Journal of Enterprise Information Management, 18(3), 350-356.
 • Ślusarczyk, B. (2013): Theoretical and practical aspects of economic globalization. 2nd Edition. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa, Poland, pp. 31. World development indicators, (2017). www.cmscp.org.
 • Yapraklı, T. Ş. & Ünalan, M., (2016). Küresel lojistik performans endeksi ve Türkiye’nin son 10 yıllık lojistik performansının analizi. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum.
 • Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of production economics, 62(1), 33-43.
 • Zhao, M., & Dröge, C., & Stank, T. P. (2001). The effects of logistics capabilities on firm performance: customer‐focused versus information‐focused capabilities. Journal of Business Logistics, 22(2), 91-10
APA BAŞAR S, BOZMA G (2017). ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. , 447 - 458.
Chicago BAŞAR Sibel İsmailçebi,BOZMA Gürkan ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. (2017): 447 - 458.
MLA BAŞAR Sibel İsmailçebi,BOZMA Gürkan ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. , 2017, ss.447 - 458.
AMA BAŞAR S,BOZMA G ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. . 2017; 447 - 458.
Vancouver BAŞAR S,BOZMA G ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. . 2017; 447 - 458.
IEEE BAŞAR S,BOZMA G "ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ." , ss.447 - 458, 2017.
ISNAD BAŞAR, Sibel İsmailçebi - BOZMA, Gürkan. "ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ". (2017), 447-458.
APA BAŞAR S, BOZMA G (2017). ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(20), 447 - 458.
Chicago BAŞAR Sibel İsmailçebi,BOZMA Gürkan ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.20 (2017): 447 - 458.
MLA BAŞAR Sibel İsmailçebi,BOZMA Gürkan ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.20, 2017, ss.447 - 458.
AMA BAŞAR S,BOZMA G ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(20): 447 - 458.
Vancouver BAŞAR S,BOZMA G ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 0(20): 447 - 458.
IEEE BAŞAR S,BOZMA G "ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ." Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.447 - 458, 2017.
ISNAD BAŞAR, Sibel İsmailçebi - BOZMA, Gürkan. "ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2017), 447-458.